Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
102.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 1996-
103.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
104.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
105.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
106.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
107.
Продайвода Г.Т. Акустичний текстурний аналіз гірських порід [Книга] : навчальний посібник / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 303 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-297. – ISBN 978-966-439-452-6
108.
Бицюра Ю.Р. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
109.
Американці за обіднім столом: роздуми про їжу та культуру [Брошура]. – Vienna : [б.в.], 2004. – 44, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Electronic journal of the U.S. department of state, Bureau of international information programs. – (Американське суспільство та його цінності : електрон. журн. Держ. департаменту США / редкол.: Дж. Клак, Кетлин Р. Девіс, Френсіс Б. Ворд)
110.
Кокарєва Я.А. Аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь конгруенцій першого порядку прямих [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Кокарєва Яна Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012
111.
Дайнеко В.В. Англійська мова в міжнародних договорах [Книга] = English in international legal instruments : навчальний посібник / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко ; за ред. проф. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Преса України, 2011. – 420 с. : табл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-472-098-1
112.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
113.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
114.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
115.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
116.
Антикризисное и внешнее управление [Журнал] : информационно-аналитический журнал. – Москва
117.
Антропология [Книга] : хрестоматия : учебное пособие для студентов. – 4-е изд., стер. – Москва ; Воронеж : Изд-во Московского психолого-социального института ; НПО "МОДЭК", 2004. – 445 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 436-440. – (Серия " Библиотека студента"). – ISBN 5-89502-728-8
118.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
119.
Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
120.
Армяне Юго-Востока Украины и Восточной Европы [Книга] : (ист.-этнокультурное развитие армян Украины XV-XX века) : материалы междунар. круглого стола, Донецк, нояб. 2009 / [Гаюк И.Я. и др. ; редкол.: Добров П.В. и др.] ; Донец. обл. госадминистрация [и др.]. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2009. – 124, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 123 .- Текст рус., укр., арм. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-1571-34-0
121.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
122.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
123.
Шийко А.А. Архівно-археографічна діяльність Д.І. Багалія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шийко Альона Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012
124.
Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Табакова Ганна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
125.
Руновська М.К. Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Руновська Марина Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,