Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків, 1965-. – ISSN 2227-1864
177.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків, 1965-. – ISSN 2304-6201
178.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Харків, 2005-. – ISSN 1992-4259
179.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 4, т. 2. – 2015. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
180.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 4, т. 1 (226). – 2015. – 218 с. – Резюме укр., англ. мовами
181.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
182.
Матвеева Л.В. Владислав Бузескул - историк своего времени [Книга] / Л.В Матвеева ; [отв. ред. Бубенок О.Б.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. – Киев : Стилос, 2008. – 710, [2] с., [8] л. фот. : фотоил. – Имен. указ.: с. 697-710. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8518-92-8
183.
Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища і ставки [Книга] : довідник / [В.В. Гребінь та ін. ; за ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня] ; Проект ЄС "Додаткова підтримка М-ва екології та природ. ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджет. підтримки". – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-96501-098-2
184.
Вокруг света [Журнал] : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
185.
Вокруг света [Журнал] : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 1861-
186.
Коляда І.А. Володимир Сосюра [Книга] / І. Коляда, Ю. Коляда ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 117, [5] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-617-7013-22-7
187.
Вопросы атомной науки и техники [Журнал] = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
188.
Вопросы культурологии [Журнал] : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2004-. – ISSN 2073-9702
189.
Вопросы культурологии [Журнал] : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2004-. – ISSN 2073-9702
190.
Вопросы литературы [Журнал] : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 1957-. – ISSN 0042-8795
191.
Вопросы психологии [Журнал] : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 1955-. – ISSN 0042-8841
192.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
193.
Вопросы химии и химической технологии [Журнал] : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 1965-. – ISSN 0321-4095
194.
Вопросы химии и химической технологии [Журнал] : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 1965-. – ISSN 0321-4095
195.
Вопросы химии и химической технологии [Журнал] : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 1965-. – ISSN 0321-4095
196.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
197.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
198.
Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015
199.
Панас М.А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Панас Марта Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015
200.
Шепетько С.А. Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі [Книга] / С.А. Шепетько, О.М. Юрченко ; Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : МП Леся, 2015. – 252 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex