Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
177.
Чепурнов В.О. Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності [Книга] : монографія / В.О. Чепурнов, В.І. Ярема ; М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2008. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-138. – ISBN 978-966-2921-41-0
178.
Набоков В.В. Бледное пламя [Книга] : роман и рассказы / Владимир Набоков ; [перевод с англ. С. Ильина]. – Свердловск : Независимое изд. предприятие "91", 1991. – 352 с. – Содерж.: Бледное пламя : роман ; Рассказы : Групповой портрет, 1945 ; Знаки и символы ; Превратности времен ; Сестры Вейн .- Указ.: с. 257-274. – (Библиотека Человека "91" ; Золотая коллекция)
179.
Трофименко П.Є. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії [Книга] : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 252 с. : іл., табл. – Додатки: с. 193-250. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-966-657-343-1
180.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
181.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
182.
Державна Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки [Журнал]. – Київ
183.
Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки [Журнал] / Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – Київ
184.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстицій України. – Київ, 1999-
185.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстицій України. – Київ, 1999-
186.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
187.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
188.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
189.
Ильс К. В начале слово [Книга] : заметки о наших удивительных словах / К. Ильс, Е. Янченко. – Санкт-Петербург : [Александр Лященко], 2007. – 229 с. – ISBN 978-3-935982-97-9
190.
Великий шкільний словник української мови [Книга] : синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів, орфографічний, мовознавчих термінів, літературознавчих термінів, граматичний коментар / [упоряд.: Співак Т.К.]. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 621-622. – (Словникова скарбничка : АБВ ) ( 9 в 1). – ISBN 978-966-2192-35-3
191.
Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
192.
Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
193.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Herald of the library assembly of eurasia scientific journal : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
194.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
195.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
196.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
197.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 [Журнал] : научный журнал. – Москва, 1946-. – ISSN 0201-7385
198.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
199.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
200.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2012. – мова резюме англ., рос.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex