Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Довгей Ж.І. Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над заданим полем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Довгей Жанна Іллінічна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
152.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
153.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
154.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
155.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
156.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
157.
Батрименко О.В. Бюрократія в системі сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Олег Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
158.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
159.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
160.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
161.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
162.
Передерій І.Г. В"ячеслав Липинський у громадсько-політичному та науковому житті України й української еміграції першої третини XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Передерій Ірина Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
163.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : тези доповідей Х Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 241, [2] с. : табл., іл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-843-9
164.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. валеологів ; [редкол.: М.С. Гончаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 260 с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-912-2
165.
Зыман З.З. Введение в рентгенографию. Рентгеновские лучи и их взаимодействие с веществом [Книга] : учеб. пособие / З.З. Зыман, А.Ф. Сиренко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 471, [1] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 468-471. – ISBN 978-966-623-893-4
166.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
167.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
168.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва
  № 4. – 2012. – резюме рос.,англ. мовами
169.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2013
170.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
171.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал] : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва
  № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
172.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
173.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
174.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 [Журнал] : научный журнал. – Москва, 1946-. – ISSN 0201-7385
175.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex