Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Вопросы экономики [Журнал] : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
152.
Вопросы экономики [Журнал] : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
153.
Вопросы языкознания [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1952-. – ISSN 0373-658Х
154.
Кузьменко Е.В. Восстановление суточного ритма некоторых показателей кроветворения и иммунитета после радиационного воздействия [Дисертація] : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.01 / Кузьменко Е.В. ; Акад. мед. наук Украины ; Государст. учережд. "Ин-т мед. радиолог. им. С.П. Григорьева". – Харьков, 2010
155.
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность [Журнал] / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
156.
Кокайло В.С. Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ti [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кокайло В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
157.
Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
158.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
159.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
160.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
161.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
162.
Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства [Книга] : підручник / Ю.О. Карпенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 336 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-298-3
163.
Циркас С. [Втрачена весна [Книга] : роман / Стратис Циркас. – 33-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 258 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0042-3
164.
Панайотопулос І.М. [Втрачене життя [Книга] : хроніки минулих літ / І. М. Панайотопулос. – 4-е вид. – Афіни : Астир, 1981. – 150 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0736-8
165.
Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
166.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
167.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
168.
Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації [Книга] / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-325-085-4
169.
Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
170.
Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
171.
Бєлікова Ю.В. Гендерні бізнес-ідентичності та реклама [Книга] : монографія / Бєлікова Ю.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-676-313-9
172.
Варбанець С.П. Генерування послідовностей інверсних конгруентних псевдовипадкових чисел [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Варбанець С.П. ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т мат., екон. і механіки. – Одеса, 2010
173.
Геология СССР [Книга]. – Москва : Гос. научно-техн. изд-во лит. по геол. и охране недр
174.
Геологія з основами геоморфології [Книга] : підручник для студ. еколог. і географ. спец. внз / Рудько Г.І., Адаменко О.М., Чепіжко О.В., Крочак М.Д. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечнікова ; Жерж. комісія України по запасах корисних копалин. – Чернівці : Букрек, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-399-228-0
175.
Геополитические ориентации населения и безопасность Украины [Книга] : по данным социологов / Общественный проект "Безопасность Украины: геополитическое измерение" ; [ упор.М.О. Шульга ]. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-21-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex