Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Вестник Министерства доходов и сборов Украины [Журнал] : официальное издание Министерства доходов и сборов Украины / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев, 1995-
152.
Вестник Пермского университета. Юридические науки [Журнал] = Perm university herald. Juridical sciences : науч. журнал / Пермский гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2008-. – ISSN 1995-4190
153.
Поволжская Вестник Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Факультет иностранных языков [Журнал] / М-во образования и науки Российской Федерации. – Самара : ПГСГА, 2000-. – ISBN 978-5-8428-0862-5
154.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
155.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Серия 13 "Востоковедение. Африканистика" [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  вып. 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
156.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. Серия 2 "История" [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  вып. 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
157.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Серия 5 "Экономика" [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
158.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Серия 9 "Филология. Востоковедение. Журналистика" [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
159.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Серия 9 "Филология. Востоковедение. Журналистика" [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  вып. 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
160.
Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
161.
Чувпило О.О. Вибрані індологічні твори [Книга] / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 747, [1] с. – Бібліогр.: c. 286-322, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7017-48-5
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 17 січня 2014 р.
162.
Чухно А.А. Вибрані праці [Книга] : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-55-2
163.
Чухно А.А. Вибрані праці [Книга] : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-56-9
164.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
165.
Чернюк А.М. Визначення електрофізичних параметрів електролітичних заземлюючих пристроїв пересувних електроустановок в піщаних грунтах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чернюк Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
166.
Мельник Ю.А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельник Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
167.
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки [Журнал] = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
168.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах [Журнал] = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц.нац.університет ; Українська технологічна академія. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
169.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] : наука і техніка : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
170.
Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
171.
Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.) [Книга] : монографія / Т.В. Оніпко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-184-030-9
Шановному Миколі Андрійовичу з вдячністю за підтримку. З повагою. Підпис. 5.10.2011 р.
172.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
173.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
174.
Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
175.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex