Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Лесных В.Ф. Взгляд ангела [Книга] : [роман] / В.Ф. Лесных, И.М. Харламов. – Луганск : Копицентр, 2011. – 408 с. : ил. – В содерж. также стихи: c. 381-405. – ISBN 978-966-7709-33-4
У пр. №1689633 напис:
Научной библиотеке Киевского Национального Университета им. М. Максимовича от автора. 7.10.2014 г. Владимир Лесных. Подпись
152.
Агеев В.Г. Взрывозащита при изоляции пожаров в угольных шахтах [Книга] / В.Г. Агеев. – Донецк : Арпи, 2014. – 337, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-2555-12-7
153.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
154.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
155.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
156.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
157.
Вимірювальна техніка та метрологія [Журнал] : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
158.
Шиян Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі [Книга] / Л. М. Шиян. – Тернопіль : Горлиця, 2006. – 88 с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 87-88. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 966-8452-13-5
159.
Васильченко І.П. Вища математика для економістів [Книга] : основні розділи / І.П. Васильченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Кондор, 2012. – 607, [1] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-351-363-8
160.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
161.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
162.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
163.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
164.
Артеменко А.П. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії [Книга] : монографія / А.П. Артеменко, О.Ю. Бобловський. – Харків : Видавництво ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 207-215. – ISBN 978-617-7188-96-3
165.
Віддане служіння історичній науці [Книга] : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – 449, [1] с. : портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7107-21-6
166.
Відкрите урядування [Книга] : колект. робота, прозорість і дієва участь / [Бертон М. та ін.] ; за ред. Деніела Латропа і Лорел Руми ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Наука, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - За підтримки програми "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнар. фонду "Відродження". - Покажч.: с. 520-527. – Бібліогр. в прим.: с. 507-519. – ISBN 978-966-2708-00-4
167.
Мараєв В.Р. Відносини України і Війська Донського (1917-1921 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мараєв Владлен Ростиславович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
168.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
169.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
170.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
171.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
172.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
173.
Він по-іншому жити не міг [Книга] : книга-спогад про науковця й поета Валерія Шпака / Черкас. держ. технол. ун-т, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; [авт.-упоряд.: Г.М. Голиш, В.П. Ушанов]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 215, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 96-108. – ISBN 978-966-2783-36-0
У пр. № 1689677 напис: Читачам та співробітникам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від автора-упорядника з побажаннями щастя, добра, мирного неба. Підпис. 12. 08. 2014 р.
174.
Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" [Журнал] : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 1 (12). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
175.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex