Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Е.П. Прохоров ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005. – 367с. – 250-летию Московского университета. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-05080-0
152.
Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Е.П. Прохоров ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., исправл. и доп. – Москва : РИП-холдинг, 2002. – 322 с. – (Практическая журналистика). – ISBN 5-900045-10-2
153.
Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
154.
Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1.Физика. Математика. Информатика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Минск
  № 3. – 2010
155.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
156.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
157.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право [Журнал]. – Москва
  № 5. – 2010
158.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал]. – Москва
  № 4. – 2010
159.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал]. – Москва
  № 3. – 2010
160.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2010. – мова резюме англ.рос.
161.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия [Журнал]. – Москва
  № 5. – 2010
162.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2010. – резюме англ.,рос.
163.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
164.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета
  Вып. 3. – 2010. – резюме англ. та рос. мовами
165.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 3. – 2010
166.
Вивчення української мови в 5 класі [Книга] / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 10(83)). – ISBN 978-611-00-0710-0
167.
Вимірювальна техніка та метрологія [Журнал] : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
168.
Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
169.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
170.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
171.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
172.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
173.
Кіпень В.П. Віза в Шенген для України [Книга] / В.П. Кіпень ; Донец. ін-т соц. дослідж. і політ. аналізу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 98 с.
174.
Вісник Академії правових наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
175.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex