Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих видавництвами "Академія" та "Академвидав" у липні 2013 року.Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посіб. / В.М. Помогайбо, О.І. Березан. - Київ : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Серія Анатомія та еволюція нервової системи : навч. посіб. / В.М. Помогайбо, О.І. Березан. – Київ : Академвидав, 2013. – 160 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-062-2

   


   Поведінка людини, рівень її розумової діяльності, здатність до навчання залежать від особливостей будови та функціонування нервової системи, складних і розгалужених зв'язків між нейрофізіологічними, психічними та мисленнєвими процесами. Їх пізнання можливе лише на основі вивчення загальних умов організації нервової системи, порівняльних даних про структуру і діяльність нервових систем простіших рівнів. Ці питання розкрито у пропонованому навчальному посібнику, побудованому на основі результатів сучасних нейрофізіологічних досліджень.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний психологам, педагогам, соціальним працівникам і всім зацікавленим більше дізнатися про чинники функціонування людської психіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТДошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська. - 2-ге вид., доповн. - Київ : Академвидав, 2013. - 464 с. - (Серія Дошкільна педагогіка : підручник / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Академвидав, 2013. – 464 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-063-9

   


   У вищій школі це видання здобуло популярність як навчальний посібник. Унесені зміни і доповнення, висока затребуваність у навчальному процесі забезпечили йому статус підручника. Головна його особливість - системний погляд на проблематику виховання дитини в сім'ї та дошкільних закладах; оптимальне використання перевірених часом та інноваційних надбань дошкільної педагогіки. Ці настанови визначають характер викладу змісту і методів фізичного, розумового, морального, трудового, естетичного виховання дітей дошкільного віку. Ідеться в ньому і про виховання дітей у грі, взаємодію педагогічних закладів, сім'ї та школи в роботі з дітьми. Підручник містить інформацію про історію розвитку дошкільної педагогіки, визначних учених-педагогів, короткий термінологічний словник.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде педагогам-практикам, усім, хто переймається вихованням дітей у дошкільному віці.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЕволюційне вчення : підручник / В.М. Бровдій. - Київ : Академія, 2013. - 336 с. - (Серія Еволюційне вчення : підручник / В.М. Бровдій. – Київ : Академія, 2013. – 336 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-416-1

   


   У підручнику викладено основи вчення про походження та еволюцію живої природи, історію розвитку еволюційних ідей, докази про походження, організованість та еволюцію життя на Землі, вчення про мікро- та макроеволюцію, проблеми антропогенезу, сучасні дискусії в еволюційній теорії, а також її загальнонаукове, методологічне і практичне значення.
   Для студентів вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто цікавиться походженням та еволюцією життя на Землі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЖар думок. Лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен : монографія / Ганна Токмань. - Київ : Академія, 2013. - 224 с. - (Серія Жар думок. Лірика Євгена Плужника як художньо-філософський феномен : монографія / Ганна Токмань. – Київ : Академія, 2013. – 224 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-413-0

   


   Літературна діяльність видатного поета, представника "розстріляного відродження" Євгена Павловича Плужника дала непроминальну художньо-філософську лірику, сповнену болю за людське серце, що агонізує в байдужій і жорстокій юрбі. Його поезія - імпресіоністичний світ самотньої, закоханої і світлої, іронічної душі, непримирливо спрямованої за межу сірих днів. Своєрідною інтерпретаційною подорожжю ним є пропонована монографія.
   Адресована дослідникам творчості Є. Плужника, викладачам і студентам-філологам, усім, кого вабить світ Слова.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторичні коди у творчості Михайла Грушевського : монографія / Надія Янкова. - Київ : Академія, 2013. - 160 с. - (Серія Історичні коди у творчості Михайла Грушевського : монографія / Надія Янкова. – Київ : Академія, 2013. – 160 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-419-2

   


   Наукове і художнє осягнення української минувшини - ключові аспекти спадщини Михайла Грушевського як історика, фольклориста, етнографа, публіциста, белетриста, драматурга і літературознавця. Він умів бачити в історичних фактах інтереси і пристрасті, тріумфи і трагедії людей. Розпізнавав у їхніх прагненнях і вчинках історичну зумовленість і необхідність. Цим і приваблюють його літературно-художні, публіцистичні та літературознавчі праці. Комплексне їх дослідження у внутрішніх взаємозв'язках і в контексті тогочасних ідей допомагає збагнути своєрідний світ і непересічну цінність його наукових і творчих надбань. До такої думки підводять застосований у цій монографії пізнавальний шлях, наявні в ній судження і висновки.
   Адресована літературознавцям, історикам і всім зацікавленим у пізнанні багатогранної творчості Михайла Грушевського.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. - Т. 1. У пошуках іманентного сенсу. - Київ : Академія, 2013. - 512 с. - (Серія Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія, 2013 – . – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-417-8

Т. 1. : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 512 с. – ISBN 978-966-580-418-5


   


   Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ ст. до сьогодення.
   Перший том - "У пошуках іманентного сенсу" - містить дослідження передумов становлення і розвитку українського модернізму, аналіз творів перехідного періоду, а також передмодерністської та ранньої модерністської лірики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. - Т. 2. У пошуках іманентного сенсу. - Київ : Академія, 2013. - 624 с. - (Серія Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія, 2013 – . – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-417-8

Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 624 с. – ISBN 978-966-580-421-5


   


   Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ ст. до сьогодення.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТМіф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Галина Левченко. - Київ : Академвидав, 2013. - 332 с. - (Серія Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Галина Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 332 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-059-2

   


   Семіосфера у проекції на індивідуальну творчість автора є самодостатнім лінгвосоціокультурним середовищем, що оперує притаманними лише йому субкодами. Поєднання міфо-архетипного, екзистенційно-психобіографічного та структурно-семіотичного методів прислужилося відкриттю в метатексті лірики Лесі Українки нових значень, увиразненню важливих його аспектів: тлумаченню проблеми міфологізму, метафізичних мотивів, світоглядних настанов, стильової еволюції, рецепції традиційних сюжетів та образів, що відображено у пропонованій монографії.
   Для літературознавців, викладачів історії літератури у вищій і середній школах. Буде корисна студентам і всім, хто цікавиться семіотикою художнього тексту і стильовими пошуками раннього українського модернізму.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНа межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму : монографія / Максим Нестелєєв. - Київ : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Серія На межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму : монографія / Максим Нестелєєв. – Київ : Академвидав, 2013. – 256 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-050-9

   


   У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В. Підмогильного, М. Хвильового та Г. Епіка.
   Адресована історикам і теоретикам літератури, всім, хто цікавиться психологічною інтерпретацією явищ життя і творчості.

СТИСЛИЙ ЗМІСТНова історія країн Азії і Африки (XVI - поч. ХХ ст.) : підручник / Ю.І. Поп. - Київ : Академія, 2012. - 376 с. - (Серія Нова історія країн Азії і Африки (XVI – поч. ХХ ст.) : підручник / Ю.І. Поп. – Київ : Академія, 2012. – 376 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-387-4

   


   Повноцінний діалог цивілізацій і культур потребує знань про історичний шлях, стиль життя і думання великих груп народів, вирізнених географічно і об'єднаних близькими системами цінностей. Європейцям завжди була цікава східна цивілізація, а в сучасному глобальному світі знання її - важливий чинник успішної співпраці в різних напрямах. Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому розкрито основні ознаки східної цивілізації, історичні події у країнах Сходу у ХVІ - на початку ХХ ст., а також становлення в них сучасних форм політичного та культурного життя.
   Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться історією, традиціями та сучасним життям східних країн.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОпераційний менеджмент : підручник / О.О. Трут. - Київ : Академвидав, 2013. - 348 с. - (Серія Операційний менеджмент : підручник / О.О. Трут. – Київ : Академвидав, 2013. – 348 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-047-9

   


   Конкурентоспроможність і розвиток організації залежать від операцій, які вона здійснює у внутрішньому і зовнішньому середовищах. У зв'язку з цим її операційна функція є однією з головних, а якісне управління нею - важливим пріоритетом. Сутність операції як виду діяльності організації, роль операційного менеджменту, призначення операційних систем і завдання операційних стратегій розкриває пропонований підручник. У ньому висвітлено також специфіку проектування та функціонування операційних систем організацій, управління проектами, ефективністю операційної діяльності тощо.
   Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям управлінської сфери і всім, хто займається управлінською проблематикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психокорекції : навч. посіб. / С.Б. Кузікова. - Київ : Академвидав, 2012. - 320 с. - (Серія Основи психокорекції : навч. посіб. / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-046-2

   


   Психологічна корекція як цілісна і специфічна система методів допомоги конкретним людям у їх особистісному розвитку передбачає доцільно обраний і делікатно здійснюваний психологічний вплив у конкретній ситуації. У зоні та методологічно-інструментальній сфері цього впливу фокусуються знання особливостей розвитку особистості в онтогенезі і можливих його ускладнень, розуміння механізмів дії на психіку людини психокорекційних методів і зумовлених нею наслідків. Розкриття цих питань визначило структуру і зміст пропонованого навчального посібника, у якому викладено теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер і поведінки особистості. Психокорекційний вплив проаналізовано з позицій триєдиного принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, реабілітологам.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПолітична наука: Методи досліджень : підручник / [О.А. Габрієлян та ін.] ; за ред. О.А. Габрієляна. - Київ : Академія, 2012. - 320 с. - (Серія Політична наука: Методи досліджень : підручник / [О.А. Габрієлян та ін.] ; за ред. О.А. Габрієляна. – Київ : Академія, 2012. – 320 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-405-5

   


   Сучасну політичну реальність досліджують у найрізноманітніших вимірах: від філософського до буденного, від теоретичного до практичного. За будь-яких обставин тільки правильно обрана методологія озброює дослідника інструментарієм, який дає змогу цілісно, комплексно і системно пізнавати політичні процеси, виявляти закономірності їх перебігу, прогнозувати перспективи розвитку, обирати раціональні способи і технології політичного впливу. Осягнути суть, функціональні особливості методів політичного дослідження, осмислити правомірність їх застосування в конкретних ситуаціях, виробити вміння інтерпретувати здобуті результати допоможе матеріал, викладений у пропонованому підручнику. У ньому також розглянуто теоретико-методологічні принципи і прикладні засади політологічного дослідження, якісні та кількісні методи збирання та аналізу емпіричних даних, способи наочного подання матеріалу.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться політологам-практикам і всім зацікавленим у виробленні власних умінь пізнання політики.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПолітичний менеджмент : навч. посіб. / М.А. Шульга, О.А. Зубчик. - Київ : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Серія Політичний менеджмент : навч. посіб. / М.А. Шульга, О.А. Зубчик. – Київ : Академвидав, 2013. – 160 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-061-5

   


   Політичні процеси є породженням різноманітних інтересів і концентрують різноспрямовані впливи, ініціатори та суб'єкти яких переслідують загальні чи специфічні цілі. Методологія їх пізнання, особливості застосування механізмів впливу на політику становлять ядро предметного інтересу політичного менеджменту. Ці питання формують проблемну структуру пропонованого навчального посібника, в якому розкрито суть і завдання аналізу політики, принципи, моделі і комунікаційні аспекти політичного менеджменту.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім зацікавленим у пізнанні природи, характеру політичних процесів і методів впливу на них.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціальна педагогіка : навч. посіб. / [О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретенко] ; за ред. О.В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2013. - 312 с. - (Серія Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретенко] ; за ред. О. В. Безпалько. – Київ : Академвидав, 2013. – 312 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-056-1

   


   Людина вростає в соціум і утверджується в ньому завдяки осягненню себе як особистості, розвитку навичок індивідуальної та групової взаємодії, цілеспрямованому вихованню. Теоретичні засади соціального виховання, його методологію, ефективні практики, роль у цьому процесі соціальних інститутів досліджує соціальна педагогіка. Здобуті завдяки її вивченню знання є підґрунтям формування майбутніх фахівців соціальної сфери. У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію, методологію, практичні підходи, досвід і проблеми соціального виховання особистості за різних умов і в різних середовищах.
   Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям соціальної сфери, науковцям, усім, хто цікавиться питаннями соціального виховання.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. - Київ : Академвидав, 2013. - 200 с. - (Серія Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 200 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5

   


   Соціокультурні регулятиви відмежували цивілізацію від дикості і варварства, сприяють її розвитку і вберігають від саморуйнування. Як механізми детермінації людської поведінки і діяльності, багаторівнева система інститутів вони фокусують на собі різноспрямований дослідницький інтерес, одним із виявів якого є пропонована монографія. У ній розглянуто сутність і функціонування соціокультурних регулятивів як провідного людино- і культуротвірного чинника, їх специфічні вияви та розвиток у різних історичних, соціальних та локально-культурних типах технологій масової комунікації.
   Адресована дослідникам соціальних комунікацій. Прислужиться фахівцям комунікаційної сфери, усім, хто цікавиться проблемами соціально-гуманітарного пізнання.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТеорія держави і права : навч. посіб. / [С.К. Бостан, С.Д. Гусарєв, Н.М. Пархоменко та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 348 с. - (Серія Теорія держави і права : навч. посіб. / [С.К. Бостан, С.Д. Гусарєв, Н.М. Пархоменко та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 348 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-420-8

   


   Навчальний посібник висвітлює найактуальніші проблеми теорії держави та права, пізнання яких покликане сприяти глибокому засвоєнню фундаментальних дисциплін студентами вищих навчальних закладів юридичного профілю. Особливу увагу в ньому зосереджено на новітніх ідеях, найсвіжіших напрацюваннях правової науки, осмисленні міжнародного досвіду та різноманітних аспектах державо- і правотворення в сучасній Україні. Це підвищує роль навчального посібника при вивченні спецкурсу "Актуальні проблеми теорії держави та права", а також при підготовці до державного іспиту з теорії держави і права випускниками магістратури.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться дослідникам і фахівцям у сфері теорії держави і права.

СТИСЛИЙ ЗМІСТТуризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін.]. - Київ : Академія, 2013. - 368 с. - (Серія Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 368 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-408-6

   


   Багатоманітність туризму як унікального суспільного явища і соціального інституту різновимірно розкриває теоретичний погляд, даючи концептуальне розуміння його цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи, культурного значення, а також економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного та інших сутнісно-функціональних аспектів. Він домінує у пропонованій монографії, яка є результатом багаторічної роботи провідних вітчизняних дослідників буттєвості туризму у його ретроспективному та сучасному вимірах.
   Для науковців, викладачів і студентів профільних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться туризмом як особливо значущим цивілізаційним феноменом.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУ тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія / Олена Юрчук. - Київ : Академія, 2013. - 224 с. - (Серія У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія / Олена Юрчук. – Київ : Академія, 2013. – 224 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-409-3

   


   У монографії осмислено українську наукову традицію постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації історії української літератури крізь призму постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та жіночий типи художнього реагування на колоніалізм.
   Адресована теоретикам та історикам письменства, літературним критикам, викладачам української літератури, а також усім, хто цікавиться постколоніальною інтерпретацією її явищ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова для всіх : навч. посіб. / Г.Г. Голосовська. - Київ : Академія, 2013. - 216 с. - (Серія Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 216 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-415-4

   


   Культура мовлення починається із самоусвідомлення мовної особистості і виявляється у послуговуванні мовними нормами. Оволодінню ними сприятиме робота з пропонованим навчальним посібником. Його структуру формують аналіз складних випадків творення і вживання іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів і дієслівних форм, сполучників і прийменників, а також відомості про основні мовні норми з морфології, синтаксису, лексичної сполучуваності, дієслівного керування, семантики, акцентуації. Вправи, відповіді до них, матеріали додатків допоможуть усвідомити, узагальнити і перевірити набуті знання, мовностилістичні рекомендації - уникнути поширених помилок.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім зацікавленим у мовленнєвому саморозвитку.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex