Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих видавництвами "Академія" та "Академвидав" у вересні 2012 року.Безумці: З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінґ. - Київ : Академія, 2012. - 184 с. - (Серія Безумці : З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінґ. – Київ : Академія, 2012. – 184 с. – (Серія "Автографи часу"). – ISBN 978-966-580-404-8

   


   Роман про таємниче кохання і драму двох людей - Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної.
   Видавництво ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / ВасильТеремко. - Київ : Академвидав, 2012. - 328 с. - (Серія Видавництво ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / ВасильТеремко. – Київ : Академвидав, 2012. – 328 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 9786175720455.

   


   Сучасна видавнича система і книжна культура постали перед викликами, породженими переходом людства від індустріальної цивілізації до інформаційної. В Україні до них додалися труднощі соціально-політичних трансформацій, задавнені соціокультурні проблеми, несприятливі зовнішні фактори. Унаслідок цього вітчизняна видавнича галузь балансує на межі критичних випробувань. Без оволодіння стратегічними підходами і практиками їй важко буде зберегти присутність у культурному світі і в центрі національного культурного життя. Ці галузеві необхідності зумовили дослідження сучасного стану, системотвірних основ, моделей і сценарних варіантів стратегічно вибудуваної діяльності видавництв. У їх основі - проникнення у пласти видавничої і суміжних з нею наук, спостереження за багатоманітністю практики, методологічно організовані мисленнєві старання. Спостереження і міркування, викладені в цій праці, прислужаться дослідникам і фахівцям видавничої сфери, а також усім, хто цікавиться проблематикою, зосередженою на книзі, читанні, наративно рецептивних практиках і видавничих стратегіях.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТВступ до літературознавства : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. - Київ : Академія, 2012. - 364 с. - (Серія Вступ до літературознавства : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. – Київ : Академія, 2012. – 364 с. – (Серія "САМ!"). – ISBN 978-966-580-388-1.

   


   Навчальний посібник адресований студентам, які, опановуючи курс "Вступ до літературознавства", налаштовані якомога глибше пізнати його теоретичні основи, обміркувати складні та неоднозначні питання, виробити осмислене їх тлумачення. До такої праці спонукатимуть стислий виклад основних положень кожної теми ("Коротко про основне"), фрагменти фундаментальних праць ("До джерел"), унікальна для філолога пізнавальна інформація ("Варто знати й це") і та, що змушує замислитися над складними питаннями ("Є над чим подумати"). Запропоновані в ньому також орієнтири прикладного характеру, які допоможуть успішно підготуватися до семінарських і практичних занять ("Напередодні семінарських занять"), академічних випробувань ("Перевірте себе", "Тестові завдання", "Фахові виклики"), знайти і своє місце в дослідницькому контексті ("Крок у науку").
   Прислужиться, крім студентів-філологів, учителям середніх загальноосвітніх закладів і всім, хто прагне пізнати світ літератури, використовуючи знання і силу думки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТКлінічна психологія : cловник-довідник / автор-укладач С.В. Діденко. - Київ : Академвидав, 2012. - 320 с. - (Серія Клінічна психологія : cловник-довідник / автор-укладач С.В. Діденко. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. – (Серія "Nota bene"). – ISBN 978-617-572-037-0.

   


   У клінічній психології дедалі більше прихильників здобуває модель лікувального підходу, за якою будь-яке захворювання розглядають одночасно в біологічній, психологічній і соціальній площинах, а клінічного психолога визнано повноправним партнером кожного лікаря. На відміну від зарубіжної загальної медичної практики, яка давно послуговується знаннями з клінічної психології, в Україні дотепер психологи-гуманітарії і лікарі-психологи працюють у сфері медицини нарізно. Одна з причин - дефіцит інформації з клінічної психології, безпосередньо пов'язаної з медициною. Подолати його покликаний пропонований словник-довідник - перше видання такого спрямування в Україні. Містить тлумачення понять, які застосовують у медичній психології, нейропсихології, психофармакології, суїцидології, сексології, патопсихології, психіатрії, неврології та загальній медицині, а також біографічні відомості про вчених, які своєю працею прислужилися становленню сучасної клінічної психології.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів, які опановують психологічні та медичні спеціальності, прислужиться психологам-практикам і фахівцям у галузі медицини, а також усім, хто прагне розширити свої знання.Менеджмент : навчальний посібник для самостійної роботи студента / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. - Київ : Академвидав, 2012. - 296 с. - (Серія Менеджмент : навчальний посібник для самостійної роботи студента / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Київ : Академвидав, 2012. – 296 с. – (Серія "САМ!"). – ISBN 978-617-572-035-6.

   


   Навчальний посібник адресований студентам, які прагнуть якомога детальніше, глибше, системніше опанувати теоретичні основи менеджменту, самостійно осмислити проблемні питання науки і практики управління. У рубриці "Коротко про основне" лаконічно розкрито ключові положення кожної теми; у рубриці "До джерел" - з принципово важливими фрагментами фундаментальних праць, присвячених менеджменту. Спонукає до роздумів інформація в рубриці "Є над чим подумати". Прикладний матеріал, корисні поради рубрик "Напередодні самостійних занять", "Лабораторні заняття", "До практики", "Перевір себе", "Крок у науку" допоможуть підготуватися до семінарів, практичних занять, іспитів та самостійних досліджень. Для тих, хто прагне перевірити власну ерудицію, стануть у нагоді кросворди і словограми з рубрики "На дозвіллі".
   Прислужиться також викладачам, фахівцям-практикам, усім, хто цікавиться проблемами та особливостями сучасного менеджменту.

СТИСЛИЙ ЗМІСТМова і міжкультурна комунікація : навчальний посібник / В.М. Манакін. - Київ : Академія, 2012. - 288 с. - (Серія Мова і міжкультурна комунікація : навчальний посібник / В.М. Манакін. – Київ : Академія, 2012. – 288 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-390-4.

   


   У нинішньому часі динамізується спілкування людей, які належать до різних національних та лінгвокультурних спільнот. Це потребує вміння досконало висловлюватися й уважно чути, розуміти специфічні смисли, які виражають та інтерпретують учасники міжкультурної комунікації. Тому її активно вивчають в університетах світу. На основних теоретичних і прикладних питаннях міжкультурної комунікації зосереджений пропонований навчальний посібник - перший в Україні такого змісту. У ньому особливу увагу приділено міжкультурним розбіжностям, що відображаються в різних мовних картинах світу. Їх розглянуто крізь призму українського національного світобачення. Невимушений стиль, цікаві приклади, завдання і запитання, термінологічний словник сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземні мови, соціальні комунікації, менеджмент, міжнародні відносини, туризм, соціальну психологію, історію, культурологію та ін. Прислужиться всім, хто працює у сфері міжкультурних і міжнародних контактів, цікавиться нею.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психолінгвістики : навчальний посібник / С.І. Куранова. - Київ : Академія, 2012. - 208 с. - (Серія Основи психолінгвістики : навчальний посібник / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 208 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-401-7.

   


   Психолінгвістика - наука про взаємозв'язки мови і мислення, вплив мови на психічний розвиток людини, психологічну зумовленість мовних явищ. Досліджує вона і формування мовної свідомості, діяльність людини як мовної особистості, закорінену у психічне національну специфіку мовленнєвої поведінки і соціального символізму. Розкриття цих питань в контексті найновіших досягнень психологічної і лінгвістичної науки та відповідно до сучасних методологічних вимог становить концептуальну основу, проблемну структуру і зміст навчального посібника.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться психологічними основами мислення, мовного розвитку і мовної діяльності людини.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. - 3-тє вид., доповн. - Київ : Академвидав, 2012. - 528 с. - (Серія Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-тє вид., доповн. – Київ : Академвидав, 2012. – 528 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-041-7.

   


   У третьому виданні навчального посібника розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії та актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, розкрито темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини висвітлює основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання. Містить термінологічний словник, запитання і завдання для закріплення матеріалу та актуалізації мисленнєвої діяльності.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОсобистість у просторі духовного розвитку : навчальний посібник / І.Д. Бех. - Київ : Академвидав, 2012. - 256 с. - (Серія Особистість у просторі духовного розвитку : навчальний посібник / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-044-8.

   


   Сучасне розуміння смисло-ціннісного ідеалу людства і моральної особистості орієнтує виховну систему на інтегрування юних поколінь у світ духовності і краси, осягнення ідеалів свободи і творчості, вироблення внутрішнього обов'язку відповідально жити і діяти. На цих засадах вибудувано структуру й організовано зміст пропонованого навчального посібника. Стратегічна його ідея - створення виховного простору, спроможного забезпечити ефективну духовно орієнтовану рефлексію, формування благочестивої особистості, для якої почуття совісті є глибинним ціннісним сенсом.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів, а також учителям, класним керівникам, методистам виховної роботи, усім, зацікавленим виховними проблемами.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПоетологічні парадигми: Схід - Захід : монографія / Олег Пилип'юк. - Київ : Академія, 2012. - 336 с. - (Серія Поетологічні парадигми: Схід - Захід : монографія / Олег Пилип'юк. – Київ : Академія, 2012. – 336 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-403-1.

   


   Вітчизняна та зарубіжна гуманітаристика останніх десятиліть усе активніше зацікавлюється континентально-стадіальними сегментами літературознавчих учень, застосовуючи парадигмальний підхід, обґрунтовані М. Фуко критерії "архіву гуманітарного знання", надбання історії літературології. У цьому руслі розгортає своє дослідження О. Пилип'юк, зосереджуючись на ключових парадигмах східної і західної системи знань про поезію (поетології) від архаїчних глибин до епохи Відродження. Парадигму він тлумачить як випробувану і підтверджену часом систему ідей, що завжди по-новому актуалізується з розвитком філологічної свідомості. Оригінально витворений поетологічний атлас архаїки і середньовіччя засвідчує багату на парадигмальні сюжети історію світової літературознавчої думки, відкриває нові перспективи в осмисленні назрілих літературно-теоретичних проблем.
   Монографія адресована літературознавцям, мистецтвознавцям, історикам, культурологам, релігієзнавцям, усім, хто цікавиться поетологічним дискурсом літератур Сходу і Заходу.

СТИСЛИЙ ЗМІСТПро час, про себе і людей : спогади / Михайло Кочерган. - Київ : Академія, 2012. - 224 с. - (Серія Про час, про себе і людей : спогади / Михайло Кочерган. – Київ : Академія, 2012. – 224 с. – (Серія "Унікум"). – ISBN 978-966-580-394-2.

   


   Спогади відомого українського мовознавця Михайла Петровича Кочергана охоплюють час від кінця тридцятих років минулого століття до наших днів. То був складний період у нашій історії, коли карколомно змінювалися події, ламалися долі людей, творився новий тип людини - гомо совєтикус - та водночас наростав спротив тоталітарному режиму й у муках виборювалася й установлювалася наша незалежність. Автор веде розповідь про те, як жило село в Західній Україні в останні довоєнні, воєнні й перші повоєнні роки, про задушливу атмосферу в царині освіти, науки та культури в другій половині минулого століття, про боротьбу свідомих українців за утвердження національної ідеї.
   

СТИСЛИЙ ЗМІСТРозвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. - Київ : Академія, 2012. - 248 с. - (Серія Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. – Київ : Академія, 2012. – 248 с. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-402-4.

   


   У відповідь на цивілізаційні виклики ХХ ст. - формування постіндустріального та інформаційного суспільства, інноваційної економіки - економічна наука сформувала теорію людського капіталу, покликану пояснити роль людини в економічному зростанні та науково-технічному прогресі. Витоки теорії закорінені в працях американських фахівців, тому еволюцію людського капіталу і його економічної теорії неможливо всебічно охопити без пізнання особливостей її становлення в США. Теоретичні і прикладні проблеми цих процесів розкрито у пропонованій монографії. Значну увагу в ній приділено теоретико-методологічним засадам розвитку людського капіталу, формуванню його потенціалу і механізмів реалізації, а також забезпеченню конкурентних переваг за допомогою людського капіталу в глобальному вимірі.
   Дослідження прислужиться економістам, політологам, соціологам, усім, хто вивчає роль людського чинника в сучасному світі.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex