Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Англійська мова [Книга] : підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В 1) для студентів ВНЗ : [у 6 ч.] / [І.А. Гладка та ін. ; за заг. ред. А.В. Корольової] ; МОНУ, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-027-5
Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
177.
Англійська мова [Книга] : підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В 1+) для студентів ВНЗ : [у 6 ч.] / [І.А. Гладка та ін.] ; [за заг. ред. А.В. Корольової] ; МОНУ, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-028-2
Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
178.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
179.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
180.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
181.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
182.
Аполлинарий Васнецов [Книга]. – Москва : Белый город, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-7793-1273-8
183.
Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. ( створення, функціонування, доля документальних колекцій ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко Марина Геннадієвна ; КНУТШ. – Київ, 2009
184.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
185.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
186.
Данилишин Б.М. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування [Книга] : у 2-х томах / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0727-7
187.
Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
188.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
189.
Беркут [Журнал] : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
190.
Беркут [Журнал] : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
191.
Беркут [Журнал] : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
192.
Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты [Журнал] : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва : РГБ, 1999-
193.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
194.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
195.
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Журнал] : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев : НБУВ, 2000-. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4901-1(Вип.6)
196.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
197.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
198.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
199.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
200.
Библиотеки учебных заведений [Журнал] : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex