Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Корпоративна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів.


ДОНЕЦЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиНазва проектуТермін дії
(поч.–зак.)
Учасники проекту
НТБ Донецького нац. технічного університету
"ElibUkr - Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України"
06.07.09р. – 
Києво-Могилянська Фундація в Америці (США) – керівник Проекту; "Інформатіо-Консорціум" (Україна), Центр Технологій та Інноваційного Менеджменту Нортвестерн Ун-ту (США)
Ун-ти України:
НУ "КМА", Чернівецьк. НУ ім. Ю. Федьковича, ХНУ ім. В. Каразіна, Дон. нац. техн. ун-т, Сумськ. держ. ун-т, Укр. акад. банк. справи, Волин. НУ ім. Лесі Українки
Бібліотеки ВНЗ метод.об'єднання м.Луганська
Зведений каталог періодичних видань бібліотек Луганської області
2003 р. – 
ОУНБ ім. О.М. Горького;
Б-ки:
НБ СНУ ім. В. Даля,
Луган. нац.ун-ту ім.Т.Шевченка,
Луган.нац.агр.ун-ту,
Луган.держ. мед. ун-ту,
Луган. держ. ін-ту культ. і мистецтв.
Бібліотеки ВНЗ метод.об'єднання м.Луганська
Корпоративний екологічний Інтернет - проект
2005 р. – 
НБ СНУ ім. В. Даля,
Луган. нац.ун-ту ім.Т.Шевченка,
Луган. нац.агр.ун-ту,
Луган.держ. мед. ун-ту,
Луган. держ. ін-ту культ. і мистецтв.
Бібліотека Приазов. держ. техн. ун-ту м.Маріуполь
Міжрегіональний аналітичний розпис статей (МАРС)
2005 р. – 
187 бібліотек
Центральний український корпоративний каталог (ЦУКК)
2007 р. – 
ОУНБ: Він., Кіровоград., Тернопіль., Хмельн., Чернівців, Закарпат.(м.Ужгород); Кіровоград.ОЮБ; Вінницька ЦБС; Б-ки Кіровоград. НТУ та Пед.ун-ту, Він. пед.ун-т, Чернівецьк.НУ
Корпоративна мережа бібліотек м. Маріуполя
2008 р. – 
Б-ка МДГУ, ЦБС ім. Короленка, ЦБС для дітей, Б-ка АМИ ОНМА
Бібліотека Маріупольського держ. гуманітарного ун-ту (МДГУ)
Корпоративна мережа бібліотек міста Маріуполя "Корпоративний каталог періодичних видань (ККПВ)"
2008 р. – 
Центр. б-ка для дорослих ім. В.Г. Короленка, ЦБС міста Маріуполя, ПДТУ, Б-ка Морськ. ін-ту, Центр. б-ка для дітей ім. М.Горького ЦБС міста Маріуполя
КИЇВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиНазва проектуТермін дії
(поч.–зак.)
Учасники проекту
НБ Вінницького нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова
"Міжрегіональна корпоративна система медичних бібліотек"
2004 р. – 
ОНМБ:Він., Житомир., Чернігів., Рівненська; Б-ка Одеського держ. мед. ун-ту
Б-ка Вінницького держ. пед. ун-ту ім.М.Коцюбинського
ЦУКК - Центрально-Український Кооперативний Каталог (створення спільного банку даних аналітичних описів статей журналів української періодики).Модератор Кіровоградська ОУНБ. Веб-сайт проекту http://www.library.kr.ua/cgi-bin/newcucc/browse.cgi
2005 р. – 
ОУНБ:Він., Кіровоград., Терноп., Хмельницька, Чернів., Закарпат. (Ужгород); Кіровоград. ОЮБ; Вінницька ЦБС;Б-ки Кіровоград. НТУ, Чернівец.НУ, Приазов. ДПУ (Маріуполь), Маріупол. ДГУ, Закарпатська ОУНБ, Кримський гуманітарний ун-т
РБД - загальнодержавна електронна реферативна база даних "Україніка наукова" ДНПБ ім.В.О.О.Сухомлинського (формування рефератів з психолого-педагогічних питань)
2009 р. – 
ДНПБ ім.В.О.Сухомлинського та ін. б-ки України
РКК - регіональна корпоративна каталогізація аналітичних описів статей журналів України та Росії
з поч. 2005 р.
Вінницька ОУНБ, Вінницька ОЮБ, Бібліотека ВДПУ
Аналітичний опис періодичних видань педагогічного профілю
2009 р. – 
Співпраця з ДНПБ ім.В.О.Сухомлинського
Бібліотекака Дніпропетровського нац.ун-ту
Корпоративний електронний каталог статей з українських періодичних видань
2009 р. – 
ДОУНБ, ДНУЗТ, Б-ка обл. упр. ін-ту пед.післядипл. освіти, Б-ка ін-ту післядипл. освіти ПДАБА
Бібліотека Житомирського нац. агроекологічного ун-ту
Об'єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області
2003 -… 
Бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету; Бібліотека Житомирського агротехнічного коледжу; Бібліотека будівельного коледжу ЖНАЕУ; Бібліотека Інституту післядипломної освіти та дорадництва ЖНАЕУ; Бібліотека Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу; Бібліотека Новочорторийського Державного агрономічного технікуму; Бібліотека Житомирського технікуму землевпорядкування ЖНАЕУ; Бібліотека Рогачів-Волинської філії Новочорторийського державного аграрного технікуму; Наукова бібліотека Інституту сільського господарства Полісся; Філіал наукової бібліотеки Інституту сільського господарства Полісся (с. Грозино Коростенського району); Бібліотека Поліського науково-дослідного центру ІК УААН (Поліська дослідна станція ім. О. М. Засухіна ІК УААН).
Аналітичний розпис статей в АБІС "ІРБІС 64"
2013 - … 
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича; Бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ).
Програма "Бібліоміст" спільно з громадською організацією "Центр Медіареформ" у Житомирі: Житомирська обласна бібліотека для дітей
Регіональні піар-офіси сучасних бібліотек
лютий - квітень 2014 р.
15 областей України з Житомира:
Житомирська обласна бібліотека для дітей; Бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ); Бібліотека Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка; Попільнянськая районна бібліотека для дітей; Бібліотека-філіал № 3 для дітей Коростенської міської ЦБС; Бердичівська міська бібліотека для дітей.
НБ Кам'янець-Подільського нац.ун-ту імені Івана Огієнка
Створення корпоративного краєзнавчого каталога "Історія міст і сіл Хмельницької області"
2010 р. – 2012 р.
Хмельницька ОУНБім.М.Островського
НТБ Нац. технічного ун-ту України "КПІ" (м.Київ)
Проект корпоративної бібліотечної системи на базі Інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500
2006 р. – 
НБ НаУКМА, Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Львів. нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника
Проект "Русконт-2010": "Забезпечення широкого доступу населення держав-учасниць СНД до російсько- мовного інформаційного контенту через університет- ські бібліотеки" В рамках проекту 10 ун-тів СНД будуть безкоштовно підключені до ресурсів: Універсальна БД "Наука он-лайн", Університетська б-ка Онлайн, РУБРІКОН
2010 р. – 
Започаткован Міждерж.фон- дом гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД і Товариством з обмеженою відповідальністю "Библиомир"
НБ НУ"Києво-Могилянська академія"
"ElibUkr - Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України"
06.07.09. – 
Києво-Могилянська Фундація в Америці (США) - керівник проекту;
"Інформатіо-Консорціум" (Україна), Центр Технологій та Інноваційного Менеджменту Нортвестерн Ун-ту (США)
Університети України: НУ"КМА", Чернів. НУ ім.Ю.Федьковича, ХНУ ім.В.М.Каразіна, Дон. нац. техн. ун-т, Сум. держ.ун-т, Укр. акад. банк. справи, Волин.НУім.Лесі Українки
НБ Нац. педагогічного ун-ту імені М.П.Драгоманова
Корпоративний проект ДНПБ України та мережі освітянських бібліотек по створенню баз даних періодики в їх електронних каталогах
початок - 2013 рік
ДНПБ України, НПУ імені М.П.Драгоманова (всього10 книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України)
Корпоративний проект ДНПБ України по створенню зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології на порталі бібліотеки
початок - 2013 рік
ДНПБ України, НПУ імені М.П.Драгоманова (всього 3 бібліотеки інститутів НАПН України та 8 бібліотек ВНЗ)
Михайло Драгоманов - видатний діяч України: до 170-річчя з дня народження
початок 2010 рік
НПУ імені М.П.Драгоманова, "Спеціалізований центр Балі"
Бібліотеки ВНЗ Хмельницької області
Створення корпоративного електронного каталога
2010 р. – 2012 р.
НБ Хмельн.нац.ун-ту, НБ К-Под.нац.ун-ту імені Івана Огієнка, Б-ка Хмельн.гум.-пед.акад.
НБ Хмельницьк. нац.ун-ту
Корпоративна каталогізація періодичних видань
2006 р. – 
Хмельн. обл. б-ка для юнацтва
ЛЬВІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиНазва проектуТермін дії
(поч.–зак.)
Учасники проекту
НБ Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка
"Відкритий гуманітарний архів Антропос"
2007 -  
Центр гуманітарних досліджень ЛНУ
Карти міст
2011 - 
Центр міської історії Центрально-Східної Європи (м.Львів)
Електронний архів українського визвольного руху
2012 - 
Центр досліджень визвольного руху (Київ-Львів)
Відкритий репозитарій періодичних видань України до 1945 р.
2012 - 
ПП "Архівні інформаційні системи" (м.Київ)
Каталог періодики до 1945 р.
2013 - 
ПП "Архівні інформаційні системи" (м.Київ)
Львів 100 років тому
2013 - 
Львівська міська рада
Бібліотека Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м.Луцьк)
"ElibUkr - Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України"
2009 р. – 
НБ НУ"КМА", ЦНБ Харк.НУ ім.В.Н.Каразіна, НТБДонецьк. нац.тенх. ун-ту, Б-ки Сумськ. держ. ун-ту,Укр. акад.банк. справи
Бібліотеки ВНЗ м.Тернополя
Зведена картотека періо- дичних видань м. Тернополя
 
ОУНБ,Обл.б-ка для дітей, Обл. б-ка для молоді, Обл.мед.б-ка, ТДТУ,ТДМУ,ТНПУ,ТНЕУ
НБ Тернопільського нац. пед. університету імені Володимира Гнатюка
Корпоративний проект створення віртуальної бібліотеки повнотекстових електронних краєзнавчих документів із вільним доступом для користувачів і мережі Інтернет
Проект розпочато з 2004 року.
Бібліотека бере участь з травня 2009 року.
Тернопільська ОУБ; Б-ки м. Тернополя та області; Редакції місцевих газет та журналів; ВНЗ I, II та III-IVрівнів акредитації; Вид-ва міста Тернополя та області; Окремі автори
Реферативна база данних (РБД) з питань педагогіки, психології та освіти - галузевий сегмент загальнодержавної РБД "Україніка наукова"
Бібліотека бере участь з 2008 року.
Держ. наук.-пед. б-ка України імені В. О. Сухомлинського, ВНЗ III-IV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілю
НБ Чернівецьк. нац. ун-ту ім.Ю.Федьковича
"ElibUkr - Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України"
2009 р. – 
НБ НУ"КМА", ЦНБ ХНУ ім.В.Н.Каразіна, НТБ Донецьк. нац.техн.ун-ту, Б-ки Волин. НУ ім.Л.Українки, Сумськ. держ. ун-ту,Укр. акад.банк. справи
Бібліотека Буковинського держ. мед. ун-ту (м.Чернівці)
Формування зведеного каталогу медичних бібліотек України
Бібліотека бере участь 2013 р.
   
ОДЕСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиНазва проектуТермін дії
(поч.–зак.)
Учасники проекту
НБ ДВНЗ "Запорізький нац. університет"
Створення корпоративних інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ м. Запоріжжя та Запоріз.ОНУБ імені О.М.Горького
2005 р. - довгостроковий термін
Б-ки Запоріз. нац. ун-ту; Запоріз. обл. наук.універс. б-ка імені О.М.Горького
Міжнародний проект "Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України "ELibUkr"" (http://www.elibukr.org), керівник Києво-Могилянська Фундація в Америці (США)
Початок: 2011 рік. Довгостроковий термін  – 
Консорціум ELibUkr (Електронна Бібліотека України), Учасники - 25 університетів України
Проект "Центр європейської інформації на базі наукової бібліотеки ЗНУ"
2011/2012 рр. - в рамках Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження". З 1 квітня 2012 р. - за планом роботи наукової бібліотеки ЗНУ. Довгостроковий термін
Центри європейської інформації на базі наукових бібліотек України
НБ Запорізького нац. технічного університету
Створення корпоративних інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ м. Запоріжжя та Запорізької ОНУБ імені О.М.Горького
З 2005 р.
НБ ЗНТУ, НБ ЗНУ, ЗОУНБ ім. О. М. Горького. Центри європейської інформації на базі наукових бібліотек України.
Бібліотека Запорізької держ.інженерної акад.
Корпоративна БД "Періодика"
з 2006 р. – 
Бібліотека ЗДІА, НБ ЗНТУ, НБ ЗНУ
НБ Запорізького держ. мед.ун-ту
"Формування зведеного каталогу медичних бібліотек України"
2005 р. – 
Нац. наук.мед. б-ка України; Дніпропетровська ОНМБ,НБ ЗДМУ
2008 р. – 
приєднались: ОУНБ:Херсон. та Луган.; Харк. держ. наук. мед. б-ка; НБ ХНМУ
НБ Кіровоградського держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка
Центрально-Український корпоративний каталог (ЦУКК) (аналітичний опис періодичних видань)
2008 р. – 
Кіровоград., Він., Закарпат. (м.Ужгород) Терноп.,Хмельн., Черн. ОУНБ, Кіровоград.пед.ун-т, Кіровоград. ОЮБ, Вінницька ЦБС Він.пед.ун-т, Приазов. держ.техн.ун-т (м.Маріуполь) Чернівецький нац.ун-т
НБ Таврійського держ. агротехнол. ун-ту (м.Мелітополь)
Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні видання ) у фондах сільськогосподарських бібліотек Запорізького територіального об'єднання
2010 р. - 2012 р.
НТБ НД Ін-ту зрошув.садівниц- тва ім.М.Ф. Сидоренка, НБ Півд. філіалу ННЦ "ІМЕСГ" УААН, Б-ки Ногайськ. коледжу ТДАТУ, Василів. коледжу ДАТУ
Бібліотеки ВНЗ м.Миколаєва
Корпоративна каталогізація періодичних видань. Створення єдиної інформаційної бази
2005 р. – 
Б-ки:НУК імені адм.Макарова, Миколаїв. держ.ун-ту ім. В.О.Сухомлинського,Мико- лаїв. держ.аграр.ун-ту,Чорно- морськ. держ. ун-ту ім.П.Могили,Миколаїв. навч. центру Одеськ. нац. юр.акад., Обл. б-ка для юнацтва
Створення спільних інформ. корпоративних продуктів:
  • Зведеного електронного каталогу
  • Регіонального освітньо-інформаційного порталу бібліотек ВНЗ Миколаївщини
2008 р. – 
Б-ки: НКУ імені адмірала Макарова; Миколаїв. держ.ун-т ім. В.О. Сухомлинського; Миколаїв. держ. аграр. ун-ту; Чорноморськ. держ. ун-ту ім. П. Могили; Миколаїв. навч. центру Одеської нац. юр. акад.; Обл. б-ка для юнацтва
Бібліотеки ВНЗ м.Одеси
"Корпоративна комп'ютерна мережа бібліотек вищих нав- чальних закладів м.Одеси"
2006 р. – 
Б-ки ВНЗ м.Одеси
Бібліотека Одеського держ.медичного ун-ту
"Міжрегіональна корпоративна система медичних бібліотек"
2004 р. – 
ОНМБ Він., Житомир., Чернігів.,Рівненська; Б-ка Він.нац. мед. ун-ту
НБ Національного ун-ту "Острозька академія"
Розробка системи управління методичним забезпеченням та літературою - LitPro (http://litpro.oa.edu.ua/)
2013-2014 рр.
Учасники проекту: власна розробка Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія"
Бібліотека Херсонського держ. аграрного ун-ту
Аналітичний розпис періодичних видань
2009-2013 рр.
Херсонське територіальне об'єднання сільськогосподарських бібліотек
Бібліотека Херсонського держ. ун-ту
Реферування статей зі збірників наукових праць "Педагогічні науки", "Південний архів: Філологічні науки. Історичні науки" до загальнодержавної електронної бази даних "Україніка наукова"
2009 - продовж.
ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського
ХАРКІВСЬКА ЗОНА
Назва бібліотекиНазва проектуТермін дії
(поч.–зак.)
Учасники проекту
Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Об'єднана довідкова служба бібліотек України. Засновник: Національна бібліотека України для дітей. Адреса web - сайту: http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php
Березень 2005 р. Бібліотека ПУЕТ приєдналася з лютого 2012 р.
Національна бібліотека України для дітей. Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В.Хоменка. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського. Херсонська обласна бібліотека для дітей. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської. Львівська обласна бібліотека для дітей. Дніпропетровська централізована система бібліотек для дітей. Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м.Миколаєва. Севастопольска центральна бібліотека ім. Л.М.Толстого. Центральна дитяча бібліотека ім. А.П.Гайдара м.Севастополь. Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського. Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету.
НТБ Полтавського нац. технічного ун-ту
"Корпорація користувачів АБІС UNILIB"
б-ка учасник з 2013 р.
Бібліотека ДонНУЕТ; Бібліотека Маріупольського НКЦ ДонНУЕТ; Бібліотека Криворізького НЦ ДонНУЕТ; Бібліотека Луганського НЦ ДонНУЕТ; Бібліотека Симферопольського НЦ ДонНУЕТ; Бібліотека Севастопольського ЕТФ ДонНУЕТ; Бібліотека Докучаєвського технікуму ДонНУЕТ; Бібліотека Краматорського технікуму ДонНУЕТ; Бібліотека Маріупольського технікуму ДонНУЕТ; Бібліотека Шахтарського технікуму ДонНУЕТ; Бібліотека Донецького коледжу технологій і дизайна ДонНУЕТ; Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького; Луганська обласна бібліотека для дітей; Бібліотека Одеської Національної Академії Зв'язку імені О.С.Попова; Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського; Бібліотека ДЗ Луганського державного медичного університету"; Бібліотека Донецького національного медичного университету ім. М. Горького
НБ Полтавського нац. пед. університету імені В.Г.Короленка
Бере участь у створенні інтегрованих галузевих інформаційних ресурсів мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (голова методичного об'єднання - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.   О.   Сухомлинського).
 
 
Бібліотека ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія"
"Корпоративна система медичних бібліотек України"
Проект - з 2008 р. бібліотека - з 2012 р.
Національна наукова медична бібліотека України (головна), Херсонська НМБ, Луганська НМБ, Дніпропетровська НМБ, Черкаська НМБ, бібліотеки ЗДМУ, ДМА, ХНМУ, НФАУ, УМСА
Українська акад. банківської справи (м.Суми) Бібліотека Cумського держ.   ун-ту
"ElibUkr - Електронна бібліотека України:створення Центрів знань в університетах України"
2009 р. -
НБ Нац. ун-ту "КМА", ЦНБ Харк.НУ ім.В.НКаразіна, НБ Чернівецьк.НУ ім.Ю.Федь- ковича, НТБ Донецьк.нац. тенх.ун-ту,Б-ка Волин. НУ ім.Л.Українки
НБ Сум. держ. пед. ун-ту ім.А.С.Макаренка; Бібліотеки: Сум. держ. ун-ту, Укр. акд. банк. справи, Сум. нац. аграр. ун-ту, Глухів. нац. пед. ун-ту
"Партнерство заради миру"
2005 р. -
Центр інформації та документації НАТО в Україні; Всеукр. Громадська організація "Демократична дія";Громадська ліга Україна-НАТО
"Євроатлантична інтеграція України"
2008 р. – 
Сумська міська громад. орг. "Центр європейських ініціатив", Сум. облдержадмін.
Бібліотека Сумського нац.аграрного ун-ту
Розподілений каталог
2009 р. -
Б-ки Глухів.,Путивльського, Сумського,Роменського,Охтирського, Маловисторопського коледжів СНАУ
НБ Сум. держ. пед. ун-ту ім. А.С.Макаренка, Бібліотеки: Сум. держ. ун-ту, Укр. акад. банк. справи, Сум. нац. аграр. ун-ту, Глухів. нац. пед. ун-ту
Зведений каталог періодиних видань 2005-2010рр. бібліотек області
2005 р. -
ОУНБ:Центр.міська б-ка ім.Шевченка,Обл. дитяча б-ка, Обл. наук.мед. б-ка; Б-ки Сумського філіалу МАУП, Сум. вищого уч. мистецтв і культ. ім. Бортнянського, НБ Сум. Обл. краєзнавчого музею, Б-ка машинобудів.коледжу СумДУ, Б-ка Сум.мед. коледжу,Б-ка Сум. філії НУВС, Б-ка Сум. копер. технікуму,Б-ка Сум. буд. коледжу
ЦНБ Харківського нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна
"ElibUkr - Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України"
2009 р. -
НБ НУ "КМА", НБ Чернівецьк. НУ ім.  Ю.Федьковича, НТБ Дон.нац.тенх.ун-ту, Б-ка Волин.НУ ім. Л.Українки, Б-ка Сумськ. держ.ун-ту, Укр. акад. банк.спра справи
"eKhNUIR -електронний архів (депозитарій) університету"
з вер. 2009 р. – 
Проект Прикордонного білорусько-російсько-українського консорціуму класичних ун-тів України, Росії та Білорусі із створ. е-архіву
НТБ НТУ "ХПІ"
Міжрегіональний аналітичний розпис статей ("МАРС")
 
Участь у російському проекті
НБ Харківського нац. медичного ун-ту
"Формування зведеного каталогу медичних бібліотек України"
2009 р. -
Нац. наук.мед. б-ка України;Дніпропетровська ОНМБ, Харк. держ. наук. мед. б-ка,НБ ЗДМУ, Херсонська та Луганська ОУНБ
Бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків)
"Система реферування української наукової літератури" Забезпечує форм. загальнодерж. реферат. БД "Україніка наукова", а також випуск галуз. серій Укр.РЖ "Джерело" (НБУВ); "Україніка наукова", який надає доступ до повнотекст. док. фах. вид.наук. установ(НБУВ); "Галузева реферативна база" (ДНПБ імені В.О. Сухомлинського).
 
НБ України імені В.І.Вернадського та ДНПБ імені В.О.  Сухомлинського
Бібліотеки УІПА, ХНУ імені В.Н. Каразіна, ХДАК, ХНАУ імені В.В. Докучаєва, ХНМУ, НЮАУ, НТУ "ХПІ", ХНУРЕ, ХДТУБА, УкрДАЗТ, НФаУ, НАУ імені М.Є. Жуковського "ХАІ", ХНТУСГ
"Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м. Харкова", "Інформаційний список нових надходжень з питань бібліотечної справи, бібліотекознавства і бібліографознавства, що надійшли до провідних бібліотек міста Харкова"
 
БД формується і знаходяться на сайті ХДНБ імені В.Г.  Короленка.
Бібліотека Харківськ. нац. пед. ун-ту ім.   Г.С. Сковороди
РБД - загальнодержавна ел. реферативна база даних "Україніка наукова" ДНПБ ім. В.О.Сухомлинського (надання реферативної інформації з фахового видання університету БД та її паперового варіанту УРЖ"Джерело. Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво".
2009 р. -
ДНПБ ім. В.О.Сухомлинського та ін. б-ки Ук
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex