Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Публікації статей співробітників бібліотек ЗВО
у фахових періодичних виданнях, збірниках тощо.


Вінниця

Бібліотека Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського

 • Білоус В.С. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки / В. Білоус // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С.15-16.
 • Білоус В.С. Освітянській книгозбірні на Поділлі – 105 років / В.С. Білоус // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. - № 4. – С.51-52.

НБ Вінницького нац. медичного університету імені М.І. Пирогова

 • Гулик І. Принципи меритократії в бібліотеці [Текст] / Інна Гулик // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. – 2018. – № 3. – С. 7-8.
 • Лозан Л. Впровадження УДК в бібліотеках/Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 2018. -№ 3.-С.17-19.
 • Сучасні орієнтири університетських бібліотек : досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці : дайджест. — 2018. — Вип. 5. — 19 с.
 • Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Вінниці за 2017 рік / метод. центр б-к ВНЗ м. Вінниці, б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд.: Н. С. Головко, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 30 с.
 • Мельник М. Мистецькі заходи бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, що об’єднують студентську молодь// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 2018. - № 3.- С.22-23.
 • Юрчишина О. Війна пройшлась по їхніх долях // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 2018. - № 4.- С.30-32.
 • Кравчук Н. Опановуємо... Творимо... Втілюємо / Н. Кравчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 2018. - № 4.- С..42-43.

Глухів

НБ Глухівського нац. пед. університету імені Олександра Довженка

 • Книш А Краєзнавча бібліографія як складова історичної пам'яті / А. Книш // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 2. - С. 43-44.

Дніпро

НБ Дніпровського нац. університету ім. Олеся Гончара

 • Кубишкіна C.В. Історія наукової біблотеи [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс] - http: // ube.nplu.org
 • Кубишкіна C.В. Наукова бібліотека // ДНУ імені Олеся Гончара, 1918 – 2018 : довідково-інформаційне видання. – Дніпро , 2018. – С. 112-115.
 • Кубишкіна C.В. Наукова бібліотека // ДНУ імені Олеся Гончара: історія, сьогодення, випускники. – Дніпро , 2018. – С. 197.
 • Гребеник Т.В. Вірність бібліотеці [Електронний ресурс] // ДніпроКультура [Електронний ресурс]/ - http //www.dnipro.libr.dp.ua
 • Лучка Л. М. Раритетна спадщина // Дніпровський університет. – 2018. -26 квіт. – С.2.
 • Лучка Л. М. Земство Катеринославщини та фільтрація бібліотечних фондів у другій половині XIX- початку XX ст.. // Проблеми політичної історії України : зб. наук.праць - Дніпро , 2018. – Вип.13. – С 84-92.
 • Лучка Л. М. Аграрна історія України XIX- на початку XX ст. у фондовій колекції університетської бібліотеки // Питання аграрної історії України : матеріали XII наукових читань: зб наук. праць . - Дніпро , 2018. – С. 175-180.
 • Лучка Л. М. Одеська книжкова спадщина ХІХ – початку ХХ СТ. у фондах наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара // Вісник ОНУ. Сер. бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2018. – Т. 23. вип..2 (20). – С. 115-127.
 • Лучка Л. М. Гучний голос університету : від перших випусків до сьогодення // Дніпровський університет. – 2018. – 28 грудня. – С. 3.
 • Лучка Л. М. Приватні книжкові зібрання як джерело вивчення історії навчальних закладів Дніпропетрощини [Електронний ресурс] ДніпроКультура [Електронний ресурс] http //www.dnipro.libr.dp.ua
 • Лучка Л. М. Етнографічні та фольклористичні видання у приватній бібліотеціГ.П. Алексеєва [Електронний ресурс] //] ДніпроКультура [Електронний ресурс] http //www.dnipro.libr.dp.ua
 • Соболь С. Письменницька плеяда університету // Дніпровський університет. – 2018. – 31 жовтня. – С. 4.

Бібліотека Дніпропетровського держ. аграр.-економ. університету

 • Братчик, А. Берегиня за велінням душі : [ювілей в заст. дир. наук. б-ки Дніпропетр. держ. аграр.- екон. ун-ту Людмили Євгенівни Прудко] / А. Братчик // Бібл. планета. – 2018. 2018. - С.38-39.

Бібліотека Університету митної справи та фінансів (м.Дніпро)

 • Лесюк О. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А О. Дворецька // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 12. - С. 43-47.

Житомир

НБ Житомирського нац. агроекологічного університету

 • Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних / Н. Завадська // Бібліотечний форум:історія,теорія і практика. - 2018. – № 1. – С. 2-4.
 • Завадська Н. Історія розвитку наукової бібліотеки: до 95-річчя з дня заснування Житомирського національного агроекологічного університету / Н. Завадська, . М. Ігнатюк // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2017. – № 4. – С. 42-46.

Кам’янець-Подільський

Бібліотека Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка

 • Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. – Вип. 5. – 268 с.
 • Інформ-реліз заходів бібліотеки до 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 100-річчя бібліотеки університету / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; уклад. Л. В. Климчук. – Кам’янець-Подільський, 2018. –12 с. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/743
 • Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018 рік. До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 100-річчя заснування університетської бібліотеки : довід.-біобібліогр. вид. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад. Т. М. Опря ; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.), І. М. Конет та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. – Вип. 9. – 104 с.

Київ

НБ Київського нац. університету імені Тараса Шевченка

 • Лукін Д. В. Кириличні стародруки у фонді Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка: нові дослідження / Д. В. Лукін // Вісник Одеського нац. ун-ту. Бібліотекозн., бібліографозн., книгозн. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 171–180.
 • Лукін Д. Фрагменти стародрукованих видань у якості форзаців (на прикладі примірників НБ ім. М.Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка) // Fragmentology. Теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами: Абстракти доповідей та програма наукового семінару. - Київ, 2018. - С. 16-18.
 • Назаровець М. Електронні інструменти для наукових досліджень: послуги бібліотек / М. Назаровець // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15 трав. 2018 р. / МОН України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 115–117.
 • Назаровець М. А. Підтримка наукової комунікації за допомогою цифрових інструментів в університетських бібліотеках / М. А. Назаровець // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали Міжнародної наукової конференції. 22-23 листопада 2018 р. - Харків: ХДАК, 2018. - С. 7–9.
 • Назаровець M. А. Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації / М. Назаровець // Вісник Харків. держ. акад. культури. – 2018. – (53). – С. 96-108. https://doi.org/10.31516/2410-5333.053.09.
 • Профіль науковця в ORCID: реєстрація та наповнення = ORCID connecting research and researchers : практ. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Назаровець М.А.]. - Київ : [б. в.], 2018. - 31, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-30.
 • Сербін О. О. Взаємодія книжкових традицій Білорусі й України в XVI – на початку XIX століття / О. О. Сербін, О. О. Суша, Д. В. Лукін // Анот.збірник проектів спільного конкурсу ДФФД – БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б. Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 162–166. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень).
 • Сербін О. О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О. О. Сербін, М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД в Україні. – C. 117–127.
 • Сербін О. О. Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду / О. О. Сербін, М. В. Ситницький // Проблеми економіки. – Харків, 2018. – № 1. – C. 115–121.
 • Сербін О. О. 50 відтінків Сербіна : [збірка віршів] / О. Сербін ; [худож. оформлення К. Бондар]. – К. : Ліра-К, 2018. – 107, [1] с. : іл.

НБ НУ "Києво-Могилянська Академія" (м.Київ)

 • Чуканова С. О. Дотримання норм академічної доброчесності у процесі управління дослідницькими даними: зарубіжна практика / Світлана Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. - № 2. - С. 52-63.
 • Чуканова С. О.Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : моногр./Чуканова Світлана Олександрівна; М-во освіти України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ: [Аграр Медіа Група], 2018. – 286 с.
 • Ярошенко Т.О. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства /Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2018. – Вип. 1. - . [14 с.]

НБ Київського нац. університету культури і мистецтв

 • Горбань Ю. Науковий семінар "Бібліотека. Книга. Наука": підсумки /Ю. Горбань // Бібліотечна планета. - 2018. - № 2.- С.31-33.
 • Скаченко О. Бібліотрансформер - сучасна форма бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1. – С. 25-27.
 • Скабодіна А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосовуємо інновації (на прикладі діяльності Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) / А. Скабодіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - N 4. - С. 25-26.
 • Коваль Н. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ") / Н. Коваль, І. Благірєва // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 32-34.
 • Скаченко О. The Great Library Week в бібліотеці / О. Скаченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика, 2018. - № 4.- С.44-45..
 • Скаченко О. The Great Library Week у КНУКІМ : [про науковий семінар "Бібліотека. Книга. Наука.", у якому взяли участь понад 100 науковців, зокрема з бібліотеки імені В. І. Вернадського] / Оксана Скаченко // Культура і життя. - Київ, 2018. - 18 трав. - С. 6

НТБ НТУ України "КПІ ім. Сікорського"

 • Коржнева В. Науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" / В. Коржнева. // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 12. - С. 48-49.
 • Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй. // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3.- С.36-40.
 • Brui O. Implementation of strategic management based on the balanced scorecard in a university library / O. Brui // Library Management. – 2018. – Vol. 39, Iss. 8/9. – Pp. 530–540. – https://doi.org/10.1108/LM-09-2017-0086
 • Brui O., Bankovska I. Prospects for Shared Cataloguing and Joint Representation of Library Resources in Ukraine // “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinta internationala (2018 ; Balti). Conferinta internationala “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” Materialele conferintei = International Conference “MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chisinau, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconita ; sci comm.: Meile Kretaviciene [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (presedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluta [et al.]. – Balti : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab. – Pp. 84-91. http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049
 • Kulyk Y. THE DEVELOPMENT OF NETWORK AND MEDIA CULTURE IN YOUTH LIBRARY FACILITIES // Ukrainian Journal on Library and Information Science. 2018. № 1. P. 53-62;
 • Баньковська І.М. Створення авторитетного файлу імен викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського на основі правил RDA // Бібліотека і книга в контексті часу [Електронна копія] : тема року: ”Трансформація діяльності публічних бібліотек України” : зб. матеріалів XI Всеукр. наук.-практ. конф. : [25–26 квіт 2018 р.] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. І. Богуш, О. В. Зозуля ; наук. ред. Н. І. Розколупа]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 234 Мб). — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018). – с. 127-132. - http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10099
 • Бруй О. Міжнародні стандарти для створення електронних каталогів: програма навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек // IX Львівський міжнародний бібліотечний форум (19-22 вересня 2018 р.): збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. Київ, 2018;
 • Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй // Вісн. Книжк. палати. – 2018. – №3. – С. 36–40.
 • Гунько Л. М. "Особиста бібліотека вченого. Автографи і дарчі написи на сторінках видань з приватної колекції М. І. Коновалова" в збірці "ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки. Техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю Національної Академії наук України: Матеріали конференції, 20 квітня 2018 р., м. Київ". - Київ, 2018. – 223 с.;
 • Дигас О. Д. "До історії навчальної дисципліни "Теорія механізмів і машин" (на основі вивчення видань з приватної бібліотеки В.Л. Кирпичова)" в збірці "ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки. Техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю Національної Академії наук України: Матеріали конференції, 20 квітня 2018 р., м. Київ". - Київ, 2018. – 223 с.;
 • Кулик Є. Відкритий доступ в Україні: згадати, оцінити, переосмислити // IX Львівський міжнародний бібліотечний форум (19-22 вересня 2018 р.): збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. Київ, 2018;
 • Литвиненко І.О. "Відновлення історичних колекцій за допомогою провенієнцій" - в збірці "Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів" : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції Харків, 26 жовтня 2017 р. – Харків, 2018. – Ч. 2. – 191 с.
 • Мірошниченко М.О. Стажування в бібліотеці Університету Миколая Коперника в Торуні // Бібліотечна планета. - 2018. - № 4. - С. 24-26.
 • Сербін О., Кулик Є. Безперервна бібліотечна освіта: від дослідження до практичних цінностей // IX Львівський міжнародний бібліотечний форум (19-22 вересня 2018 р.): збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. Київ, 2018;

Бібліотека Національної акад. керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)

 • Копанева В. А. Становление наукометрии в библиотеке // Наукометрия : методология,инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Цент. науч. б-ка им. Я. Коласа НАН Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. Минск : Беларуская навука, 2018. С. 103–117.
 • Копанєва В. О. Бібліотека цифрової науки // Вісник НАН України. 2018.- № 4. -С. 76–85.
 • Копанєва В. О. Становлення цифрової гуманітаристики // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 6.- С. 42–45.

НБ Національного пед. університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

 • Savenkova, L., Svyrydenko D. Academic Mobility and Academic Migration Issues: the Case of Ukrainian Higher Education. Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary Studies of Complex Systems. Київ : Вид-во НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2018. - № 13. -C. 57-65.
 • Левченко Ю. І. Зона румунської окупації України 1941-1942 рр.: радянські міфи та сучасність. Драгоманівські історичні студії: збірник наукових молодих істориків. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 4(8). С. 223-231.
 • Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України : моногр.. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 398 с.
 • Петренко В. М. Блог, сайт, YouTube як електронні інформаційні ресурси. Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 102-104.

НТБ Національного авіаційного університету (м. Київ)

 • Вахнован В.Ю.Шляхи створення єдиного інформаційного простору студентів та науковців за допомогою сучасних інформаційних технологій у Національному авіаційному університеті / І. А. Жуков, О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован / Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2018. – С. 31-37.
 • Шкурко Е.П. Оптимизация структур информационно-управленческих систем / Е.П Шкурко, Х.А. Аль-Амори, А.О. Дегтярова // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток промисловості та суспільства" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2018. – С.139.

Кривий Ріг

Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету

 • Дікунова О. А. Фахівці бібліотеки як інтелектуально-креативний ресурс формування інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 8 лютого 2018 р.). – Рівне, 2018. – http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf
 • Дікунова О. А. Віртуальне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів університетської бібліотеки / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 24–25 квітня 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 65–66. http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Biblioteka-kniga-nauka.pdf.
 • Головко Л. В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького Наукові праці державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка, 2018. – Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип. 5. – С. 121–127.– http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

Лисичанськ

Бібліотека Відокремленого підрозділу "Лисичанського педагогічного коледжу Луганського нац. університету імені Тараса Шевченка"

 • Старостенко Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіа -центр [Текст] / Н. Старостенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - N 4. - С. 15-17.

Миколаїв

НБ Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 • Костирко Т.М. Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова // "Бібліотеки закладів вищої освіти : досвід та перспективи" : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 липня 2018 р. – Одеса, НБ ОНУ ім..І.І.Мечникова . - http://lib.onu.edu.ua/
 • Костирко Т.М. Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях / Т.М. Костирко, І.В. Бондар, Т.Д. Корольова, М.С. Жигалкіна // "Тенденції в суднобудуванні та океанотехніці" : матеріали науково-технічної конференції, 18-19 жовтня 2018 р.- Миколаїв: НУК, 2018. – С.455-457.
 • "Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО : вимоги часу та реалії" : матеріали Y Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 листоп. 2018 р. - Миколаїв: НУК, 2018. – 96 с.
 • Костирко Т.М. Університетська бібліотека як мультифункціональний центр закладу вищої освіти.
 • Мігунова Т.С. Event-менеджмент в PR-комунікаціях Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, або як залучити читача до бібліотеки.
 • Корольова Т.Д. Аналітичний огляд публікаційної активності науковців НУК імені адмірала Макарова в міжнародних науко метричних інформаційних ресурсах
 • Жигалкіна М.С. Від вивчення потреб до комплексного дослідження інформаційної поведінки науково-педагогічних працівників університету.

Одеса

НБ Національного університету "Одеська юридична академія"

 • Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2018:
 • Іванійчук Т. Ю. Політика інтелектуальної власності сучасних бібліотек ЗВО . – С. 640-643.
 • Зубченко Н. І. Публікація у рейтингових виданнях: як не стати жертвою шахрайських практик?. - С. 652-653.
 • Дремлюга О. А. Электронная библиотека как научно- образовательный ресурс университета. - С. 644-646.
 • Опольська Т. І. Науково-методична діяльність бібліотеки. - С. 646-649.
 • Фідаєва Т. Ю. Пам'ятки права - скарбниця відділу рідкісних видань. - С. 649-651.
 • Макуха С. М. Боржники бібліотеки. Способи боротьби і профілактика - С. 654-655.
 • Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 верес. 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: О. В. Дикий, І. І. Братінов МОН України; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Вид. дім "Гельветика", 2018:
 • Іванійчук Т. Ю. Репозитарій НУ "ОЮА" як інтегратор здобутків одеської правової школи у міжнародний науковий простір . - С. 221-223.
 • Богданович О.В., Ницюк С.П. Новые возможности библиотечной АБИС UNILIB - С. 224-226 Богун К. П. Проблеми комплектування бібліотек ЗВО в сучасних умовах. - С. 226-229.
 • Стефанчишена Т. М. Біобібліографічна діяльність як форма реалізації освітянської функції наукових бібліотек. - С. 229-232.
 • Ускова Н. К. Правовое воспитание студентов в социокультурной деятельности научной библиотеки. - С. 232-235.
 • ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотек@ - творимо свободу" : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. - Електрон. вид. - Київ : УБА, 2018:
 • Зубченко Н. І. "Перегони на виживання: авторські права та публікаційна залежність" - С.30-33.
 • Іванійчук Т. Ю. "Авторське право на цифрові бібліотечні об'єкти в умовах епохи відкритості: перезавантаження триває". - С. 27-30.
 • Стефанчишена Т. М. Юридична біографістика як форма популяризації та збереження культурної та правової спадщини [Електронний ресурс] / Т. М. Стефанчишена // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : програма ХХІ Всеукр. наук.- практ. конф. ( м. Харків, 24 жовтня 2018 р.). - С. 6 . -: http://korolenko.kharkov.com/reading/FILE00000000027.pdf
 • Lex bibliothecam et ars bibliothecam: periculum est in mora : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09 листоп. 2018 р.) / під ред. Г.О. Ульянової, Т. Ю. Іванійчук ; відп. за вип. Н. І. Зубченко ; НУ "ОЮА", Наукова бібліотека [Електронний ресурс]. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226
 • Іванійчук Т. Ю. Сучасна проблематика правового регулювання бібліотечної діяльності. - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226;
 • Зубченко Н .І. Доброчесність науковця vs. доброчесність видавця: паралельні лінії – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11232
 • Дремлюга О. А. Особенности выявления заимствований в научных работах правовой тематики: система Unicheck - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11234
 • Фидаева Т. Ю. Тематические экскурсии в Отделе редких изданий Научной библиотеки НУ "ОЮА". http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11237
 • Стефанчишена Т. М. Біобібліографічне забезпечення досліджень Одеської школи права - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11238
 • Солодка А. І. Авторські фонди у відділі книгозбереження НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11239
 • Демьяненко О. М. Архив Детского городка в коллекции Научной библиотеки НУ "ОЮА" . - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11241
 • Богун К. П. Основні джерела поповнення бібліотечних ресурсів НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11242
 • Бухта В. О. Роль наукової бібліотеки у ліцензуванні, акредитації та атестації ЗВО http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11243
 • Музика В. В. Можливості використання дослідниками інструментів Altmetrics http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11244
 • Котов В. И. Разработка сайта библиотеки: проблемы и особенности http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11245

Переяслав-Хмельницький

Бібліотека ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди"

 • Хомич Валерій Феодосійович : біобібліогр. нарис / ред.: В. Коцур, В. Куйбіда, А. Брехунець ; наук. консул.: Г. Хомич, А. Лоха ; бібліогр.-уклад.: О. Шкира, Л. Забарило, Л. Губар ; відп. за вип.: Л. Шевчук, Л. Ісак. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Книги-XXI, 2018. - 152 с. : іл. – (Наукова еліта Переяславщини)
 • Шкира О. І. Арт-простір в бібліотечному середовищі як інструмент особистісного та професійного зростання фахівців бібліотеки / О. І. Шкира // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 20-21 верес. 2018 р.). - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. - С. 134-139. http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/3056
 • Деркач Т. Першій літописній згадці про Переяслав присвятили книжкову виставку / Т. Деркач // Вісник Переяславщини. – 2018. – № 8. – С. 5
 • Деркач Т. Відбувся практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: вивчення, досвід, упровадження" / Т. Деркач // Педагогічні обрії. – 2018. – № 2. – С. 5
 • Деркач Т. В бібліотеці експонується книжкова виставка "Переяслав у віках – 1111" / Т. Деркач // Педагогічні обрії. – 2018. – № 2. – С. 10
 • Губар Л. Лекторій з Миколою Корпанюком / Л. Губар // Педагогічні обрії. – 2018. – № 3. – С. 4
 • Деркач Т. День фахівця в бібліотеці університету / Т. Деркач // Педагогічні обрії. – 2018. – № 3. – С. 9

Полтава

Бібліотека ЗВО Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

 • Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів / І. Науменко // Бібліотечний форум: історія,теорія і практика. - 2018. – № 1. - С.17-19.
 • Пилаєва І. Репозитарій як реалізація принципів відкритого доступу Полтавським університетом економіки і торгівлі / І. Пилаєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 4. - С. 7-8.

Рівне

НБ Рівненського державного гуманітарного університету

 • Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – 2-ге вид., допов. – Київ : Видавничий дім "Кондор", 2018. – 344 с.
 • Кафедра теорії та методики виховання : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н . Грипич, С. М. Поліщук, Н. М. Лещук, Н. О. Потежна. – Рівне : РДГУ, 2018. – 63 с. – (Інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ).
 • Кафедра теорії та методик початкового навчання : інформ.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С. Н . Грипич, С. М. Поліщук, Н. М. Лещук, Н. О. Потежна. – Рівне : РДГУ, 2018. – 60 с. – (Інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ).
 • Наукова бібліотека – інтегруючий центр інформаційного простору Рівненського державного гуманітарного університету : зб. матеріалів ХІІ-ї наук.-практ. конф. (31 серпня 2018 р.) / Рівнен. держ гуманіт. ун-т; Наук. б-ка РДГУ ; за ред. : С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2018. – 70 с.

Сєвєродонецьк

НБ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 • Починкова М. М. Використання інформаційних технологій як один із стратегічних напрямів роботи сучасної бібліотеки закладу вищої освіти / М. М. Починкова, О. Ф. Малютіна, І. О. Шелякіна // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4–6 лип. 2018 р.) / Наук. б-ка ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка ; Наук. б-ка ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Секція унів. б-к УБА ; Електрон. б-ка України "ELibUKR" ; редкол.: Л. Г. Бакуменко [та ін.] ; наук. ред. О. О. Сербін ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: А. С. Ложешник, О. С. Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 172–181.

Харків

ЦНБ Харківського нац. університету імені В.Н.Каразіна

 • Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній "ниві": академік Дмитро Іванович Багалій / Н. Березюк // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 2018. – № 1. - С.59-63.
 • Березюк, Н. М. Вчений і бібліографія (XIX–середина ХХ століття). Нариси. Бібліографія бібліографії [Електронний ресурс] : [зб. біобібліогр. нарисів] / Н. М. Березюк; Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Електрон. дані. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 205 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows 2000 та вище ; Adobe Acrobat Reader ; pdf формат. – Назва з етикетки диска. – (Видатні постаті в історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна).

НБ Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків)

 • Карпенко С. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії: нова роль та старі традиції (до 60-річчя від дня заснування) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. - № 4. – С.53-55.
 • Ніколаєнко Н. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів / Н Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. - 2017. — № 10. — С. 27—31.

НБ Національного юридичного університету ім.. Ярослава Мудрого

 • Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання бібліотеки в його становленні / Ю. Петрухно // Бібліотечний форум: історія,теорія і практика. - 2018. – № 1. –С. 5-6.

НТБ Нац. технічного ун-ту "Харківський політехнічний інститут"

 • Главчев М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. – № 1.- С.11-14.

НБ Харківського нац. техн.ун-ту сільського госп. імені Петра Василенка

 • Інформаційне забезпечення наукової діяльності : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (аспірантів) всіх форм навчання інженерних, економіко-правових і технологічних спец. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; упоряд. Н. М. Ніколаєнко. – Харків, 2018. – 16 с.
 • Інформаційно-бібліографічний пошук : метод. вказ. з самостійного вивчення дисципліни для студентів другого освітньо-кваліфікаційного рівня денної форми навч. спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування, 181 Харчові технології, 205 Лісове господарство, 275 Транспортні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 141 Енергетика, електротехніка, електромеханікат / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; упоряд. Н. М. Ніколаєнко. – Харків, 2018. – 16 с.
 • Артюх Н. Е. Open Archiv KhNTUA электронный архив научных и образовательных документов [Текст] / Н. Е. Артюх // Світоч знань. – 2018. № 143-145. – С. 14-15.
 • Бездольна Л. І. Години освіченості як складова культурно-просвітницької бібліотеки [Текст] / Л. І. Бездольна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 19-22.
 • Бородіна Л. О. Жінки Харкова [Текст] / Л. О. Бородіна // Світоч знань. – 2018. – № 143-145. – С. 20-21.
 • Бородина Л. А. Рассказы старых переплетов [Текст] / Л. А. Бородина // Світоч знань. – 2018. – № 142-144. – С. 8-9.
 • Николаенко Н. Н. Использование проектно-ориентированной модели целевого управления библиотекой для инновационного развития / Н. Н. Николаенко // Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Харків, 2018. http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14622/7543
 • Ніколаєнко Н. М. Публікаційна активність науковців Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенкав ресурсах Web of Science corecollection, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar : бібліометричний огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. м. Харків, жовтень 2018 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Харків, 2018. – http://qps.ru/KDbpg
 • Рибальченко, О. М. Бібліотека – як майданчик для ефективної комунікації / О. М. Рибальченко // Світоч знань. –2018-2019. – № 152-153. – 6-7.
 • Щетініна Е.М. Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету / Е. М. Щетініна, О. М. Рибальченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 "Бібліотека ун-ту і науковець у контексті інтеграції до світового наук. інформ. простору"]: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2018 р. / м. Харків (Україна). – Харків: ХДУХТ, 2018. – http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3268

Хмельницький

НБ Хмельницького національного університету

 • Айвазян О. Б. Бібліотека в системі забезпечення якості освіти в університеті / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей, Л. П. Чорна // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2018. – С. 8-11.
 • Мацей О. О. Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета / О. О. Мацей // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 144-149.
 • Бичко О. М. Бібліотека вишу: популяризація та використання наукометричних ресурсів / О. М. Бичко, А. Г. Кандул // Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 листоп. 2018 р. –Миколаїв : НУК, 2018. – С. 4-8.
 • Молчанова С. А. Соціально-комунікативна діяльність бібліотеки в сучасному культурному просторі / С. А. Молчанова // Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 листоп. 2018 р. – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 53-57.
 • Айвазян О. Б. Жінки-лідери –базис якісного розвою бібліотеки / О. Б. Айвазян, Т. М. Баланюк // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 59-64.
 • Великосельська О. М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки / О. М. Великосельська, О. В. Шаєвська // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 68-76.
 • Прокопчук В.С. Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст / В. С. Прокопчук, О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 12-25.

Чернівці

НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 • Акатріні В. Василь Мандичевський – основоположник славної родини / В. Акатріні // Буковинський журнал . – 2018. - № 1(107). – С. 248-252.
 • Акатріні В. Георгій Мандичевський – буковинський ком позитор та музикознавець / В. Акатріні // Буковинський журнал . – 2018. - № 3(109). – С. 234-237.
 • Акатріні В. педагогічна і просвітницька діяльність родини Мандичевських // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2018. - № 59. – С. 215-223.
 • Бабюк О. Відтворення в музиці рукописів Євсевія Мандичевського з фондів Наукової бібліотеки ЧНУ // Буковинський журнал . – 2018. - № 4. – С. 244-253.
 • Бабюк О. Туристична Буковина – 2017 / О. Бабюк //Буковинський журнал . – 2018. - № 2 (108). – С. 276-293.
 • Зушман М. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в умовах кризи: досвід і перспективи розвитку / М Зушман // // "Бібліотеки закладів вищої освіти : досвід та перспективи" : матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО, (Одеса, 4-6 липня 2018 р. – Одеса, НБ ОНУ ім..І.І.Мечникова, 2018. – С.67-79.


Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex