Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-364-827-9
202.
Гольдберг А.А. Вступ до теорії функцій багатьох комплексних змінних [Книга] : навчальний посібник / А.А. Гольдберг, І.Е. Чижиков ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-685-8
203.
Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
204.
Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
205.
Галичина: етнічна історія [Книга] : тематичний збірник статей / МОН України ; Львівський національний університет ім. І.Франка, Історичний фак-т ; [ ред. кол.: С. Макарчук, Г. Рачковський, М. Глушко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 216 с.
206.
Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
207.
Амаду Ж. Генералы песчаных карьеров [Книга] : роман, новеллы / Ж. Амаду ; [пер. А. Богдановского]. – Москва ; Харьков : АСТ ; Фолио, 2002. – 397 с. – (Мастера. Латиноамериканская литература). – ISBN 5-17-011461-3
208.
Генетика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Сиволоб А.В. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за заг. ред. А.В. Сиволоба ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 975-966-439-108-2
209.
Геоінформаційна аналітична система моніторінгу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об"єктів річки Тиса у Закарпатській області [Книга] / Мокін В.Б. ; [ та ін.] ; МОН України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; Держ. ком-т України по водному гос-ву. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-641-296-9
210.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
211.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
212.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
213.
Митрохіна Т.В. Геологічна будова, речовинний склад та умови формування титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Митрохіна Т.В. ; КНУТШ, Геол. фак-т. – Київ, 2009
214.
Сегеда С.П. Гетьманські могили [Книга] / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3
Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура людства,антропологічний склад давнього та сучасного населення України.
215.
Мочалін Є.В. Гідродинаміка закрученого потоку навколо обертового проникного циліндра і вдосконалення ротаційних фільтрів механічної очистки рідин [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Мочалін Є.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
216.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
217.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
218.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
219.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
220.
Лукашевич В.М. Глобалістика [Книга] : навчальний посібник / В.М. Лукашевич. – 2-ге вид., доп. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 440 с. – (Вища освіта в Україн). – ISBN 966-7827-74-7
221.
Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
222.
Господарське процесуальне право України [Книга] : підручник / Харитонова О.І. [ та ін. ] ; за ред. О.І. Харитонової ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-8909-11-5
223.
Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : ( із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2007 року ) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – 3-тє вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 872 с. – ISBN 978-966-8257-46-9
224.
Деркач А.Л. Государственно-церковные отношения [Книга] : учебное пособие / А.Л. Деркач. – Киев : Киевская Духовная Академия ; Украинская Православная Церковь, 2009. – 320 с.
225.
Сидор Д. Граматика русинського языка [Книга] = Grammar of the Rusyn language: for the Rusyns of Ukraine, Ctntral Europe and America : для русинов Украйины центральної Європы и Америкы : кодифікована в децембру 2002 р. : науч. розробкы велися з 1990 р. / Прот. Димитрій Сидор ; Межнар. Карпат ін-т ; Кирило-Мефодієвська акад. славян. просвіщенія ; Закарпат. подкарпат.-русин. Общ-во им. Кирила и Мефодія. – Ужгород : Carpathian Rus, 2005. – 312 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex