Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.О. Шевченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 276, [12] с. – Бібліогр.: с. 268-272. – ISBN 978-611-01-0258-2
127.
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка ; М-во освіти і науки України ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-399 та на початку тем. – ISBN 978-966-364-862-0
128.
Мізін К.І. Історія німецької літератури (від початків до сьогодення ) [Книга] = Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfangen bis zur Gegenwart : [(коротко і з практичною частиною) : навч. посіб. для студ.-германістів] / К.І. Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 335, [1] с. – Кн. опис. по обкл. - На тит. арк.: Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfangen bis zur Gegenwart (mit praktischem Teil) / Kostyantyn Mizin. – Бібліогр.: c. 331-333. – ISBN 966-382-019-5
129.
Левківський М.В. Історія педагогіки [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 188, [2] с. : табл. – Додатки: с. 185-188. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-364-554-4
130.
Гофман Г. Історія релігієзнавства в Польщі [Книга] = Dzieje polskich badan religioznawczych 1873-1939 / Генрик Гофман ; пер. з польск. К. Новікової ; [відп. ред. С.Д. Абрамович]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 332 с. – Парал. тит. арк. польск. мовою. – Бібліогр.: с. 313-320 та в підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Польща" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-378-175-4
131.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8
Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
132.
Багацький В.В. Історія України [Книга] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Багацький, Л.І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2010. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2183-78-8
133.
Світлична В.В. Історія України [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – 6-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
134.
Гарін В.Б. Історія України [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Краматорск. екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-611-01-0261-2
135.
Історія філософії в ії зв"язку з освітою [Книга] : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін. ; за ред. Г.І. Волинки]. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
136.
Лабенко О.В. [Історія як наука] = Approaches to studying history / [О. Лабенко, А. Малій, А. Горбаченко]. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Обкл. англ. мовою .- На тит. арк.: Approaches to studying history : a comprehensive student"s guide to the English language for the students of history faculty / O. Labenko, A. Maliy, A. Gorbachenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-531-8
137.
Кульчицька О.І. [К.У. Візнер. Гніздо чайки] = C.U. Wiesner. Das Mowennest : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 231, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: C.U. Wiesner. Das Mowennest. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-073-6
138.
Пушкин А. Капитанская дочка [Книга] : прозаические произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и прим. : Т.В. Надозирной ; худож.-оформ. Ю.Ю Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 329, [5] с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Общ. Совет сер. : В.С. Бакиров. А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5685-6
139.
Уельбек М. Карта і територія [Книга] : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
140.
Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови [Книга] : перекладацькі аспекти : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-382-170-2
141.
Шевченко Т.Г. Кобзар [Книга] / Тарас Шевченко ; іл. В. Седляра ; [прим. Є. Нахлік ; ред. С. Захаркін ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Друге вид. – Київ : Дух і Літера ; Майстер книг, 2011. – 501, [51] с., портр. : іл. – Прим.: с. 461-490. - Бібліогр. довід.: с. 547-552. - У кн. відтворено худож. оформл. першого вид. "Кобзаря" Шевченка. - Вид. в одній обкл. з кн. Ілюстратор "Кобзаря" Василь Седляр : доля майстра та його твору / Артур Рудзицький. – ISBN 978-966-378-211-9
Видання представляє „Кобзаря” Т. Шевченка з ілюстраціями Василя Седляра (1-е видання – 1931р., 2-е - 1933р.)
Василь Теофанович Седляр, художник-монументаліст з кола «бойчукістів»: учень Михайла Бойчука, а згодом – його колега та речник його школи. Був одним з небагатьох, хто намагався протистояти панівному стилю соцреалізму, і разом з такими майстрами, як Іван Падалка та Георгій Нарбут, підніс мистецтво української книжкової графіки до світового рівня. Ілюстрації до Шевченкового «Кобзаря» – головна праця В. Седляра – були створені в період 1929-1931рр.. і по виході книги (з 54 чорно-білими ілюстраціями) відразу викликали захоплені відгуки у вітчизняній та закордонній пресі. Друге видання «Кобзаря» 1933р. з 18 кольоровими ілюстраціями здійснено до 120-річчя від дня народження Шевченка.
У своїх ілюстраціях В. Седляр рішуче пориває з декоративізмом, що був традиційним для раніших ілюстраторів Шевченкових творів. Кількома точними штрихам художник здатен окреслити найскладнішу форму іпередати динаміку дії. Критики відзначали, що стиль Седляра близький до народної манери малювання. Дане видання включає всі відомі ілюстрації художника.
Обидва наклади «Кобзаря» були знищені і лічені примірники збереглися лише в спецхранах т&а кількох приватних колекціях. Оригінальні малюнки теж були знищені. Згодом – в 1937р. – вбили і художника. Нове видання синтезує переваги мистецьких і дизайнерських рішень двох попередніх накладів. В «Кобзарі» вид-ва «Дух і літера» доповнені шевченк&івські тексти, зроблені коментарі та видрукована стаття А. Рудницького про долю книги та майстра.
142.
Пелікан Я. Кому ж належить Біблія? Історія Святого Письма крізь століття [Книга] = Whose Bible is it? A history of the Scriptures through the ages / Ярослав Пелікан ; [пер. з англ. Д. Морозова ; наук. ред. Ю. Вестель ; Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 385, [7] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 375-385 та в підрядк. прим. – (Biblioteca Clementina). – ISBN 978-966-378-204-1
143.
Іванов Б.О. Конспект лекцій із теоретичної механіки [Книга] : навч. посібник / Б.О. Іванов, М.В. Максюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-500-4
144.
Симпкинс А.С. Конфуцианство [Книга] / Александер Симпкинс, Аннелен Симпкинс ; [пер. с англ. под ред. Т. Антонова]. – Москва : София, 2006. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 187-191. – ISBN 5-9550-0585-4
145.
Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки [Книга] : навч. посібник / [М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос, В.П. Крижанівський, Н.Ф. Сербіна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 335, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 332-334. – ISBN 978-966-439-537-0
146.
Сорос Дж. Лекції в Центрально-Європейському Університеті [Книга] = The Soros lectures at the Central European University / Джорж Сорос ; [пер. з англ. А. Павлишин ; літ. ред. В. Богуславська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 135, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-203-4
147.
Сусов И.П. Лингвистическая прагматика [Книга] / И.П. Сусов ; предисл. ред. В.И. Карабана ; послесл. Л.Р. Безуглой. – Винница : Нова Кныга, 2009. – 271, [1] с. : табл. – В кн. также: Лингвистическая прагматика в Украине / И.С. Шевченко. – Библиогр.: с. 270-271 и в конце гл. – ISBN 978-966-382-208-2
148.
Цвейг С. Лист незнайомої [Книга] : новели : пер. з нім. / Стефан Цвейг ; [передм. Д.В. Затонського] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 409, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. - Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-4679-6
149.
Жадан С.В. Лілі Марлен [Книга] : книга нових та вибраних віршів / Сергій Жадан ; [худож.- оформ. О.Г. Жуков ; фото І.М. Нещерета]. – Харків : Фоліо, 2011. – 183, [5] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі). – ISBN 978-966-03-4881-3
150.
Михайлова О.Г. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн [Книга] : [навчальний посіб.] / Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 215, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Лінгвокраїнознавство. Франкомовні країни. – Бібліогр.: с. 213. – ISBN 978-966-382-167-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex