Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Бібліотеки вищих навчальних закладів,
в яких функціонують віртуальні довідкові служби

Назва бібліотеки Web-адреса
Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету  / м. Бердянськ /
library.bdpu.org/...
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  / м. Вінниця /
library.vspu.edu.ua/...
НБ Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова  / м. Вінниця /
library.vnmu.edu.ua/...
НБ Донецького національного університету імені Василя Стуса  / м. Вінниця /
library.donnu.edu.ua/...
НТБ Вінницького національного технічного університету  / м. Вінниця /
lib.vntu.edu.ua/...
НБ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  / м. Глухів /
new.gnpu.edu.ua/...
НБ Дніпровського державного медичного університету  / м. Дніпро /
library.dsma.dp.ua/...
НТБ ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"  / м. Дніпро /
library.pgasa.dp.ua/...
НТБ Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  / м. Дніпро /
library.diit.edu.ua
див. "Запитати у бібліотекаря"
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / м. Дрогобич /
dspu.edu.ua/...
Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка  / м. Житомир /
vdsbiblzdu.1bb.ru/...
НБ Поліського національного університету  / м. Житомир /
lib.znau.edu.ua/...
НБ Запорізького національного університету  / м. Запоріжжя /
library.znu.edu.ua/...
НБ Національного університету "Запорізька політехніка"  / м. Запоріжжя /
www.facebook.com/...
www.fa/...
НБ ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  / м. Івано-Франківськ /
lib.pu.if.ua/...
НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  / м. Івано-Франківськ /
library.nung.edu.ua/...
Бібліотека Ізмаїльського державного гуманітарного університету  / м. Ізмаїл /
lib.idgu.edu.ua/...
Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  / м. Кам'янець-Подільський /
library.kpnu.edu.ua/...
Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури  / м. Київ /
library.knuba.edu.ua/...
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка  / м. Київ /
library.kubg.edu.ua/...
онлайн-консультант Jivosite
Бібліотека Національного транспортного університету  / м. Київ /
library.ntu.edu.ua/...
НБ імені М.В. Довнар-Запольського ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  / м. Київ /
lib.kneu.edu.ua/...
НБ Київського національного університету культури і мистецтв  / м. Київ /
lib.knukim.edu.ua/...
НБ Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  / м. Київ /
lib.npu.edu.ua
див. "Запитай бібліотекаря"
НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"  / м. Київ /
www.library.ukma.edu.ua/...
НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України  / м. Київ /
irb.nubip.edu.ua/...
НТБ ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  / м. Київ /
www.library.kpi.ua/...
НТБ Київського національного університету технологій та дизайну  / м. Київ /
lib.knutd.edu.ua/...
НТБ Національного авіаційного університету  / м. Київ /
www.lib.nau.edu.ua/...
НТБ Національного університету харчових технологій  / м. Київ /
library.nuft.edu.ua/...
Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету  / м. Кривий Ріг /
https:/...
Бібліотека Криворізького національного університету  / м. Кривий Ріг /
lib.ktu.edu.ua/...
Бібліотека Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка  / м. Кропивницький /
www.kspu.kr.ua/...
Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки  / м. Луцьк /
library.vnu.edu.ua/...
Бібліотека Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського  / м. Львів /
3w.ldufk.edu.ua/...
НБ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  / м. Львів /
віртуальна довідка надається через
Email:  medlib.lnmu@gmail.com
НБ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького  / м. Львів /
віртуальна довідка надається через
Email:  vetlibrary.lviv@gmail.com
НТБ ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"  / м. Львів /
library.nltu.edu.ua/...
НБ Маріупольського державного університету  / м. Маріуполь /
slibr.mdu.in.ua/...
НБ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного  / м. Мелітополь /
www.tsatu.edu.ua/...
НБ Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського  / м. Миколаїв /
library.mdu. edu.ua/...
НБ Мукачівського державного університету  / м. Мукачево /
msu.edu.ua/...
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  / м. Ніжин /
library.ndu.edu.ua/...
Бібліотека Державного університету інтелектуальних технологій і зв"язку  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  lib@onat.edu.ua
Бібліотека ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  library.pdpu@gmail.com
Бібліотека Національного медичного Одеського університету  / м. Одеса /
libblog.odmu.edu.ua/...
Бібліотека Одеського національного економічного університету  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  lib-bibliogr@oneu.edu.ua
Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури  / м. Одеса /
www.ogasa.org.ua/...
НБ Національного університету "Одеська юридична академія"  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  library@onua.edu.ua
НБ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова  / м. Одеса /
lib.onu.edu.ua/...
НТБ Державного університету "Одеська політехніка"  / м. Одеса /
library.opu.ua/...
НТБ Одеської національної академії харчових технологій  / м. Одеса /
library.onaft.edu.ua
Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету  / м. Одеса /
library-odau.blogspot.com/...
НБ Національного університету "Острозька академія"  / м. Острог /
віртуальна довідка надається через
Email:  ivanna.fedorchuk@oa.edu.ua
Бібліотека імені М.А.Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка  / м. Полтава /
lib.pnpu.edu.ua/...
Бібліотека Полтавського державного медичного університету  / м. Полтава /
www.biblumsa.blogspot.com/...
також віртуальна довідка надається через
Email:  bibliotekaumsa@gmail.com
НТБ Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"  / м. Полтава /
lib.pntu.edu.ua/...
НБ Рівненського державного гуманітарного університету  / м. Рівне /
library.rshu.edu.ua/...
НБ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  / м. Сєвєродонецьк /
library.snu.edu.ua/...
Бібліотека ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"  / м. Слов'янськ /
https:/...
Бібліотека Сумського державного університету  / м. Суми /
library.sumdu.edu.ua/...
НБ Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка  / м. Суми /
https:/...
НБ Сумського національного аграрного університету  / м. Суми /
chl.kiev.ua/...
Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету  / м. Тернопіль /
library.tneu.edu.ua/...
НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  / м. Тернопіль /
www.library.tnpu.edu.ua/...
НБ ДВНЗ "Ужгородський національний університет"  / м. Ужгород /
www.lib.uzhnu.edu.ua/...
НБ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  / м. Умань /
library.udpu.org.ua/...
Бібліотека Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради  / м. Харків /
biblhgpa.jimdo.com/...
Бібліотека Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  / м. Харків /
library.hneu.edu.ua/...
НБ Національного фармацевтичного університету  / м. Харків /
lib.nuph.edu.ua/...
НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  / м. Харків /
library.nlu.edu.ua/...
НБ Української інженерно-педагогічної академії  / м. Харків /
library.uipa.edu.ua/...
НБ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  / м. Харків /
books.khntusg.com.ua/...
НБ Харківського національного університету радіоелектроніки  / м. Харків /
lib.nure.ua/...
НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ"  / м. Харків /
library.khai.edu/...
НТБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"  / м. Харків /
library.kpi.kharkov.ua/...
Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва  / м. Харків /
knau.kharkov.ua/...
Центральна НБ Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  / м. Харків /
library.univer.kharkov.ua/...
лише для читачів бібліотеки
НБ Херсонського державного аграрно-економічного університету  / м. Херсон /
віртуальна довідка надається через
Email:  library@ksau.kherson.ua
НБ Херсонського державного університету  / м. Херсон /
www.kspu.edu/...
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  / м. Хмельницький /
biblio.kgpa.km.ua/...
НБ Хмельницького національного університету  / м. Хмельницький /
lib.khnu.km.ua/...
НБ імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Черкаси /
www.biblioteka.cdu.edu.ua/...
Бібліотека Буковинського державного медичного університету  / м. Чернівці /
medlib.bsmu.edu.ua/...
НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  / м. Чернівці /
library.chnu.edu.ua/...
НБ Національного університету "Чернігівська політехніка"  / м. Чернігів /
library2.stu.cn.ua/...
НБ Національного університету "Чернігівський колегіум " імені Т.Г.Шевченка  / м. Чернігів /
віртуальна довідка надається через
Email:  biblio_nbv@ukr.net

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,