Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
152.
Карпенко М.І. Билини. Київський цикл [Книга] : [поет. переспів] / [Карпенко М.І. ; передм. В. Базилевського]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 311, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-1516-59-4
153.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
154.
Давиденко В. Білу лампу внесу тобі в ніч [Книга] : поезія / Валентина Давиденко ; [передм.: В. Герасим"юк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 118, [2] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-009-4
155.
Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
156.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
157.
Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації [Книга] : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2
158.
Тютюнник Г. Бути письменником [Книга] : листи, щоденники, записники / Григір Тютюнник ; [передм., упоряд.: О. Неживий ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 435, [2] с. : фот. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
159.
Астрахан Н.І. Буття літературного твору [Книга] : аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 429, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 390-429. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-079-0
160.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
161.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
162.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
163.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
164.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
165.
В помощь работнику НТБ [Журнал] : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск
166.
Клименко Р. Веб-мастеринг [Книга] : изучаем HTML5, CSS3, YavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 508, [1] с. : ил., табл. – (На 100%). – ISBN 978-5-496-00079-6
167.
Гужва В. Вежа [Книга] : поезії / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 178, [6] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-29-9
168.
Карпенко М. Велесова книга [Книга] : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 196 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Пояснення та прим.: с. 187-192. – ISBN 966-8387-18-X
169.
Логвин Ю. Велика Риба [Книга] : для молодшого і середнього шк. віку / Юрій Логвин ; [іл.: Ю. Логвин]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 23, [1] с. : іл. – (Бедрик). – ISBN 978-617-966-318-5
170.
Герасимчук М. Весільний обряд [Книга] / Марія Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 44 с. : іл. – ISBN 978-966-1516-62-4
Українська весільна обрядовість на прикладі весільного обряду села Мочулище у дослідженні Марії Герасимчук
171.
Вестник Пермского университета. Юридические науки [Журнал] = Perm university herald. Juridical sciences : науч. журнал / Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2008-. – ISSN 1995-4190
172.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  вып. 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
173.
Ткач М.М. Вино з тюльпанів [Книга] : інтимна лірика / Микола Ткач ; [іл.: Р. Найда]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с. : іл. – ISBN 976-605-007-0
174.
Вистраждане і пережите. Мемуари Олега Бабишкіна і спогади про нього [Книга] : [кн. спогадів] / [упоряд. Іван Забіяка, Михайло Сорока ; ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Альфа Реклама, 2013. – 511, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 473-509. – ISBN 978-966-288-021-2
Бібліотеці університету імені Тараса Шевченка від упорядника. Підпис. 4.XI.2013 р.

175.
Гусейнова О. Відкритий райдер [Книга] : вірші / Олена Гусейнова. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 142, [10] с. : фот. – ISBN 978-617-605-000-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex