Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ"
202.
Ліндер Я.М. Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Ліндер Ярослав Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
203.
Вакал Ю.Є. Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Вакал Юлія Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
204.
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы [Книга] / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 429, [3] с., [1] л. портр. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6051-8
205.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
206.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
207.
Економіка. Менеджмент. Бізнес [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ
208.
Економічна теорія. Політекономія [Книга] : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 702, [2] с. : табл., фотоіл. – (Серія "Класичний університетський підручник", ISSN 978-966-346-878-5). – ISBN 978-966-346-936-2
209.
Економічний часопис - 21 [Журнал] : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
210.
Науменко Д. Електронні гроші в Україні [Книга] : аналітичний звіт / Дмитро Науменко, Віталій Кравчук, Андрій Глибовець ; [наук. ред. І. Бураковський] ; Ін-т економічних дослідж. та політ. консультацій. – Київ : Альфа-ПІК, 2012. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISBN 978-966-1670-10-4
211.
Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
212.
Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
213.
Лупенко А.М. Енергоефективні електротехнічні системи високочастотного живлення та керування для розрядних джерел світла [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Лупенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
214.
Смірнова Г.І. Естетика індійського храмового танцю. Традиція та сучасність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Смірнова Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
215.
Горбань Р.А. Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи Бердяєва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Горбань Річард Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013
216.
Сидоров В.І. Європа нова - Україна молода [Брошура] : стратегії інновацій / В.І. Сидоров. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 67, [1] с. – ISBN 978-966-340-215-4
217.
Кудринецький С.М. Жанрово-семантичний простір коломийки в українській музиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кудринецький Сергій Миколайович ; М-во культури України ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013
218.
Юндіна О.В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансформацій в перекладі текстів військової тематики (на матеріалі іспанських та українських офіційно-ділових та художніх текстів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Юндіна Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2013
219.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
220.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
221.
Найчук Є.В. Життя ожини: деСакральність [Книга] / Євгенія Найчук. – Полтава : Полтавський літератор, 2006. – 61, [1] с. : іл. – ISBN 966-8304-59-460 с.
222.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
223.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
224.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
225.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex