Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
202.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
203.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып .4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
204.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
205.
Сипченко В.В. Взаємодія похідних 1-(2-(бромометил)феніл) метанону з амінами [Автореферат] : автореф, дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сипченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
206.
Сипченко В.В. Взаємодія похідних 1-[2-(бромометил)феніл]метанону з амінами [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сипченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
207.
Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
208.
Вибрані лекції з курсу "Радіаційна біофізика" для магістрів кафедри біофізики [Брошура] / упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Навч.-наук. центр "Інститут біології". – Київ : [б. в.], 2012. – 88 с. : іл., табл.
209.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
210.
Гураль-Сверлова Визначник наземних молюсків України [Книга] / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; відп. ред. О.С. Климишин ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : [Простір-М], 2012. – 215, [3] с., [4] с. фотоіл. : іл., табл. + CD. – Додатки: с. 182-208. – Бібліогр.: с. 140-146. – ISBN 978-966-02-6569-1
211.
Пліш І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах [Автореферат] : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Пліш Ірина Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інфом. технол. і засобів навчання. – Київ, 2012
212.
Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
213.
Тропін З.В. Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії [Книга] : навч. посібник / З.В. Тропін. – Чернігів : Десна, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 134-138. – Бібліогр.: с. 139-148 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-524-5
214.
Богомолов С.В. Високолінійні аналогові пристрої на базі двотактних структур для багаторозрядних аналого-цифрових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богомолов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
215.
Кращенко Ю.П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кращенко Юрій Петрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012
216.
Даниленко О.В. Відносини УСРР з європейськими країнами у соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
217.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
218.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
219.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : офіційне видання : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
220.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : офіційне видання : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
221.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : офіційне видання : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
222.
Горєлова В.Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Горєлова Вероніка Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
223.
Чорнобай Д.В. Відповідальність за правомірну діяльність у міжнародному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Чорнобай Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
224.
Юхновський І.В. Відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу ринкової економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Юхновський Іван Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
225.
Війна. Окупація. Пам"ять. Примусові робітники з України в окупованій Європі [Книга] : матеріли Всеукр. наук. конференції, м. Київ, 27 вересня 2012 року / [Барабаш О. В. та ін. ; упоряд. Р.І. Пилявець, В.М. Яременко ; редкол. : В.Ф. Солдатенко (гол.), Д.В. Вєдєнєєв, Г.Г. Грінченко та ін.] ; Український ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 228, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на стр. 225. – Бібліогр. наприкінці доповідей. – ISBN 978-966-8809-50-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex