Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Міжнародна науково-практична конференція бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації

"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАУКИ ТА ОСВІТИ"

Перелік доповідей

 Аджісаліева Г. Е.,
завідувач ОКіО НТБ РВНЗ «КІПУ»
"Бібліотечні фонди Науково-технічної бібліотеки РВНЗ «КІПУ»: стан, проблеми, тенденції розвитку в сучасних умовах"

 Акімова Ольга Андріївна,
зав. науковою бібліотекою Інституту біології південних морів НАН України
"Взаємодія і дружні зв'язки з бібліотеками ближнього і далекого зарубіжжя"

 Анджело Я. Г.,
Наукова бібліотека Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
"Электронные библиотеки: авторско-правовые аспекты"

 Антал Лілія Володимирівна,
завідувач бібліотекою Львівського інституту економіки і туризму
"Роль бібліотеки Львівського інституту економіки і туризму у підготовці фахівців туристичної галузі"

 Архіреева Лариса Олександрівна,
головний бібліотекар наукової бібліотеки ДУ «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»
"«Не буває марним прекрасне» (Поетичний клуб «Натхнення» при науковій бібліотеці КДМУ)"

 Барма Олег Анатолійович,
аспірант Білоруського державного університету культури і мистецтв
"Сутність, принципи і функції виховання полікультурної особистості засобами міжкультурної комунікації в публічній бібліотеці"

 Білоус Валентина Степанівна,
директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського
"Традиційні та електронні ресурси в бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського"

 Бондаренко Ірина Григорівна,
гол. бібліотекар наукової бібліотеки ПФ НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет"
"Віртуальні виставки як форма популяризації інформаційних ресурсів"

 Валуєва Євгения Олександрівна,
вчений секретар НБ НПУ ім. М.П.Драгоманова
"Бібліографічні видання як засіб підвищення інформаційної культури особистості"

 Головко Лариса Василівна,
зав. відділом бібліотеки ДВНЗ "Криворізький національний університет"
"Перспективи використання Open Journal System у бібліотеках ВНЗ"

 Єпіфанова Ольга Вікторівна,
директор Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
"Електронний каталог як платформа для створення електронних інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"

 Ігнатюк Марина Вікторівна,
в.о. директора бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету
"Застосування дисків з металокерамічним записуючим шаром для страхового зберігання оцифрованих бібліотечних фондів"

 Кадіна О. А.,
заступник директора Наукової бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
"Маркетинг в інформаційно-бібліотечному середовищі: спільне бачення, цінності і стратегічний план"

 Кисельова Ольга Ігорівна,
к. пед. н., директор бібліотеки Одеської державної академії технічного регулювання та якості
"Етична складова професійної діяльності бібліотекаря"

 Кіщак Тетяна Степанівна,
директор наукової бібліотеки Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Впровадження системи менеджменту ЯКОСТІ (СМЯ) в роботу наукової бібліотеки НУБіП України"

 Колесникова Тетяна Олександрівна,
директор науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. Лазаряна
"Нова філософія і інноваційні напрямки діяльності бібліотеки виша"

 Кравченко Олена Миколаївна,
заступник директора наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет"
"Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту)"

 Крижановська Анетта Вікторівна,
бібліотекар I категорії Тернопільського національного економічного університету
"Університетська бібліотека в інформаційно-освітньому просторі: огляд основних можливостей"

 Левківський Казимир Михайлович,
заст. дир. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України
"Інформаційно-наукове забезпечення навчального процесу на сучасному етапі"

 Макарова Ганна Григорівна,
Директор Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
"Особливості виховання екологічної культури студентів у середовищі вузівської бібліотеки"

 Нестеренко Валентина Григорівна,
директор наукової бібліотеки КНУ ім. Т.Шевченка, заст. голови НМБК МОНмолодьспорту України
"Підсумки роботи бібліотек ВНЗ ІІІ-ІY рівнів акредитації у 2011 році та основні напрямки їх розвитку"

 Нехаева Ірина Сергіївна,
зав. відділом бібліотеки Луганського національного аграрного університету
"Виховання студентської молоді: місія бібліотек ВНЗ"

 Нутраченко Олена Петрівна,
зав. відділом наукової бібліотеки СевНТУ
"Web-сайт університетської бібліотеки як ефективний інструмент поширення інформації"

 Онисько Галина Ярославівна,
директор бібліотеки Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
"Трансформація функцій бібліотечних працівників в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ"

 Пасмор Надія Петрівна,
директор наукової бібліотеки Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»
"Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі ВНЗ"

 Пащеня Владислав Миколаєвич,
доцент Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друку, к.і.н.
"Еволюція військового бібліотекознавства в Криму та його вплив на розвиток культури (до 190-річчя Севастопольської Морський бібліотеки ім. Адмірала М. П. Лазарєва)"

 Петровська Лідія Борисівна,
зав. відділом наукової бібліотеки ПФ НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет"
"Досвід та інновації в культурно-просвітницької діяльності наукової бібліотеки ЮФ нуб і ПУ «КАТУ»"

 Петроченко Анна Миколаївна,,
директор бібліотеки Чорноморського державного університету імені Петра Могили
"Формування інформаційної культури користувачів"

 Ржевцева Наталія Леонідівна,
директор бібліотеки Севастопольського національного технічного університету
"Бібліометричне дослідження публікацій міжнародної конференції КРИМІКО (1991-2011)"

 Рудзський Лев Зіновійович,
член правління Міжнародної Асоціації електронних бібліотек і нових інформаційних технологій (ЕБНІТ)
"ІРБІС - Корпорація: від безкоштовного запозичення готових бібліографічних записів на книги та аналітичні описи статей до розподіленого пошуку в електронних каталогах бібліотек, представлених в мережі Інтернет"

 Савенкова Людмила Василівна,
директор бібліотеки нац. педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
"Формування власних електронних колекцій бібліотеки педагогічного університету"

 Самбурська Тетяна Петрівна,
зав. відділом наукової бібліотеки ПФ НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет"
"Удосконалення інформаційно-бібліографічного забезпечення учених-аграріїв, фахівців АПК"

 Сидоренко Валентина Олегівна,
директор науково-технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету ім. Кондратюка
"Бібліотечна професія та проблеми молодих кадрів"

 Сидорова Олена Олегівна,
зав. науково-методичним відділом наукової бібліотеки Донецького національного університету
"Конкурси професійної майстерності - шлях підвищення творчої"

 Спірова Вікторія Іванівна,
директор наукової бібліотеки ТНУ ім. В.І. Вернадського
"Бібліотеки вузів сьогодні і завтра"

 Степаненко Тетяна Валентинівна,
директор бібліотеки Луганського державного інституту культури і мистецтв
"Довідково-бібліографічний апарат бібліотек ВНЗ в системі інформаційно-бібліографічного обслуговування. Презентація електронної бібліотеки ЛДІКМ"

 Ткаченко Наталя Олександрівна,
Науковий співробітник науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету
"E-archive DonNTU: досвід Донецького національного технічного університету"

 Удовиченко Наталя Борисівна,
Зав. відділом наукової бібліотеки ТНУ ім. В.І. Вернадського
"Розвиток бібліотек як культурно-просвітницьких та виховних центрів на прикладі читального залу гуманітарних наук НБ ТНУ ім. В.І.Вернадського"

 Халілова Н. А.,
заст. директора Науково-технічної бібліотеки РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет»
"Бібліотеки в сучасному соціокультурному просторі. Про роботу Науково-технічної бібліотеки Республіканського вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет""

 Холод Ігор Михайлович,
компанія «Xerox»
"Інноваційні рішення «Xerox» для бібліотек"

 Чижова Лариса Костянтинівна,
зав. відділом наукової бібліотеки ТНУ ім. В.І. Вернадського
"«Відновити ім'я в науковій сфері»: Ернст Микола Львович - бібліотекар, археолог, історик, педагог"

 Шульга Ольга Антонівна,
директор бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
"Міжнародна співпраця бібліотек – основа формування інформаційної єдності світової спільноти"

 Яворська Тетяна Михайлівна,
зав. бібліотекою Вінницького торгово-економічного інституту КНТЕУ
"Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів"

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex