Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
202.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
203.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
204.
Державний сектор і функції держави у період кризи [Книга] / [ О.Й. Пасховер та ін.] ; Центр економічного розвитку. – Київ : Моляр С.В., 2009. – 130с. – ISBN 978-966-2217-17-9
205.
Руккас А.О. Державні символи слов"янських країн [Книга] : навчальний посібник для студ. іст. фак-ту / Руккас А.О. ; КНУТШ, Іст. фак-т, Кафедра історії слов"ян. – Київ : [ Б.в.], 2004. – 99 с. – ISBN 978-966-171-197-5
206.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
207.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
208.
Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Головко В.О. [ та ін. ]. – Харків : Еспада, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-456-025-9
209.
Скаримбас Я. [Дівчина-підмайстерок підборів [Книга] / Яніс Скаримбас ; ред. К. Костиу. – Афіни : Нефелі, 1995. – 123 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-201-8
210.
Дмитро Гаврилович Топчій [Книга] / Находкін М.Г. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
211.
Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире [Книга] : время действовать / [ подгот.: Кенни Хеннинг и др. ; ред. Д. Бремли ]. – Женева : Всемир. орг. здравоохранения, 2009. – 287 с. : ил. – ISBN 978-92-4-456384-7
212.
Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Книга] : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
213.
Ембірикос А. [Домна [Книга] / Андреас Ембірикос. – Афіни : Агра, 1980. – 78 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-162-3
214.
Допризовна підготовка [Книга] : підручник для 10-11 класів загальноосвітних навч. закладів / Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук; Квашньов Ю.О. [та ін.] ; за ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – 3-тє вид., із змінами. – Київ : Вежа, 2005. – 416 с. – ISBN 966-7091-56-2
215.
Кондратюк А. Дорога до матері [Книга] : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
216.
Свеченовская И. Достоевский. Поединок со страстью [Книга] / И. Свеченовская. – Санкт-Петербург : Нева, 2006. – 288с. – (Тайны великих). – ISBN 5-7654-4739
217.
Друга іноземна мова в європейській системі освіти [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний підхід до навчання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 11 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов ; [ відповід. ред. С.П. Грушко ]. – Горлівка, 2009. – 260с.
218.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
219.
Друковані праці професорсько-викладацького складу [Книга] : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
220.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
221.
Положій Є.В. Дядечко на ім"я Бог [Книга] / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 347с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4494-2
222.
Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток раннього і високого середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
223.
Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Іщенко Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
224.
Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010
225.
Наконечний С.І. Економетрія [Книга] : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex