Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Матвієнко М.П. Архітектура комп"ютера [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-966-2609-25-7
102.
Атестаційний вісник [Журнал] : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, України ; Держ. інформаційно - виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2011-
103.
Чугаенко Ю.А. Афганистан в сердце моем [Книга] : первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества / Ю.А. Чугаенко. – Киев : Национальная академия управления, 2012. – 159, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 155-159. – ISBN 978-966-8406-68-3
104.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
105.
Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті [Книга] : навч. посібник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Є.В. Карманов ; М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2004. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-308. – ISBN 966-8467-08-6
106.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
107.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
108.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; Бук чембэр интернэшнл. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
109.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
110.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
111.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
112.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
113.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
114.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
115.
Бібліотечка "Дивослова" [Журнал] : методичний журнал. – Київ, 2005-
116.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
117.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
118.
Литвин А.Є. Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Литвин Аліна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
119.
Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації [Книга] = Biotopes (habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного [та ін.] ; [наук. ред.: Я.П. Дідух, О.О. Кагало, Б.Г. Проць]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2012. – 193, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк.: За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6615-5
120.
Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
121.
Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
122.
Ботанический журнал [Журнал] / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
123.
Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 687, [1] с. : табл. – Глосарій бухгалтерських термінів: с. 615-656. – Бібліогр.: с. 657-665. – ISBN 978-617-673-160-3
124.
Сльозко Т.М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень [Книга] : теорія і практика : монографія / Т.М. Сльозко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-294 та в дод. – ISBN 978-611-01-0426-5
125.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex