Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
102.
Вестник педагогических инноваций [Журнал] : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2004-. – ISSN 1812-9463
103.
Вибори та демократія [Журнал] : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
104.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
105.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
106.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
107.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
108.
Гийу А. Византийская цивилизация [Книга] = La civilisation Byzantine / Андре Гийу ; [пер. с фр. Д. Лоевского ; науч. ред. М.А. Поляковская ; предисл. Р. Блока]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 545, [2] с. : табл., карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации / сост. В. Харитонов). – ISBN 5-94799-474-7
Книга Андре Гийу, историка школы "Анналов", всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии - теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока.
В книге описываются история византийского пространства и реальная жизнь людей в их повседневном существовании, со своими нуждами, соответствующими положению в обществе, формы власти и формы мышления, государственные учреждения и социальные структуры, экономика и разнообразные выражения культуры. Византийская церковь, с ее великолепной архитектурой, изысканной красотой внутреннего убранства, призванного вызывать трепет как осязаемый признак потустороннего мира, - объект особого внимания автора.
109.
Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті [Книга] : соціально відповідальний вимір : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р., м. Київ, Україна) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [редкол.: Балл Г.О. та ін.]. – Київ : Дія, 2011. – 111, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7665-72-0
110.
Гнидь Б.П. Виконавські школи України [Книга] : каф. сол. співу НМАУ ім. П.І. Чайковського (1971-2001) : [посібник] / Б.П. Гнидь ; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ : НМАУ, 2002. – 95, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 94
111.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
112.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Хмельницька область / [Алєщенко М.І. та ін. ; редкол.: О.М. Завальнюк (голова) та ін.] ; Нац. акад. пед. наук. України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Знання України, 2010. – 447, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 420-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-270-6
113.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
114.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
115.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
116.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
117.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
118.
Військово-історичний альманах [Журнал] / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2002-
119.
Бойко А.Л. Вірусологія в електроннографіях [Книга] : альбом / А.Л. Бойко, М.М. Зарицький, Ф.І. Товкач ; Ін-т мікробіології і вірусології ім акад. Д.К. Заболотного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т агроекології і природокористування НААН ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва НААН. – Київ : ДІА, 2012. – 54, [2] с. : іл. – Додатки: с. 41-54. – Бібліогр.: с. 40
Вельмишановному Олегу Калениковичу видатному Вченому, організатору науки та освіти! Ваш Бойко! 1.11.2012 р. КНУ. Київ
120.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
121.
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки [Журнал] : науковий журнал. – Донецьк
  № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
122.
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки [Журнал]. – Житомир
  Вип. 3 (62), т. 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
123.
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки [Журнал]. – Житомир
  Вип. 2 (61). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
124.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Астрономія [Журнал]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
  вип. 49. – 2012. – 59 с. – резюме укр., англ. мовами
125.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки [Журнал]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
  Вип. 29. – 2012. – 56 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex