Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
177.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
178.
Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Книга] : учеб. пособие / В.Н. Слиньков ; [под общ. ред. Луций А.П.]. – (3-е изд., доп. и испр.). – Киев : Алерта, 2006. – 519, [1] с. : табл. – Приложения: с. 355-519. – Библиогр.: с. 264-265. – ISBN 966-8533-46-1
179.
Бібліотечка "Дивослова" [Журнал] : методичний журнал. – Київ, 2005-
180.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
181.
Міхеєва О.К. Бізнес-етика [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Міхеєва О.К., Савенкова М.Є. ; М-во освіти і науки Укр. ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – 202 с. – Додатки: с. 183-201. – Бібліогр.: с. 165-182
182.
Баранов О.Г. Біканальна система вимірювання геометричних величин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Баранов Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т". – Київ, 2012
183.
Каспіржний А.В. Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспіржний Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
184.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
185.
Родіонов О.В. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток [Книга] : монографія / О.В. Родіонов. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 268, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-232. – ISBN 978-617-579-288-9
186.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
187.
Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
188.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
189.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
190.
Кобринский А.М. В координатах творческой логики [Книга] = In the coordinates of creative logic / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 157, [3] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-7-3
191.
Рожнова Т.Г. Вдосконалення методів та засобів для вимірювання тиску в аеродинамічних об"єктах [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Рожнова Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012
192.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
193.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
194.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
195.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 [Журнал]. – Москва, 2009-. – ISSN 0201-7385,2076
196.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 [Журнал] : научный журнал. – Москва, 1946-. – ISSN 0201-7385
198.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
199.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2012. – резюме англ.,рос.
200.
Вестник Российской академии наук [Журнал] : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex