Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
102.
Gaskell E. Wives and daughters [Книга] : an everyday story / Elizabeth Gaskell ; with introd. a. notes Dinny Thorold. – Ware : Wordsworth ed., 2003. – XXIV, 596 p. – Compl. a. unabridged. – (Wordsworth Classics). – ISBN 1-84022-416-9
103.
Yearbook commercial arbitrarion [Книга] / Intern. council for commercial arbitration ; gen. ed. Albert Jan van den Berg , with the ass. of the Permanent Court of Arbitration, Peace Palace, The Hague. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international. – ISBN 978-90-411-4906-0
104.
Зимомря І.М. Австрійська література: моделі рецепції тексту [Книга] / Іван Зимомря ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дрогобич ; Тернопіль : Посвіт, 2009. – 215, [1] с. – Рез. нім. - Імен. покажч.: с. 205-215. – Бібліогр.: 125-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-29-6
105.
Автоматизированная библиотека: достижения, новации, перспективы [Книга] : автоматизация библиотек, электронный каталог, электронные документы в библиотеках, элетронные библиотеки, использование Интернета в библиотечном деле, обслуживание пользователей на основе компьютерных технологий / [сост., авт. вступ. ст. и предисл. к разд. Т.В. Майстрович ; под общ. ред. С. Самсонова]. – Москва : Журнал "Библиотека", 2013. – 479, [1] с. : табл. – На корешке указано назв. сер. - На обл. также: Юбилейная серия "Столетья вестник беспристрастный". "Библиотеке" 100. Библiотекаръ, 1910-2010. – (Столетья вестник беспристрастный : юбилейн. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека" ; т. 4). – ISBN 978-5-906104-03-8
Содержание:
Автоматизация библиотек ; Электронный каталог ; Электронные документы в библиотеках . Электронные библиотеки ;
Использование интернета в библиотечном деле ; Обслуживание пользователей на основе компьютерных технологий.106.
Стенін О.А. Автоматизоване навчання операторів ергатичних систем [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами підгот. "Системна інженерія", "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" та "Комп"ютерні науки" / О.А. Стенін, О.І. Михальов, К.Ю. Мелкумян ; [відп. ред. М.М. Ткач] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 173-176
107.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 1996-
108.
Білик Ж.І. Активний транспорт натрію через клітини коренів кукурудзи за умов засолення та при дії синтетичних препаратів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білик Жанна Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013
109.
Актуальні питання публічного та приватного права [Книга] : 03 жовт. 2012 р. : III міжнар. наук.-практ. конф.: тези доповідей / Класичний приват. ун-т ; [редкол.: Огаренко В.М. та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 587, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
110.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
111.
Лук"яненко І.Г. Аналіз часових рядів [Книга] : практ. посібник для роботи в комп"ют. класі / І.Г. Лук"яненко, В.М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА : Аграр Медіа Груп. – ISBN 978-617-646-229-3
112.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Книга] : підручник : у 2 кн. / [Панчишин С.М. та ін.] ; за ред. Cтепана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Знання. – ISBN 978-617-07-0153-4
113.
Аналітична хімія: теоретичні основи якісного та кількісного аналізу [Книга] : [навч.-метод. посіб. для студ. ун-ту напрямку підгот. "Хімія"] / М.В. Шевряков [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 403, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 392-402. – Бібліогр.: с. 403. – ISBN 978-966-2393-97-2
114.
Аналітичне матеріалознавство [Брошура] : конспект лекцій вибр. розд. курсу "Основи матеріалознавства" для студ. хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Є. Кеда]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2014. – 45, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44
115.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
116.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
117.
Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014
118.
Андрей Борисович Северный [Книга] : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
119.
Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лагодзінський Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
120.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
121.
Левченко Л.Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація [Книга] : монографія / Лариса Левченко ; [наук. ред. Матяш І.Б.]. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 1203, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 1039-1068. – Бібліогр.: с. 1069-1170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-206-0
122.
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті [Книга] = Astronomy and spase physics in Kyiv university : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 116, [1] c. – Кн. опис. за обкл. - Текст англ., укр.
123.
Корнілов М.Ю. Атлас алканів [Брошура] : для студ. хім. ф-ту / М.Ю. Корнілов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 49, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48
124.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
125.
Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності [Книга] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex