Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Бібліотеки, що мають у своїх фондах рідкісні та цінні видання


Назва бібліотеки Кільк. прим. Контакти
1
НБ Білоцерківського національного аграрного університету  / м. Біла Церква /
2480 https:/...
bibllioteka@ukr.net
2
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  / м. Вінниця /
1531 library.vspu.edu.ua
vspu.lib@gmail.com
3
НБ імені Гордія Палія Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова  / м. Вінниця /
5541 library.vnmu.edu.ua/...
libvnmu@gmail.com
library@vnmu.edu.ua
4
НБ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  / м. Глухів /
7092 new.library.gnpu.edu.ua/...
library.gnpu.edu.ua
library.inc@gmail.com
5
Бібліотека Комунального ЗВО "Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради  / м. Дніпро /
3308 dk.dp.ua
musicacademydnepr@gmail.com
6
НБ Дніпровського державного аграрно-економічного університету  / м. Дніпро /
6040 www.dsau.dp.ua/...
library_dsau@ukr.net
lib@dsau.dp.ua
7
НБ Дніпровського державного медичного університету  / м. Дніпро /
1057 https:/...
library@dmu.edu.ua
8
НБ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  / м. Дніпро /
34914 library.dnu.dp.ua
librarydnu@gmail.com
9
НБ Українського державного університету науки і технологій  / м. Дніпро /
3854 library.diit.edu.ua
lib@b.diit.edu.ua
10
НТБ ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"  / м. Дніпро /
1341 biblioteka.udhtu.edu.ua
maksimovanf@ukr.net
11
НТБ Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"  / м. Дніпро /
59868 lib.nmu.org.ua
onyshchenko.g.a@nmu.one
onyshenkog@nmu.org.ua
12
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / м. Дрогобич /
1597 dspu.edu.ua/...
library@dspu.edu.ua
13
Бібліотека Поліського національного університету  / м. Житомир /
493 lib.polissiauniver.edu.ua/...
library@polissiauniver.edu.ua
14
НБ Запорізького державного медико-фармацевтичного університету  / м. Запоріжжя /
4071 https:/...
library@mphu.edu.ua
library@zsmu.zp.ua
15
НБ Запорізького національного університету  / м. Запоріжжя /
9319 library.znu.edu.ua
lib@znu.edu.ua
libinf@znu.edu.ua
16
НБ Національного університету "Запорізька політехніка"  / м. Запоріжжя /
240 library.zp.edu.ua/...
library@zp.edu.ua
17
НБ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  / м. Івано-Франківськ /
5581 lib.pnu.edu.ua
lib@pnu.edu.ua
18
НБ Херсонського державного університету  / м. Івано-Франківськ /
4549 www.kspu.edu/...
Oladychuk@ksu.ks.ua
AKoval@ksu.ks.ua
19
НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  / м. Івано-Франківськ /
1608 library.nung.edu.ua
library@nung.edu.ua
20
Бібліотека Ізмаїльського державного гуманітарного університету  / м. Ізмаїл /
471 lib.idgu.edu.ua
idgulibrary@ukr.net
21
Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  / м. Кам'янець-Подільський /
28055 library.kpnu.edu.ua
biblioteka@kpnu.edu.ua
22
НБ ЗВО "Подільський державний університет"  / м. Кам'янець-Подільський /
860 pdatu.edu.ua/...
slibrary@pdatu.edu.ua
23
Бібліотека Державного університету інфраструктури та технологій  / м. Київ /
52 https:/...
biblioteka29-18@ukr.net
24
Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету  / м. Київ /
665 https:/...
library@knlu.edu.ua
25
Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури  / м. Київ /
3986 library.knuba.edu.ua
kosterina.ia@knuba.edu.ua
libraryonline@knuba.edu.ua
26
Бібліотека Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого  / м. Київ /
835 knutkt.com.ua/...
library@knutkt.edu.ua
27
Бібліотека Київського столичного університету імені Бориса Грінченка  / м. Київ /
669 library.kubg.edu.ua
library@kubg.edu.ua
28
Бібліотека Київської державної академії декоративно-прикладого мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука  / м. Київ /
47 https:/...
tanya141@ukr.net
29
Бібліотека Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  / м. Київ /
4000 librarynmu.com
papusha.luda@gmail.com
library@nmu.ua
30
Бібліотека Національного транспортного університету  / м. Київ /
479 library.ntu.edu.ua
library.ntu@ukr.net
31
Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України  / м. Київ /
1206 www.uni-sport.edu.ua/...
sportlib@ukr.net
32
Бібліотека Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури  / м. Київ /
5931 https:/...
library@naoma.edu.ua
33
Бібліотека Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського  / м. Київ /
2002 lib.knmau.com.ua
librarynmau@gmail.com
34
НБ ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка  / м. Київ /
17984 www.library.univ.kiev.ua/...
libcancel@univ.kiev.ua
35
НБ імені М.В. Довнар-Запольського ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  / м. Київ /
2711 lib.kneu.edu.ua
library@kneu.edu.ua
36
НБ Київського національного університету культури і мистецтв  / м. Київ /
1250 lib.knukim.edu.ua
library@knukim.edu.ua
37
НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"  / м. Київ /
91616 www.library.ukma.edu.ua
library@ukma.edu.ua
38
НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України  / м. Київ /
6166 nubip.edu.ua/...
library@nubip.edu.ua
39
НБ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв  / м. Київ /
108 nakkkim.edu.ua/...
library@nakkkim.edu.ua
40
НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова  / м. Київ /
18442 lib.npu.edu.ua
lib@npu.edu.ua
lib-npu@ukr.net
41
НТБ ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  / м. Київ /
9120 www.library.kpi.ua
library@library.kpi.ua
o.bruy@library.kpi.ua
42
НТБ Київського національного університету технологій та дизайну  / м. Київ /
6678 lib.knutd.edu.ua
biblioteka@knutd.edu.ua
43
НТБ Національного авіаційного університету  / м. Київ /
4242 www.lib.nau.edu.ua
ntb@npp.nau.edu.ua
44
НТБ Національного університету харчових технологій  / м. Київ /
1223 library.nuft.edu.ua
library@nuft.edu.ua
45
Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  / м. Кременчук /
1028 lib.kdu.edu.ua/...
shvecbiblioteka@gmail.com
46
Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету  / м. Кривий Ріг /
771 kdpu.edu.ua/...
library@kdpu.edu.ua
47
Бібліотека Криворізького національного університету  / м. Кривий Ріг /
3217 lib.knu.edu.ua
libktu@gmail.com
48
Бібліотека Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка  / м. Кропивницький /
3580 https:/...
bibliodovidka@ukr.net
49
Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки  / м. Луцьк /
2956 library.vnu.edu.ua
library@vnu.edu.ua
50
НБ Львівського національного університету природокористування  / м. Львів — Дубляни /
10122 https:/...  ЗВО)
lnaulib@ukr.net
51
Бібліотека Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка  / м. Львів /
17790 https:/...  ЗВО)
librisleopolis@gmail.com
52
Бібліотека Української академії друкарства  / м. Львів /
784 biblio.uad.lviv.ua
yanchyshyn68@meta.ua
53
НБ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  / м. Львів /
868 library.meduniv.lviv.ua
medlib.lviv.pro
library_dept@meduniv.lviv.ua
54
НБ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького  / м. Львів /
20732 books.lvet.edu.ua
vetlibrary.lviv@gmail.com
55
НБ Львівського національного університету імені Івана Франка  / м. Львів /
117166 https:/...
library@lnu.edu.ua
lb_method@lnu.edu.ua
56
НТБ Національного лісотехнічного університету України  / м. Львів /
3462 library.nltu.edu.ua/...
library@nltu.edu.ua
57
НТБ Національного університету "Львівська політехніка"  / м. Львів /
1676 https:/...
ntb@lpnu.ua
58
НБ Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  / м. Миколаїв /
2693 lib.nuos.edu.ua
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua
lib@nuos.edu.ua
59
НБ Чорноморського національного університету імені Петра Могили  / м. Миколаїв /
147 chmnu.edu.ua/...
library@chmnu.edu.ua
60
НБ Мукачівського державного університету  / м. Мукачево /
11 msu.edu.ua/...
lib_u@mail.msu.edu.ua
biblioteka.mdu@gmail.com
61
Бібліотека Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"  / м. Ніжин /
137 nati.org.ua/...
library_nati@ukr.net
62
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  / м. Ніжин /
40030 library.ndu.edu.ua
biblioteka_ndu@ukr.net
ndulibrary@ukr.net
moralex1966@ukr.net
63
Бібліотека Державного університету інтелектуальних технологій і зв"язку  / м. Одеса /
120 https:/...
lib@suitt.edu.ua
64
Бібліотека ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"  / м. Одеса /
16807 library.pdpu.edu.ua
library@pdpu.edu.ua
65
Бібліотека Одеського національного економічного університету  / м. Одеса /
2585 library.oneu.edu.ua
library@oneu.edu.ua
66
Бібліотека Одеського національного медичного університету  / м. Одеса /
18955 libblog.odmu.edu.ua
library@onmedu.edu.ua
67
Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури  / м. Одеса /
241 https:/...
bib@odaba.edu.ua
68
НБ Національного університету "Одеська юридична академія"  / м. Одеса /
14637 https:/...
https:/...
library@onua.edu.ua
69
НБ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  / м. Одеса /
117045 lib.onu.edu.ua
library@onu.edu.ua
70
НТБ імені проф. Г.К. Суслова Одеського національного морського університету  / м. Одеса /
10164 https:/...
library_onmu@ukr.net
71
Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету  / м. Одеса /
9249 library-odau.blogspot.com
biblos.odau@ukr.net
72
НБ Національного університету "Острозька академія"  / м. Острог /
1634 lib.oa.edu.ua
library@oa.edu.ua
73
Бібліотека імені М.А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка  / м. Полтава /
24442 lib.pnpu.edu.ua
kniga_pdpu@ukr.net
74
НТБ Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"  / м. Полтава /
2758 lib.nupp.edu.ua
v14@nupp.edu.ua
75
НБ Національного університету водного господарства та природокористування  / м. Рівне /
2978 lib.nuwm.edu.ua/...
biblioteka@nuwm.edu.ua
a.v.kriva@nuwm.edu.ua
s.a.vasenchuk@nuwm.edu.ua
76
НБ Рівненського державного гуманітарного університету  / м. Рівне /
3545 library.rshu.edu.ua
library.rshu@gmail.com
77
Бібліотека Сумського державного університету  / м. Суми /
546 library.sumdu.edu.ua
info@library.sumdu.edu.ua
78
НБ Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  / м. Суми /
4961 https:/...
library@sspu.edu.ua
directorlib@sspu.edu.ua
79
Бібліотека Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України  / м. Тернопіль /
1813 library.tdmu.edu.ua
lib@tdmu.edu.ua
80
НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  / м. Тернопіль /
16367 www.library.tnpu.edu.ua
library@tnpu.edu.ua
81
Бібліотека Закарпатської академії мистецтв  / м. Ужгород /
60 artedu.uz.ua/...
bibliotekazam@gmail.com
82
НБ ДВНЗ "Ужгородський національний університет"  / м. Ужгород /
21828 www.lib.uzhnu.edu.ua
library@uzhnu.edu.ua
83
Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  / м. Умань /
1711 library.udpu.org.ua
library@udpu.edu.ua
84
Бібліотека Уманського національного університету садівництва  / м. Умань /
9808 library.udau.edu.ua
library@udau.edu.ua
85
Бібліотека Національного університету цивільного захисту України  / м. Харків /
56 library.nuczu.edu.ua
biblio@nuczu.edu.ua
86
Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського  / м. Харків /
16664 https:/...
num.kharkiv.ua/...
bka_khnum@ukr.net
87
Бібліотека Харківської державної академії культури  / м. Харків /
2122 lib-hdak.in.ua
bibliohdak@gmail.com
88
НБ Державного біотехнологічного університету  / м. Харків /
23311 https:/...
agrouniverbib@ukr.net
89
НБ Національного фармацевтичного університету  / м. Харків /
401 lib.nuph.edu.ua
library@nuph.edu.ua
90
НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  / м. Харків /
29757 library.nlu.edu.ua
library@nlu.edu.ua
library@nulau.edu.ua
91
НБ Української інженерно-педагогічної академії  / м. Харків /
602 library.uipa.edu.ua
bakumenko@library.uipa.edu.ua
92
НБ Харківського національного медичного університету  / м. Харків /
5000 libr.knmu.edu.ua
library@knmu.edu.ua
93
НБ Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  / м. Харків /
2536 hnpu.edu.ua/...
depositor1811@gmail.com
94
НБ Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова  / м. Харків /
12854 library.kname.edu.ua
library@kname.edu.ua
95
НБ Харківського національного університету радіоелектроніки  / м. Харків /
5110 lib.nure.ua
library@nure.ua
96
НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "ХАІ"  / м. Харків /
1050 library.khai.edu
library@khai.edu
97
НТБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"  / м. Харків /
15743 library.kpi.kharkov.ua
library@khpi.edu.ua
Yuliia.Hlavcheva@khpi.edu.ua
98
НТБ Українського державного університету залізничного транспорту  / м. Харків /
2489 kart.edu.ua  ЗВО)
biblioteka_219@ukr.net
99
Центральна НБ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  / м. Харків /
531355 www-library.univer.kharkov.ua
cnb@karazin.ua
100
Бібліотека Херсонського національного технічного університету  / м. Хмельницький /
497 kntu.net.ua/...
lib@kntu.net.ua
101
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  / м. Хмельницький /
41 biblio.kgpa.km.ua
lvdytynnyk@ukr.net
102
НБ Хмельницького національного університету  / м. Хмельницький /
534 library.khmnu.edu.ua/...
library_info@khmnu.edu.ua
library_HNU@ukr.net
ayva_library@ukr.net
103
НБ імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Черкаси /
1336 biblioteka.cdu.edu.ua
biblioteka.cnu@gmail.com
104
Бібліотека Буковинського державного медичного університету  / м. Чернівці /
1083 medlib.bsmu.edu.ua
medlib@bsmu.edu.ua
105
НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  / м. Чернівці /
71092 library.chnu.edu.ua
library@chnu.edu.ua
m.zushman@chnu.edu.ua
106
НБ Національного університету "Чернігівська політехніка"  / м. Чернігів /
808 library2.stu.cn.ua
library92@ukr.net
107
НБ Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка  / м. Чернігів /
10027 library.chnpu.edu.ua
chnpu_biblioteka@ukr.net

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex