Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
177.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
178.
Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник [Книга] = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1545 с. – ISBN 978-966-569-270-6
Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
179.
Бобечко Н.Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України [Книга] : наук.-практ. посібник / Н.Р. Бобечко ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Правова єдність, 2010. – 142, [2] с. + 1 бр. (8 с.). – Додаток: Новели апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України : доповнення до науково-практичного видання / Н.Р. Бобечко. – Бібліогр.: с. 127-134 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-008-9
180.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
181.
Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
182.
Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
183.
Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
184.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
185.
Біохімічні механізми апоптозу [Книга] : навч. посіб. для студ. медичних та біологіч. спеціальностей вищ. навч. закладів / Л.І. Остапченко, Т.Б. Синельник, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 312 с. – ISBN 978-966-439-302-4
186.
Уильямс Р. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика [Книга] / Роуэн Уильямс ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; перевод : Д. Морозова, Ю. Вестель ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Глущенко, Д. Шандра]. – Киев : Дух і Літера, 2009. – 336 с. – Библиогр.: с. 305-317. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-120-4

187.
Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік [Книга] : навчальний посібник з виконання практичних задач для студ. економічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.І. Сахарцева, Г.А. Семенов, Г.М. Бескоста ; за ред. І.І. Сахарцевої. – Київ : Кондор, 2010. – 554 с. – Бібліогр.: с. 549-550. – ISBN 996-351-021-8
188.
Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова ; МОНУ ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. – ISBN 978-611-01-0048-9
189.
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Книга] : навч.-практ. посібник для студентів ВНЗ / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.І. Кисла. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с. – ISBN 978-611-01-0041-0
190.
Бюджетна система [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.М. Владимиров [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-8447-43-7
191.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
192.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
193.
Бюлетень Національного банку України [Журнал] : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
194.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
195.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
196.
Герберт З. Варвар у саду [Книга] = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2

197.
Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
198.
Великий тлумачний словник сучасної української мови [Книга] : 250 000 [слів та словосполучень] : (з дод., допов. та CD) / [автор проекту та голов. ред. Вячеслав Тимофійович Бусел ; ред.-лексикографи : В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв [та ін.]]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – VIII, 1728 с. : іл. + CD. – ISBN 966-569-013-2
Універсальний довідник із сучасної української мови. Об"єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Містить 170 тис.слів. Наводяться загальновживанні слова, основні терміни сучасної науки і техніки, ін.
199.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
200.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex