Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) [Журнал] : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
177.
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) [Журнал] : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
178.
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) [Журнал] : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
179.
Бюлетень КІУСу [Журнал] / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
180.
Багров Н.В. и др. В.И. Вернадский. Крымское наследие [Книга] : [работы, переписка ученого крымского периода жизни] / [сост.: Н.В. Багров и др. ; гл. ред. А.С. Мнышенко]. – Киев : Лыбидь, 2012. – 266, [5] с. : ил., портр. – К 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского. – Библиогр.: с. 261-266. – ISBN 978-966-06-0631-9
181.
Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості [Автореферат] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
182.
Загородний А.Г. Введение в физику плазмы [Книга] / А.Г. Загородний, О.К. Черемных ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбова ; Нац. акад. наук Украины, Гос. космич. агенство Украины, Ин-т космич. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 694, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 686-688 и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-00-1429-9
183.
Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014
184.
Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні [Автореферат] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
185.
Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя B : Прыродазнаучыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія) [Журнал] : навукова-метадычны часопіс. – Магілeу : МДУ імя А.А. Куляшова
  2 (44). – 2014
186.
Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя C : Псіхолага-педагагічныя навукі (педагогіка, псіхалогія) [Журнал] : навукова-метадычны часопіс. – Магілеу : МДУ імя А.А. Куляшова
  2 (44). – 2014
187.
Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя D : Эканоміка, сацыялогія, права [Журнал] : навукова-метадычны часопіс. – Магілеу : МДУ імя А.А. Куляшова
  2 (44). – 2014
188.
Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта імя А.А.Куляшова. Серыя A : Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія) [Журнал] : навукова-метадычны часопіс. – Магілеу : МДУ імя А.А. Куляшова
  2 (44). – 2014
189.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
190.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
191.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
192.
Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014
193.
Домінік А.М. Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Домінік Андрій Михайлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
194.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах [Журнал] = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
195.
Бас О.А. Витратовимірювальна установка поршневого типу для газового середовища при тиску до 1,6 МПа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Бас Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
196.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
197.
Мараєв В.Р. Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Мараєв Владлен Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
198.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
199.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
200.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex