Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
127.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
128.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
129.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
130.
Биологическая терапия [Журнал] = International journal for Biomedical research and therapy : официальный печатный орган Украинской Академии Биологической Медицины. – Baden-Baden
131.
Малишев Б.В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) [Книга] : методичний посібник / Б.В. Малишев. – Київ : Реферат, 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8058-48-6
132.
Вежель Л.М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього [Брошура] / Ліна Вежель ; КНУТШ, Ін-т журнал. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 40с.
133.
Бібліотекознавство і бібліографія України [Журнал] / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
134.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
135.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
136.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
137.
Губський Ю.І. Біологічна хімія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Київ : Вінниця : Нова Книга, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-382-017-0
138.
Біоресурси і природокористування [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
139.
Біофізичний вісник [Журнал] = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
140.
Ботаніка. Водорості та гриби [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; І.Ю. Костіков [и др.] ; МОНУ ; КНУТШ ; за ред. І.Ю. Костікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Арістей, 2007. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
141.
Ястремська О.М. Бренд-менеджмент [Книга] : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ястремська О.О. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-412-9
142.
Семенова М. Бусый Волк [Книга] / Мария Семенова, Дмитрий Тедеев. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Азбука-классика, 2007. – 349 с. – ISBN 978-5-17-047573-5
143.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 1994-
144.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
145.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Журнал] : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
146.
Бюлетень КІУСу [Журнал] / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
147.
Бюлетень КІУСу [Журнал] / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
148.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
149.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
150.
Полтава Л. Валторна [Брошура] : (збірка поезій, лірична) / Леонід Полтава ; обкладинка Романа Василишина-Гармаша. – Нью-Йорк, 1972. – 48 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex