Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Матеріали науково-меморіальної експедиції "Місцями голодомору в Україні 1933 р." [Книга] / [ ред. М. Зваричевська ]. – [ Б.м. ] : Анна Семенюк, 2008. – 52 с. : фотоіл.
127.
Робертски Матрица-Перематрица [Книга] / Братья Робертски ; [ пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой ]. – Москва : АСТ ; Люкс, 2005. – 317с. – ISBN 5-17-024908-X
128.
Трайнев В.А. Менеджмент и маркетинг в образовании, науке и производстве и его информационное обеспечение [Книга] : (методология и практика) / В.А. Трайнев, С.А. Дмитриев, И.И. Пинчук ; Университет информатизации и управления (ННОУ "УИ и У") ; под общей ред. В.А. Трайнева. – Москва : Дашков и К, 2008. – 268 с. – ISBN 978-5-91131-541-2
129.
Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (19-20 ст.) [Книга] : монографія / П.М. Леоненко. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 434 с. – ISBN 966-669-099-3
130.
Министерская система в Российской империи [Книга] : к 200-летию министерств в России. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 920 с. – ISBN 978-5-8243-0854-9
131.
Кукина Е.М. Мир русского искусства [Книга] : энциклопедический словарь / Е.М. Кукина. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2008. – 556 с., [ 32 ] с. илл. – ISBN 978-5-9576-0383-2
132.
Ашин Г.К. Мировое элитное образование [Книга] / Г.К. Ашин ; Московский Государственный ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва : АНКИЛ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-5-86476-272-1
133.
Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" [Книга] / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
134.
Мифология [Книга] : энциклопедия / гл. ред. Е.М. Мелетинский ; редкол. : С.С. Аверинцев, В.В. Иванов, Р.В. Кинжалов и др. – Репринтное изд. – Москва : Большая Российская энциклопедия ; Дрофа, 2008. – 736 с. – Репринтное изд. "Мифологического энциклопедического словаря" 1991 года. – (Золотой фонд. Энциклопедия). – ISBN 978-5-358-04211-7
135.
Михаил Врубель [Книга] : [ автор текста М. Алленов ; отв. ред. Н. Надольская ]. – Москва : Белый город, 2007. – 64 с. : илл. – ISBN 5-7793-0305-3
136.
Міграція населення України у 2007 році [Книга] / Державний комітет статистики України; [ відп. за вип. Стельмах Л.М. ]. – Київ, 2008. – 99 с.
137.
Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини : теорія [Книга] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-06-0519-0
Систематизовано викладено найважливіші положення конституційного права як науки і галузі права зарубіжних держав. Визначено предмет, систему і суб’єкти конституційного права. Виокремлюються і систематизуються джерела конституційного права, основні риси конституції зарубіжних держав.
138.
Крылова Н.Г. Мой русский букварь [Книга] / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
139.
Басс В.П. Молекулярная газовая динамика и ее приложения в ракетно-космической технике [Книга] / В.П. Басс ; НАНУ ; Национальное космическое агентство Украины ; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 272 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0746-8
140.
Битов А. Моление о чаше. Последний Пушкин [Книга] / Андрей Битов. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9582-0026-9
141.
Кудрявцев М.П. Москва - Третий Рим [Книга] : историко-градостроительное исследование / М.П. Кудрявцев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Троица, 2008. – 288 с. : илл. – ISBN 5-85482-008-7
142.
Мы живем в России [Книга] : [ для детей младшего и среднего школьного возраста ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 96 с. : илл. – ISBN 978-5-373-01773-2
143.
Паскаль Б. Мысли [Книга] / Блез Паскаль ; [ пер. с французского Ю. Гинзбург ]. – Москва : АСТ ; Фолио, 2003. – 336 с. – Текст печатается по изданию : Паскаль Б. Мысли. - М. : Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-017584-1
144.
Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799-1815 [Книга] : биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. – Москва : Астрель ; АСТ, 2003. – 831 с., [ 16 ] л. илл. – ISBN 5-17-016115-8
145.
Нариси історії біологічного факультету [Книга] / В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. та ін. Мірошниченко; В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. Мірошниченко та ін. ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276 с. – ISBN 966-306-070-1
146.
Народы Российской империи [Книга] / [ ред. Д. Ващенко ]. – Москва : Белый город, 2008. – 256 с. : илл. – Текст печатается по изданию: Большая энциклопедия. В 22 томах / под ред. С.Н. Южакова . - М., 1898-1909. – ISBN 978-5-7793-1406-0
147.
Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Книга] : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. І.В. Калачова ; за ред. Н.С. Власенко ]. – Київ : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України", 2008. – 362 с.
148.
Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток : концепції, моделі, рішення [Книга] / Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с. + CD ROM "Комп"ютерна модель розвитку України". – ISBN 978-966-479-002-1
149.
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2007 року [Книга] / НАН України ; [упоряд.: А.І. Радченко, М.В. Язвинська]. – Київ : Академперіодика, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-360-105-2
150.
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2006 році [Книга]. – [ Київ ]. – 276с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,