Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
127.
Шіцина К.В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Шіцина К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
128.
Гонтар Н.І. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Гонтар Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
129.
Шеховцова Т.А. Творчість Л.Добичина в динаміці естетичних пошуків російського модернізму: контекст, онтологія, поетика [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Шеховцова Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
130.
Осока О.В. Театральність як базисний фактор музичної культури романтизму першої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осока О.В. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
131.
Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
132.
Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010
133.
Клименко Р.М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сірійського фосфориту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Клименко Р.М. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010
134.
Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
135.
Чуркіна В.Г. Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на Слобідській Україні (кінець XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуркіна В.Г. ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011
136.
Михалевич В.В. Трансформація символу центру в західноєвропейській культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Михалевич В.В. ; Нац. музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
137.
Хавкіна Л.М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соцыальних комунікацій : 27.00.06 / Хавкіна Л.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
138.
Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
139.
Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
140.
Коротенко Н.М. Університетська освіта в радянській Україні (1933 - 1941 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коротенко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
141.
Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
142.
Поліщук У.В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур автоасоціативного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Поліщук У.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
143.
Виноградова О.М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техногенно забрудненого середовища у Донбасі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Виноградова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
144.
Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011
145.
Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
146.
Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
147.
Сакало Є.С. Фрагментна обробка зображень на основі штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Сакало Є.С. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
148.
Кріцак І.В. Функція надання послуг населенню органами внутрішніх справ України: теоретико-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Кріцак І.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
149.
Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
150.
Білоножко Є.П. Шлюбно-родинні взаємини як об"єкт філософського осмислення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Білоножко Є.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,