Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
O"Brian The yellow admiral [Книга] / Patrick O"Brian. – New York ; London : W.W. Norton & co, 1997. – 261, [9] p. : ill. – ISBN 0-393-04044-5
102.
Clancy T. Tom Clancy"s power plays: Politika [Книга] / created by Tom Clancy and Martin Greenberg. – New York : Berkley Books, 1997. – [7], 373 p. – ISBN 0-425-16278-8
103.
Seegel S. Ukraine under western eyes [Книга] : the Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica map collection / Steven Seegel ; Harvard univ., Ukrainian research inst. – Cambridge : Harvard univ. press, 2011. – XXXII, 327 p. : m. + 1 CD-ROM. – (Harvard series in Ukrainian studies / Harvard univ., Ukrainian research inst.). – ISBN 978-1-932650-04-4
104.
Ukrainian journal of physical optics [Журнал] = Український журнал фізичної оптики / Institute of physical optics of the Ministry of education and science of Ukraine. – Lviv, 2000-. – ISSN 1609-1833
105.
King S. Under the dome [Книга] : a novel / Stephen King. – London : Hodder & Stoughton, 2009. – 880, [13] p. : map. – ISBN 978-0-340-99257-9
106.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
107.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
108.
Качур С.О. Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Качур Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
109.
Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія [Книга] : (на матеріалі англомовної та французької україніки) / В.В. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 254-282. – ISBN 966-599-189-2
110.
Авторське право і суміжні права [Журнал] : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
111.
Агрохімія і грунтознавство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
112.
Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
113.
Маринич І.А. Адаптивне керування дробильним комплексом на базі моделі з розподіленими параметрами процесу скорочення крупності руди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13. 07 / Маринич Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
114.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 1996-
115.
Габіббейлі І. Азербайджанська література початку XX століття [Книга] / Іса Габіббейлі. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 164, [4] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 978-966-489-213-8
116.
Актуальні проблеми теорії і практики музейної та пам"яткоохоронної діяльності [Книга] : зб. наук. праць / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. історії України і музеєзнавства ; [редкол.: Гончарова О.М. (голова), Андрес Г.О., Ключко Ю.М.]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-144-1
117.
Актуальність геотоксикологічних досліджень [Книга] = Actuality of geotoxicological researches = Актуальность геотоксикологических исследований / [общ. ред.: О.А. Проскуряков, Бондарь А.И., Тюленева Н.В., Пунько В.П.]. – Киев : Освита Украины, 2013. – 278, [1] с. : ил., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Научно-практическая серия (Scientific-practical series) ДОВКІЛЛЯ-ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА-ENVIRONMENT 2013 / Центр экол. менеджмента, инжиниринга и реестра Гос. экол. акад. последиплом. образования и упр.). – ISBN 978-617-7111-07-7
118.
Дрозденко К.С. Акустотермометрія біологічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
119.
Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
120.
Дмитриев М.Э. Амино- и амидоалкилирование гидрофосфорильных соединений [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Дмитриев Максим Єдуардович. – Черноголовка, 2014
121.
Невдачина О.В. Аналіз нестаціонарних систем активного управління чергою пакетів в мережах ТСР/ІР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Невдачина Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
122.
Отенко І.П. Аналіз у галузях виробництва і послуг [Книга] : навч. посібник / Отенко І.П., Мішин О.Ю., Мішина С.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 323, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 303-306. – Бібліогр.: с. 307-310. – ISBN 978-966-676-581-2
123.
Аналітичні записки [Журнал] : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва". – Київ
124.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
125.
Косаревська Т.А. Англійська як мова науки [Книга] : навч. посібник / Т.А. , Косаревська, Н.В. Косаревська, О.В. Ніколенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. : іл. – Текст: укр., англ. - Предм. покажч.: с. 246-247. – Бібліогр.: с. 242-245
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex