Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Мостова І.О. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мостова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
102.
Прохоренко К.А. Клімат як об"єкт еколого-правової охорони в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Прохоренко Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
103.
Гринда Б.І. Книжкова мініатюра Франції XIII - XV ст.: художні образи і системи символів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гринда Богдана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
104.
Стахів І.Р. Композиційна модель розподілів складових природно-техногенного середовища (на прикладі Київської агломерації) [Автореферат] : автореф. дис. . канд. геол. наук : 04.00.05 / Стахів Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
105.
Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
106.
Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
107.
Кисельова А.Г. Контекстно-залежна система керування напівпровідниковими перетворювачами електроенергії в мікрогрід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кисельова Анна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
108.
Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
109.
Чаплінська Ю.С. Корекція образу сім"ї як чинник актуалізації життєвих цінностей молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чаплінська Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
110.
Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
111.
Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2013
112.
Сугробова Ю.Ю. Культуротворчість як фактор консолідації поліетнічного суспільства Криму в сучасних умовах України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Сугробова Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
113.
Романченко В.І. Лінгвістичні аспекти становлення терміносистеми правових документів Європейського Союзу (на матеріалі німецької та шведської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Романченко Валерія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
114.
Рижикова М.Д. Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Рижикова Марина Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
115.
Кабов А.В. Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кабов Аркадій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
116.
Ващишин Д.Д. Лінійний електромагнітний генератор в системі перетворення енергії хвиль [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ващишин Дмитро Дмитрович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013
117.
Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
118.
Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
119.
Мокрицька О.В. Математичне моделювання в"язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мокрицька Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
120.
Ярошенко Т.О. Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах турбулентного оточення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014
121.
Чопик В.В. Матричні перетворювачі з розширеним діапазоном регулювання вхідного реактивного струму для активної компенсації складових потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Чопик Василь Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
122.
Угляр Я.Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти філософії І. Гізеля [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. філос. наук : 09.00.05 / Угляр Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
123.
Галаненко Д.В. Метод і засіб акустико-емісійного контролю втоми матеріалів в умовах резонансного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаненко Денис Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
124.
Кривонос В.М. Метод кодування трансформованих зображень для підвищення продуктивності телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кривонос Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
125.
Соловйова О.І. Метод підвищення ефективності медичної діагностики на основі комп"ютерного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Соловйова Ольга Ігорівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex