Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Гоголь Н.В. Петербургские повести [Книга] / Николай Гоголь ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 302, [6] с. : ил. – Примеч.: с. 298-302. - Содерж. также: Миргород ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6065-5
102.
Письменники-ювіляри. 2013 [Книга] : сценарії / [упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада: Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 123, [5] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-10-4
103.
Бушуева Л.А. Повседневность университетского профессора Казани 1863-1917 гг. [Книга] / Л.А. Бушуева ; [науч. ред. Е.А. Вишленкова]. – Казань : Центр инновационных технологий, 2012. – 287, [1] с. – Библиогр.: с. 249-270 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-93962-580-7
104.
Пригодій С.М. Полікритика американського неоромантизму (шляхетність, химерність, утопія) [Книга] : монографія / Пригодій С.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка ; ПП Сердюк В.Л., 2012. – 325, [1] с. – Бібліогр.: с. 322-324. – ISBN 978-617-7047-01-7
105.
Авдеенко С.И. Последний атаман. Тайна императора [Книга] : повести из истории Запорожского края / Сергей Авдеенко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 107, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2962-66-6
106.
Авдеенко С.И. Последний бой сталинского сокола [Книга] : повесть / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : [Типогр. "Люкс"], 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-966-8428-58-6
107.
Савенко Т.В. Практична граматика англійської мови [Книга] : навч. посібник для студ. ф-тів іноземних мов, спец. англійська мова / Т.В. Савенко. – Кіровоград : [Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка], 2012. – 173, [1] с. – На обкл. кн.: Englih grammar / T. Savenko. – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 978-966-7406-73-8
108.
Проблеми вмотивованості рішень у податкових спорах [Брошура] / [упоряд.: КМ-Партнери]. – Київ : Юридична газета, 2012. – 30 с. : іл., табл. – Приміт.: с. 27-29
109.
Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів [Книга] : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – 150, [2] с. – ISBN 978-966-2571-07-3
110.
Гайовий Г. Проща [Книга] : [худ.-док. оповідь] : ілюстров. художньо-док. публіцистичне вид. в авт. ред., ініційоване Київ. т-вом політв"язнів і жертв репресій та схвалене Укр. ін-том нац. пам"яти за підтримки столичної держадмін. / Гриць Гайовий. – Київ : Просвіта, 2012. – 127, [1] с., XXIV с. іл. : іл. – До 75-річчя Великого терору. – ISBN 978-966-2133-79-0
111.
Шевело Л.С. Радість і біль [Книга] : поезії / Лідія Шевело ; [малюнки Р. Яціва]. – Львів : Кобзар, 2007. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-212-2
112.
Регістри стосунків [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
113.
Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи [Книга] : аналітична доповідь / [Біла С.О. та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 89, [7] с. : іл., табл. – Додатки: с. 68-88. – ISBN 978-966-554-176-2
114.
Шевело Л.С. Різнобарвність [Книга] : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2010. – 119, [1] с. – ISBN 966-559-153-3
115.
Кукуріка Л.С. Роль читання у вивченні англійської мови.To live or to leave [Книга] / Л.С. Кукуріка. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (118)). – ISBN 978-617-00-1617-1
116.
Троян С.С. Світ на зламі епох (кінець XIX ст. - 1939 р.) [Книга] : [навч. посібник] / С.С. Троян. – Харків : Основа, 2013. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 123-126. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (109)). – ISBN 978-617-00-1673-7
117.
Клишта П.І. Село Зазим"є на Київщині. Історія [Книга] / П.І. Клишта. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 351-357. – ISBN 978-966-355-054-1
118.
Бурега В.В. Социология государственного управления [Книга] : монография / Бурега В.В. – Донецк : Східний видавничий дім, 2012. – 167, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-317-151-7
119.
Скалецький Ю.М. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання [Книга] : аналітична доповідь : [зб. матеріалів "круглого столу"] / Скалецький Ю.М., Яценко Л.Д. ; [за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 68, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-125-7
120.
Лисенко І.М. Співаки України [Книга] : енциклопедичне вид. / Іван Лисенко. – Київ : Знання, 2012. – 639, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-07-0077-3
електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
121.
Слободян М.І. Співачка Поліського краю [Книга] / Марія Слободян. – Львів : Кобзар, 2005. – 135, [1] с. : іл., ноти. – 1000-літтю міста Дубровиці присвячується. – ISBN 966-559-052-9
122.
Шевело Л. Сповідь душі [Книга] : поезії / Лідія Шевело ; [іл. та художнє оформл. А. Стешка]. – Львів : Кобзар, 1996. – 102, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-030-8
123.
Есенин С. Стихотворения [Книга] = Вірші / Сергей Есенин ; [гл. ред. Н.Е. Фомина]. – Харьков ; Белгород : Книжный мир ; Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2009. – 223, [1] с. – Парал. назв. рос., укр. – (Золотая библиотека, ISSN 978-966-343-242-7). – ISBN 978-966-343-673-9
124.
Малярець Л.М. Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab [Книга] : навч. посібник / Малярець Л.М., Рєзнік Є.В., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-511-9
125.
Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК [Брошура] : зі змінами та доповненнями до УДК станом на 2008 рік, ББК - на 1997 рік / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: М.Й. Ахвердова, Т.М. Бойчун, Т.Е. Калініна та ін. ; гол. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол]. – Київ : Книжкова палата України, 2010. – 37, [3] с. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-966-647-163-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,