Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
А українською - так [Книга] : антологія російської поезії України в перекладах українською Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [ред. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-149-5

127.
А українською - так [Книга] : антологія російської поезії України у перекладах Валерії Богуславської / пер. В. Богуславська ; [упоряд. В. Богуславська]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-378-226-3

128.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 1996-
129.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 1996-
130.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
131.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
132.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
133.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
134.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
135.
Борхес Х.Л. Алеф [Книга] : прозові твори / Хорхе Луїс Борхес ; передм. В.Г. Наріжної ; прим. С.Ю. Борщевського ; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 571, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – В кн. також: Всесвітня історія підлоти. Історія вічності. Вигадані історії. Нові розслідування. Творець - Сер. засн. 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Т. Денисова та ін.]). – ISBN 978-966-03-4422-8
136.
Тігова Т.М. Аналіз фінансової звітності [Книга] : [навч. посібник] / Т.М. Тігова, Л.С. Селіверстова, Т.Б. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ ; Навч.-наук. ін-т права та психології, Ф-т правового забезпечення підприємн. діяльності та психології науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. – Додатки: с. 173-262. – Бібліогр.: с. 263-267. – ISBN 978-611-01-0362-6
137.
Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України [Книга] : [посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти англ. та укр. мовами] / Шепітько С.В., Васильєва Е.В., Павленко О.Г., Романюк С.Г. ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-360-7
138.
Турчин Д.Б. Англійська мова для міжнародних відносин. Відповіді [Книга] = English for international relations. Answer key : книга для викладача / Д.Б. Турчин. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 47, [1] с. – На тит. арк. зазнач.: English for international relations. Answer key / Dmytro Turchyn. – ISBN 978-966-382-365-2
139.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
140.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
141.
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) [Книга] = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
142.
Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців [Книга] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
143.
Тюріна Н.М. Антикризове управління [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М.Тюріна, Н.С. Карвацка, І.В. Грабовська. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 430, [18] с. – Додатки: с. 431-446. – Бібліогр.: с. 424-430. – ISBN 978-617-673-010-1
144.
Антимонопольне (конкурентне) законодавство України [Книга] : збірник офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012 р. / [упоряд. Ю.І. Руснак]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-673-043-9
145.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
146.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
147.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
148.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
149.
Банки та банківська діяльність [Книга] : збірник офіційних текстів законів станом на 20 липня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 497, [1] с. – ISBN 978-617-673-041-5
150.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex