Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез. Свойства [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
202.
Ворожко-Копрович Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ [Книга] : зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення / Тетяна Ворожко-Копрович. – Київ : Альфа Реклама, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 221-243. – ISBN 966-7181-68-5
203.
Шавурський Ю.О. Високоточний термоанемометричний витратомір біологічного палива з цифровою обробкою вимірювальної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Шавурський Ю.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
204.
Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття [Книга] : монографія / О.О. Драч ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 531, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-46-8
205.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
206.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
207.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
208.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
209.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
210.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
211.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
212.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
213.
Макаренко Є.А. Віртуальна дипломатія [Книга] = Virtual diplomacy : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом підготовки "Міжнар. відносини"] / Є.А. Макаренко, Н.О. Піпченко ; КНУТШ. – Київ : Центр вільної преси, 2010. – 301, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Покажч.: с. 230-231. – Бібліогр.: с. 213-229. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 65 років). – ISBN 978-966-2123-11-1
214.
Віршознавчі студії [Книга] : збірник наукових праць конференції "Українське віршознавство XX - початку XXI століть. Здобутки і перспективи розвитку" / КНУТШ ; [упоряд. Н. В. Костенко, Я. В. Ходаківська]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 261, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
215.
Вісник Академії правових наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
216.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
217.
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1998-
218.
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал; спецвипуск. – Дніпропетровськ, 1998-
219.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка [Журнал]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
  Вип. 129. – 2011. – 54 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
220.
Вісник Конституційного Суду України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997-
221.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія хімічна [Журнал] = Visnyk of the Lviv university : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 52. – 2011. – резюме укр. англ. мовами
222.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія юридична [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 53. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
223.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія юридична [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 54. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
224.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія географічна [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 39. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
225.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія біологічна [Журнал]. – Львів
  Вип. 55. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex