Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
127.
Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 [Книга] = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
128.
Бахмутський шлях [Журнал] : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 1994-
129.
Домонтович В. Без грунту [Книга] : повісті / В. Домонтович ; [ред. рада: Валерій Шевчук (голова) та ін. ; вступ. ст. Юрія Шевельова]. – Київ : Гелікон, 2000. – 518, [2] с. : іл. – Справж. ім"я авт.: Віктор Платонович Петров. - Сер. засн. в 1996 р. – Бібліогр. в прим.: с. 517-518 та в підрядк. прим. – (Українська модерна література). – ISBN 966-95238-7-7
В змісті також: Автобіографія ; Апостоли ; Дівчина з ведмедиком ; Доктор Срафікус ; Записник ; На межі ... Ще один полонений доби Українського відродження / Р. Корогодський ; Додатки: В.П. Петров (В. Домонтович) / М. Брайчевський. Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович / А. Непокупний
130.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
131.
Талалай Л. Безпритульна течія [Книга] : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
132.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
133.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
134.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
135.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
136.
Библиотека и закон [Журнал] : справочник : документы, комментарии, консультации, юридические советы на каждый день. – Москва : Либерея. – ISBN 5-85129-030-7
137.
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Журнал] : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2000-. – ISSN 2224-1825
138.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
139.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
140.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
141.
Коляда І.А. Битва під Берестечком [Книга] : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
142.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
143.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
144.
Бібліотечний форум України [Журнал] : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
145.
Біографії [Книга] / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – 177, [3] с. – (Книжкова "Літературна Україна" / авт. проекту C. Козак). – ISBN 978-966-579-403-5
Зміст: "Мабуть мій дім не тут" (Богдан Ігор Антонич) / Ільницький Д. Обдарований щедро силою і талантом (Іван Багряний) / Лавріненко Ю. Ніч і день Володимира Гжицького / Мовчан Р. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм / Слабошпицький М. Микола Зеров і його доба / Білокінь С. "... Cвіту білого не випив" (Аркадій Казка) / Зленко Г. "Жебрак, мандрівник, лицар і поет..." (Юрій Клен) / Набитович І. "Моє життя могло б стати сюжетом для роману .." (Юрій Косач) / Романов С. Сторіччя Ігоря Костецького / Стех М.-Р. "Щаслива зірка дарувала йому життя..." (Юрій Лавріненко) / Лущій С. Кілька уточнень до життєпису Вадима Лесича / Савчук М. Дороги Леоніда Лимана / Доценко Р. Птах високого лету (Леонід Мосендз) / Набитович І. Михайло Орест, слуга Високостей / Бросаліна О. Вічний мандрівник Тодось Осьмачка / Козак С. Загадка долі Віктора Петрова / Брюховецький В. "О коротенька, наче смерть, дорого..." (Євген Плужник) / Жулинський М. Тернисті шляхи Клима Поліщука / Костиря Б. "Олена Пчілка з нами і за нас" / Дрофань Л.Тихий поет і драматичний символ (Володимир Свідзінський) / Коцарев О. "Як повстав світ і загинув Митхайло Семенко" / Якимчук Л. Правдиве свічадо духу (Олекса Стефанович) / Рязанцева Т. Біль, смуток і надія Осипа Турянського / Мовчан Р. Василь Чечвянсь&кий, або навіщо Ільф і Петорв приїжджали до Харкова / Санжаровський А. "Морські вовки" в степах України (Юрій Яновський) / Панченко В.
146.
Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
147.
Грасс Г. Бляшаний барабан [Книга] : роман / Гюнтер Грасс ; [пер. з нім. О. Логвиненка ; передм. Д. Затонського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 954, [4] с. – Пер. за вид.: Gunter Grass. Die Blechtrommel. Gottingen : Steidl Verlag, 1993. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6025-9
148.
Римарук І.М. Божественний вітер [Книга] : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
149.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
150.
Ботанічні сади та дендропарки [Книга] : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Державна служба заповідної справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – 293 с. : фотогр. – Назва обкл.: Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. - Анот. рос., англ. – ISBN 978-966-2260-19-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex