Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
127.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
128.
Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
129.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
130.
Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
131.
Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
132.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
133.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
134.
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Книга] : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління" ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-63-7
135.
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Книга] : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління" ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-64-4
136.
Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України [Книга] : навчальний посібник / [С.В. Свірко та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 942, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-48-4
137.
Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях [Книга] : навчальний посібник / [М.І. Бондар та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-44-6
138.
Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс ; за заг. ред. В.Ф. Опришка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-216, в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-49-1
139.
Бюджетний менеджмент [Книга] : тренінг-курс : навчальний посібник / [Л.Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Малік ; Держ. навч.-наук. устнова "Академія фінансовго управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-311 та в підрядк. прим. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-47-7
140.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
141.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
142.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
143.
Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху [Книга] : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
144.
Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
145.
Рудик С.К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) [Книга] = Vasil Koroliv-Staryi (veterinarian, writer, public figure) / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 140, [4] с. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-240-8
До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
146.
Безгачнюк Я.В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об"єму та об"ємної витрати газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
147.
Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
148.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегич. оценок и анализа ; Бюро социально-экономич. информации. – Москва, 2000-
149.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 1993-
150.
Вестник Министерства доходов и сборов Украины [Журнал] : официальное издание Министерства доходов и сборов Украины / ГП "СВЦ Міндоходів України". – Киев, 1995-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex