Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Куйбіда В.С. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування в України : реалії та перспективи [Книга] = Responsibility of local representative bodies of Ukraine: realities and prospects : монографія / В.С. Куйбіда, Л.М. Смолова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 323, [1] с. – Дані тит. арк. та зміст парал. укр. англ. – ISBN 978-966-619-366-0
202.
Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Математичне моделювання і прикладна механіка [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 2. – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
203.
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Череп А.В. ; редкол.: Боголіб Т.М., Вініченко І.І., Вітлінський В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 2 (30). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
204.
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Череп А.В. ; редкол.: Боголіб Т.М., Вініченко І.І., Вітлінський В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 3 (31). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
205.
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Череп А.В. ; редкол.: Боголіб Т.М., Вініченко І.І., Вітлінський В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 4 (32). – 2016. – 176 с. – На тит. арк. вказан ін. рік : 2017 .- Резюме укр., рос., англ. мовами
206.
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломоєць Т.О. ; редкол.: Ануфрієв М.І., Бевзенко В.М., Биргеу М.М. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 4 (2). – 2014. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
207.
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломоєць Т.О. ; редкол.: Ануфрієв М.І., Бевзенко В.М., Биргеу М.М. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 3. – 2014. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
208.
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломоєць Т.О. ; редкол.: Ануфрієв М.І., Бевзенко В.М., Биргеу М.М. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 4 (2). – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
209.
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломоєць Т.О. ; редкол.: Ануфрієв М.І., Бевзенко В.М., Биргеу М.М. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 4 (1). – 2015. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
210.
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломоєць Т.О. ; редкол.: Ануфрієв М.І., Бевзенко В.М., Биргеу М.М. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 3. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
211.
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Локарєва Г.В. ; редкол.: Байкіна Н.Г., Бльомерс В., Гура О.І. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 1 (26). – 2016. – 194 с. – На тит. арк. вказан ін. рік : 2017 .- Резюме укр., рос., англ. мовами
212.
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Локарєва Г.В. ; редкол.: Байкіна Н.Г., Бльомерс В., Гура О.І. [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет
  № 2 (27). – 2016. – 162 с. – На тит. арк. вказан ін. рік : 2017 .- Резюме укр., рос., англ. мовами
213.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 1996-. – ISSN 2076-9326
214.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського [Журнал] = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Jstrohradskyi National University : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; голов.ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Бахарєв В.С., Воробйов В.В., Гученко М.І. [та ін.]. – Кременчук, 1996-. – ISSN 1995-0519
215.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського [Журнал] = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Jstrohradskyi National University : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; голов.ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Бахарєв В.С., Воробйов В.В., Гученко М.І. [та ін.]. – Кременчук, 1996-. – ISSN 1995-0519
216.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського [Журнал] = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Jstrohradskyi National University : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; голов.ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Бахарєв В.С., Воробйов В.В., Гученко М.І. [та ін.]. – Кременчук : КрНУ, 2012-. – ISSN 1995-0519
217.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Редкол.: Комарницький В.М., Алфьоров С.М., Бобкова А.Г. [та ін.]. – Севєродонецьк, 1997-. – ISSN 2524-0323
218.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Редкол.: В.М. Комарницький, М.В. Карчевський, В.В. Коваленко [та ін.]. – Севєродонецьк, 1997-. – ISSN 2524-0323
219.
Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК [Журнал] / М-во освіти і науки України ; редкол.: Я.С. Янишин, Б. Клєпацький, Г.В. Черевко [та ін.]. – Львів
  № 24 (1). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
220.
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] = Bulletin of the Netional Academy of Public Administration under the President of Ukraine : науковий журнал / Голов. ред.: Ковбасюк Ю.В. ; редкол.: Білинська М.М., Загорський В.С., Карамишев Д.В. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2310-2837
221.
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] = Bulletin of the Netional Academy of Public Administration under the President of Ukraine : науковий журнал / Голов. ред. Куйбіда В.С. ; редкол.: Дубенко С.Д., Загорський В.С., Карамишев Д.В. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2310-2837
222.
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] : науковий журнал / голов. ред. Ковбасюк Ю.В. ; редкол.: Білинська М.М., Загорський В.С., Карамишев Д.В. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2310-2837
223.
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] = Bulletin of the Netional Academy of Public Administration under the President of Ukraine : науковий журнал / Голов. ред. Куйбіда В.С. ; редкол.: Дубенко С.Д., Загорський В.С., Карамишев Д.В. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2310-2837
224.
Вісник Національної академії правових наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
225.
Вісник Національної академії прокуратури України [Журнал] / Редкол.: Присяжнюк І.І., Толочко О.М., Попов Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2311-6676
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,