Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
102.
Безкисневі події океану Тетіс [Книга] = Anoxis events of the Tethys ocean : Карпато-Чорноморський сегмент / [Ю.М. Сеньковський та ін. ; відп. ред. М.І. Павлюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Укр. нац. ком. Карпато-Балкан. геол. асоц.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 180, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 171-181. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1250-9
103.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини [Книга] : навч. посібник / В.М. Лапін. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 291-297. – Бібліогр.: с. 288-290. – ISBN 978-617-07-0089-6
104.
Гальего Гонсалес Рубен Давид Белое на черном [Книга] : [роман] / Рубен Давид Гонсалес Гальего. – Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус Пресс, 2006. – 220, [3] с. – ISBN 5-8370-0442-4
105.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
106.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
107.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
108.
Библиотека и закон [Журнал] : юридический журнал - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7976
109.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
110.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
111.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
112.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
113.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
114.
Бібліотечка "Дивослова" [Журнал] : методичний журнал. – Київ, 2005-
115.
Бібліотечка "Дивослова" [Журнал] : методичний журнал. – Київ, 2005-
116.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
117.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
118.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
119.
Мурашкин М.Г. Бог как состояние НЕМРИ (Трансперсональная эстетика. Психоделическое искусство) [Книга] : монография / М.Г. Мурашкин ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры". – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 160, [2] с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-323-096-2
120.
Богдан Іванович Сушинський [Книга] : каталог видань 1972-2012 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бур"ян. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 86 с. – Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
121.
Ніколенко Л.І. Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI-XIII ст.). До питання про час заснування Богуслава [Книга] / Ніколенко Л.І., Хвінгія Дж. К. ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Задруга, 2012. – 84 с. – До 980-річчя Богуслава. – Бібліогр.: с. 74-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-46-8
122.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
123.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
124.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
125.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex