Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Вісник Львівського університету. Серія юридична [Журнал] = Visnyk of the Lviv university : збірник наукових праць / Редкол.: В.М. Бурдін, В.Т. Нор, О.К. Марін [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  вип. 63. – 2016. – 219 с. – Резюме укр., англ. мовами
177.
Вісник Львівського університету. Серія біологічна [Журнал] = Visnyk of the Lviv university : збірник наукових праць / Редкол.: В. Федоренко, В. Манько, Н. Цимбалюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Вип. 70. – 2015. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
178.
Вісник Львівського університету. Серія біологічна [Журнал] = Visnyk of the Lviv university : збірник наукових праць / Редкол.: В. Федоренко, В. Манько, Н. Цимбалюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  вип. 71. – 2016. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
179.
Вісник Львівського університету. Серія біологічна [Журнал] = Visnyk of the Lviv university : збірник наукових праць / Редкол.: В. Федоренко, В. Манько, Н. Цимбалюк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  вип. 72. – 2016. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
180.
Вісник Львівського університету. Серія фізична [Журнал] = Visnyk of the Lviv University : збірник наукових праць / Редкол.: П. Якібчук, М. Ваврух, А. Волошиновський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  вип. 51. – 2016. – 146 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
181.
Вісник Львівського університету. Серія фізична [Журнал] = Visnyk of the Lviv University : збірник наукових праць / Редкол.: П. Якібчук, М. Ваврух, А. Волошиновський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  вип. 50. – 2015. – 156 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
182.
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна [Журнал] = Visnyk of the Lviv university : збірник наукових праць / Редкол.: Н.І. Мачинська, Д. Герцюк, Т. Равчина [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
  вип. 31. – 2016. – 422 с. – Резюме укр., англ. мовами
183.
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика [Журнал] = Visnyk of the Lviv University : збірник наукових праць / Редкол.: С.М. Шахно, Г.Г. Цегелик, Ю.М. Щербина [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка
  вип. 23. – 2015. – 139 с. – Резюме укр., англ. мовами
184.
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика [Журнал] = Visnyk of the Lviv University : збірник наукових праць / Редкол.: С.М. Шахно, Г.Г. Цегелик, Ю.М. Щербина [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка
  вип. 24. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., англ. мовами
185.
Львівська Вісник Львівської національної академії мистецтв [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Редкол.: В. Одрехівський, А. Боготей, Р. Яців [та ін.]. – Львів : ЛНАМ, 1990-. – ISSN 0236-4832
186.
Львівська Вісник Львівської національної академії мистецтв [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Редкол.: В. Одрехівський, А. Боготей, Р. Яців [та ін.]. – Львів : ЛНАМ, 1990-. – ISSN 0236-4832
187.
Львівська Вісник Львівської національної академії мистецтв [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Редкол.: В. Одрехівський, А. Боготей, Р. Яців [та ін.]. – Львів : ЛНАМ, 1990-. – ISSN 0236-4832
188.
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.В. Балабанов [та ін.]. – Маріуполь
  вип. 11. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
189.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Дубровка Ф.Ф., Зіньковський Ю.Ф., Калюжний О.Я. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ"
  вип. 65. – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
190.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Дубровка Ф.Ф., Зіньковський Ю.Ф., Калюжний О.Я. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ"
  вип. 66. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
191.
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Соціологія [Журнал] : збірник наукових праць / Редкол.: А.П. Гетьман, О.Г. Данильян, М.П. Требін [та ін.]. – Харків : Право
  № 3 (30). – 2016. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
192.
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія [Журнал] : збірник наукових праць / Редкол.: А.П. Гетьман, О.Г. Данильян, М.П. Требін [та ін.]. – Харків : Право
  № 4 (31). – 2016. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
193.
Вісник Національної академії правових наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
194.
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія "Хімія" [Журнал] : Herald of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / М-во освіт і науки України ; Голов. ред.: Г.О. Сіренко ; Редкол.: О.І. Аксіментьєва, І.М. Будзуляк, М.Д. Волощук [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника
  вип. 20. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
195.
Вісник прокуратури [Журнал] : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 1999-
196.
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Аблязов Р.А., Савченко С.О., Козловський В.В. [та ін.]. – Черкаси
  № 2 (21). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
197.
Вісник Уманського національного університету садівництва [Журнал] : науково-виробничий журнал / Редкол.: Карпенко В.П., Господаренко Г.М., Балабак А.Ф. [та ін.]. – Умань, 2001-. – ISSN 2310-046X
198.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Філологія" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Редкол.: Ю.М. Безхутрий, Т.А. Шеховцова, О.І. Борзенко [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
  вип. 73. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
199.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Філологія" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Редкол.: Ю.М. Безхутрий, Т.А. Шеховцова, О.І. Борзенко [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
  вип. 74. – 2016. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" [Журнал] = Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Голов. ред.: В.С. Бакіров ; Редкол.: О.С. Голіков, Є.І. Головаха, М. Клочко [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна
  вип. 37. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,