Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Бібліотеки, що мають у своїх фондах рідкісні та цінні видання


Назва бібліотеки Кільк. прим. Контакти
1
Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету  / м. Бердянськ /
1041 library.bdpu.org
librarybdpu@gmail.com
2
НБ Білоцерківського національного аграрного університету  / м. Біла Церква /
2297 btsau.edu.ua  ЗВО)
bibllioteka@ukr.net
3
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  / м. Вінниця /
1510 library.vspu.edu.ua
vspu.lib@gmail.com
4
Бібліотека Вінницького кооперативного інституту  / м. Вінниця /
74 vki.vin.ua/...
vki.bibl@gmail.com
5
Бібліотека Вінницького національного аграрного університету  / м. Вінниця /
141 lib.vsau.org
lib@vsau.org
6
Бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова  / м. Вінниця /
3242 library.vnmu.edu.ua/...
libvnmu@gmail.com
library@vnmu.edu.ua
7
НБ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  / м. Глухів /
7092 library.gnpu.edu.ua
library.inc@gmail.com
8
Бібліотека Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки  / м. Дніпро /
3308 dk.dp.ua
9
Бібліотека Національної металургійної академії України  / м. Дніпро /
604 nmetau.edu.ua/...
biblio_met_akad@rambler.ru
10
НБ Держ. закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"  / м. Дніпро /
865 library.dsma.dp.ua
library@dsma.dp.ua
11
НБ Дніпровського державного аграрно-економічного університету  / м. Дніпро /
5834 www.dsau.dp.ua/...
library_dsau@ukr.net
12
НБ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  / м. Дніпро /
33906 library.dnu.dp.ua
librarydnu@gmail.com
13
НТБ ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"  / м. Дніпро /
1341 biblioteka.udhtu.edu.ua
maksimovanf@ukr.net
14
НТБ Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  / м. Дніпро /
3150 library.diit.edu.ua
lib@b.diit.edu.ua
15
НТБ Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"  / м. Дніпро /
59868 lib.nmu.org.ua
onyshchenko.g.a@nmu.one
onyshenkog@nmu.org.ua
16
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / м. Дрогобич /
1509 dspu.edu.ua/...
library_ddpu@ukr.net
17
НБ Житомирського національного агроекологічного університету  / м. Житомир /
476 lib.znau.edu.ua
library@znau.edu.ua
18
Бібліотека Запорізької державної інженерної академії  / м. Запоріжжя /
233 library.zgia.zp.ua
library@zgia.zp.ua
19
НБ Запорізького державного медичного університету  / м. Запоріжжя /
642 lib.zsmu.edu.ua
library@zsmu.zp.ua
20
НБ Запорізького національного університету  / м. Запоріжжя /
9056 library.znu.edu.ua
lib@znu.edu.ua
libinf@znu.edu.ua
21
НБ Національного університету "Запорізька політехніка"  / м. Запоріжжя /
245 library.zntu.edu.ua
library@zntu.edu.ua
22
Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету  / м. Івано-Франківськ /
232 ifnmu.edu.ua/...
ifnmulibrary@i.ua
23
НБ ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  / м. Івано-Франківськ /
5581 lib.pu.if.ua
pnu-lib@ukr.net
24
НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  / м. Івано-Франківськ /
1607 library.nung.edu.ua
library@nung.edu.ua
25
Бібліотека Ізмаїльського державного гуманітарного університету  / м. Ізмаїл /
480 lib.idgu.edu.ua
idgulibrary@ukr.net
26
Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  / м. Кам'янець-Подільський /
27761 library.kpnu.edu.ua
biblioteka@kpnu.edu.ua
27
НБ Подільського державного аграрно-технічного університету  / м. Кам'янець-Подільський /
835 pdatu.edu.ua/...
slibrary@pdatu.edu.ua
28
Бібліотека Державного університету інфраструктури та технологій  / м. Київ /
1035 duit.edu.ua  ЗВО)
biblioteka_kdavt@ukr.net
29
Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету  / м. Київ /
657 www.knlu.edu.ua/...
library@knlu.edu.ua
30
Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури  / м. Київ /
3939 library.knuba.edu.ua
libraryknuba@gmail.com
khilobochenko@gmail.com
31
Бібліотека Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого  / м. Київ /
822 knutkt.com.ua/...
lib_k-kary@ukr.net
32
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка  / м. Київ /
198 library.kubg.edu.ua
library@kubg.edu.ua
33
Бібліотека Київської державної академії декоративно-прикладого мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука  / м. Київ /
47 tanya141@ukr.net
34
Бібліотека Національного медичного університету імені О.О.Богомольця  / м. Київ /
4000 library.nmu.ua
papusha.luda@gmail.com
35
Бібліотека Національного транспортного університету  / м. Київ /
479 library.ntu.edu.ua
library.ntu@ukr.net
kovalenko@ntu.edu.ua
36
Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України  / м. Київ /
1206 www.uni-sport.edu.ua/...
sportlib@ukr.net
37
Бібліотека Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури  / м. Київ /
5931 naoma.edu.ua/...
lib.naoma@gmail.com
38
Бібліотека Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського  / м. Київ /
2002 knmau.com.ua/...
librarynmau@gmail.com
39
НБ ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка  / м. Київ /
11220 www.library.univ.kiev.ua/...
libcancel@univ.kiev.ua
director@library.univ.kiev.ua
40
НБ імені М.В. Довнар-Запольського ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  / м. Київ /
2703 lib.kneu.edu.ua
library@kneu.edu.ua
41
НБ Київського національного університету культури і мистецтв  / м. Київ /
1151 lib.knukim.edu.ua
knukim.library@gmail.com
42
НБ Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  / м. Київ /
16963 lib.npu.edu.ua
lib@npu.edu.ua
lib-shef@npu.edu.ua
43
НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"  / м. Київ /
14444 www.library.ukma.edu.ua
library@ukma.edu.ua
chornatv@ukma.edu.ua
44
НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України  / м. Київ /
5466 nubip.edu.ua/...
library@nubip.edu.ua
45
НБ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв  / м. Київ /
98 nakkkim.edu.ua/...
library@nakkkim.edu.ua
46
НТБ ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  / м. Київ /
7866 www.library.kpi.ua
library@library.kpi.ua
o.bruy@library.kpi.ua
47
НТБ Київського національного університету технологій та дизайну  / м. Київ /
6675 lib.knutd.edu.ua
biblioteka@knutd.com.ua
bibliozov@ukr.net
48
НТБ Національного авіаційного університету  / м. Київ /
4109 www.lib.nau.edu.ua
ntb@nau.edu.ua
Vahnovan@nau.edu.ua
49
НТБ Національного університету харчових технологій  / м. Київ /
1223 library.nuft.edu.ua
library@nuft.edu.ua
50
НТБ Донбаської державної машинобудівної академії  / м. Краматорськ /
1127 www.dgma.donetsk.ua/...
biblio@dgma.donetsk.ua
51
Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  / м. Кременчук /
1028 www.kdu.edu.ua/...
shvecbiblioteka@gmail.com
52
Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету  / м. Кривий Ріг /
771 kdpu.edu.ua/...
library@kdpu.edu.ua
53
Бібліотека Криворізького національного університету  / м. Кривий Ріг /
2938 lib.knu.edu.ua
libktu@gmail.com
54
Бібліотека Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка  / м. Кропивницький /
3360 https:/...
bibliodovidka@kspu.kr.ua
55
Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  / м. Луцьк /
2931 library.eenu.edu.ua
library@eenu.edu.ua
56
НБ Львівського національного аграрного університету  / м. Львів — Дубляни /
10122 lnau.lviv.ua/...
lnaulib@ukr.net
57
Бібліотека Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка  / м. Львів /
17602 conservatory.lviv.ua
librisleopolis@gmail.com
58
Бібліотека Української академії друкарства  / м. Львів /
784 biblio.uad.lviv.ua
yanchyshyn68@meta.ua
59
НБ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  / м. Львів /
868 medlib.lviv.pro
library_dept@meduniv.lviv.ua
medlib.lnmu@gmail.com
60
НБ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького  / м. Львів /
20125 books.lvet.edu.ua
vetlibrary.lviv@gmail.com
61
НБ Львівського національного університету імені Івана Франка  / м. Львів /
116889 library.lnu.edu.ua
lb_method@lnu.edu.ua
62
НТБ Національного університету "Львівська політехніка"  / м. Львів /
1671 library.lp.edu.ua
ntb@lpnu.ua
63
Бібліотека Донецького державного університету управління  / м. Маріуполь /
58 dsum.edu.ua  (ЗВО)
lib@dsum.edu.ua
64
НБ Маріупольського державного університету  / м. Маріуполь /
708 slibr.mdu.in.ua
library@mdu.in.ua
65
Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Мелітополь /
1145 lib.mdpu.org.ua/...
bibliomdpu@gmail.com
66
НБ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного  / м. Мелітополь /
2574 www.tsatu.edu.ua/...
biblioteka@tsatu.edu.ua
olha.bilotska@tsatu.edu.ua
67
НБ Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  / м. Миколаїв /
2693 lib.nuos.edu.ua
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua
68
НБ Чорноморського національного університету імені Петра Могили  / м. Миколаїв /
147 chmnu.edu.ua/...
library@chmnu.edu.ua
69
НБ Мукачівського державного університету  / м. Мукачево /
10 msu.edu.ua/...
lib_u@mail.msu.edu.ua
biblioteka.mdu@gmail.com
70
Бібліотека Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"  / м. Ніжин /
137 nati.org.ua/...
library_nati@ukr.net
71
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  / м. Ніжин /
34375 library.ndu.edu.ua
ndulibrary@ukr.net
moralex1966@ukr.net
72
Бібліотека ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"  / м. Одеса /
16804 library.pdpu.edu.ua
library.pdpu@gmail.com
73
Бібліотека Національного медичного Одеського університету  / м. Одеса /
15375 libblog.odmu.edu.ua
library@onmedu.edu.ua
74
Бібліотека Одеського національного економічного університету  / м. Одеса /
2507 library.oneu.edu.ua
library@oneu.edu.ua
75
Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури  / м. Одеса /
240 www.ogasa.org.ua/...
bib@ogasa.org.ua
76
НБ Національного університету "Одеська юридична академія"  / м. Одеса /
14637 library.onua.edu.ua
library@onua.edu.ua
77
НБ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова  / м. Одеса /
116564 lib.onu.edu.ua
library@onu.edu.ua
78
НТБ імені проф. Г.К.Суслова Одеського національного морського університету  / м. Одеса /
9259 onmu.odessa.ua/...
library_onmu@ukr.net
79
Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету  / м. Одеса /
9249 library-odau.blogspot.com
biblos.odau@ukr.net
80
НБ Національного університету "Острозька академія"  / м. Острог /
1634 lib.oa.edu.ua
library@oa.edu.ua
81
Бібліотека імені М.А.Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка  / м. Полтава /
21285 lib.pnpu.edu.ua
kniga_pdpu@ukr.net
82
НТБ Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"  / м. Полтава /
2758 lib.pntu.edu.ua
v14@pntu.edu.ua
83
НБ Національного університету водного господарства та природокористування  / м. Рівне /
2922 lib.nuwm.edu.ua/...
biblioteka@nuwm.edu.ua
a.v.kriva@nuwm.edu.ua
s.a.vasenchuk@nuwm.edu.ua
84
НБ Рівненського державного гуманітарного університету  / м. Рівне /
3368 library.rshu.edu.ua
library.rshu@gmail.com
85
Бібліотека ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"  / м. Слов'янськ /
998 lib.msy.org.ua/...
biblsgpu@meta.ua
metod.kab1809@gmail.com
86
Бібліотека Сумського державного університету  / м. Суми /
524 library.sumdu.edu.ua
info@library.sumdu.edu.ua
87
НБ Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка  / м. Суми /
4796 library.sspu.sumy.ua
library@sspu.edu.ua
directorlib@sspu.edu.ua
88
Бібліотека Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України  / м. Тернопіль /
1994 library.tdmu.edu.ua
lib@tdmu.edu.ua
89
НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  / м. Тернопіль /
16092 www.library.tnpu.edu.ua
library@tnpu.edu.ua
90
Бібліотека Закарпатської академії мистецтв  / м. Ужгород /
60 artedu.uz.ua/...
usa.uzhgorod@i.ua  (ЗВО)
91
НБ ДВНЗ "Ужгородський національний університет"  / м. Ужгород /
21811 www.lib.uzhnu.edu.ua
library@uzhnu.edu.ua
92
НБ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  / м. Умань /
1711 library.udpu.org.ua
library@udpu.edu.ua
93
НБ Уманського національного університету садівництва  / м. Умань /
4000 library.udau.edu.ua
library@udau.edu.ua
somova_nd@ukr.net
94
НБ Харківської державної зооветеринарної академії  / м. Харків — Мала Данилівка /
6000 library.hdzva.edu.ua
library@hdzva.edu.ua
95
Бібліотека Національного університету цивільного захисту України  / м. Харків /
56 library.nuczu.edu.ua
biblio@nuczu.edu.ua
96
Бібліотека Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи"  / м. Харків /
403 khibs.edu.ua/...
library@khibs.ubs.edu.ua
97
Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури  / м. Харків /
435 kstuca.kharkov.ua/...
library@kstuca.kharkov.ua
98
Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського  / м. Харків /
16659 num.kharkiv.ua/...
b-kaxdym@meta.ua
99
Бібліотека Харківської державної академії культури  / м. Харків /
2221 lib-hdak.in.ua
bibliohdak@gmail.com
100
НБ Національного фармацевтичного університету  / м. Харків /
401 lib.nuph.edu.ua
library@nuph.edu.ua
101
НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  / м. Харків /
28540 library.nlu.edu.ua
library@nulau.edu.ua
n.p.pasmor@nlu.edu.ua
102
НБ Української інженерно-педагогічної академії  / м. Харків /
602 library.uipa.edu.ua
karpenko@library.uipa.edu.ua
103
НБ Харківського державного університету харчування та торгівлі  / м. Харків /
59 www.hduht.edu.ua/...
biblio-hduht@ukr.net
104
НБ Харківського національного медичного університету  / м. Харків /
4557 libr.knmu.edu.ua
libr@knmu.kharkov.ua
105
НБ Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди  / м. Харків /
2375 pu.ac.kharkov.ua/...
depositor1811@gmail.com
106
НБ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  / м. Харків /
265 books.khntusg.com.ua
agrouniverbib@ukr.net
107
НБ Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова  / м. Харків /
10558 library.kname.edu.ua
library@kname.edu.ua
108
НБ Харківського національного університету радіоелектроніки  / м. Харків /
5059 lib.nure.ua
library@nure.ua
109
НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ"  / м. Харків /
1041 library.khai.edu
library@khai.edu
110
НТБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"  / м. Харків /
15641 library.kpi.kharkov.ua
bibl@kpi.kharkov.ua
semenenkol12@gmail.com
111
НТБ Українського державного університету залізничного транспорту  / м. Харків /
2487 kart.edu.ua  ЗВО)
biblioteka_219@ukr.net
112
Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва  / м. Харків /
16766 lib.knau.kharkov.ua
library@knau.kharkov.ua
113
Центральна НБ Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  / м. Харків /
565175 www-library.univer.kharkov.ua
cnb@karazin.ua
114
Бібліотека Херсонського національного технічного університету  / м. Херсон /
497 kntu.net.ua/...
lib@kntu.net.ua
115
НБ Херсонського державного аграрного університету  / м. Херсон /
689 www.ksau.kherson.ua/...
library@ksau.kherson.ua
116
НБ Херсонського державного університету  / м. Херсон /
4749 www.kspu.edu/...
Oladychuk@ksu.ks.ua
veritas@ksu.ks.ua
117
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  / м. Хмельницький /
30 biblio.kgpa.km.ua
lvdytynnyk@ukr.net
118
НБ Хмельницького національного університету  / м. Хмельницький /
455 library.khnu.km.ua
library_HNU@ukr.net
ayva_library@ukr.net
119
НБ імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Черкаси /
1336 biblioteka.cdu.edu.ua
biblioteka.cnu@gmail.com
120
Бібліотека Буковинського державного медичного університету  / м. Чернівці /
1083 medlib.bsmu.edu.ua
medlib@bsmu.edu.ua
121
НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  / м. Чернівці /
70934 library.chnu.edu.ua
library@chnu.edu.ua
m.zushman@chnu.edu.ua
122
НБ Національного університету "Чернігівський колегіум " імені Т.Г.Шевченка  / м. Чернігів /
10173 library.chnpu.edu.ua
chnpu_biblioteka@ukr.net
123
НБ Чернігівського національного технологічного університету  / м. Чернігів /
799 library2.stu.cn.ua
Library92@ukr.net

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,