Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Ziaziun L. Ukraine independante [Книга] = [Україна незалежна] : [навчальний посіб.] / Larissa Ziaziun, O. Fal ; [вип, у світ: О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 84 с. : іл., табл. – ISBN 966-1516-41-9
Навчальний посібник розрахований на студентів 2-4 курсів мовних та немовних спеціальностей, а також на студентів-іноземців, що навчаються в Україні та вивчають французьку мову як іноземну


102.
Visions of Azerbaijan [Журнал] / The European Azerbaijan society. – Baku. – ISBN 978-9952-806-82-3
103.
Viva ! Биография [Журнал] : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2008-. – ISSN 1818-3948
104.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах: юбилейный номер XL размера / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
105.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
106.
XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 [Книга] = XVI Міжнародна конференція Прийняття рішень в умовах невизначеності : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc. ; intern. program comm.: A. Naconechny (chairman), F. Chernousko, A. Chekriy et al. ; nat. organizing comm: A. Anisimov (chairman), Yu. Mitsay, V. Akimenko et al.]. – Київ : Освіта України, 2010. – 175, [1] p. – Ст. англ., укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-188-165-4
107.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал] = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
108.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал] = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
109.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал] = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 83-233-2770-7. – ISSN 0083-4351
110.
Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) [Книга] : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
111.
Капусцінський Р. Автопортрет репортера [Книга] / Ришард Капусцінський ; [переклад Б. Матіяш]. – Київ : Темпора, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-617-569-063-5
112.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 1996-
113.
Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс [Книга] : підручник / Т.О. Коломоєць ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 574, [2] с. – Бібліогр.: с. 559-574. – ISBN 978-966-667-493-0
114.
Омельченко А.В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Книга] : монографія / А. В. Омельченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 309 с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 269-308. – ISBN 978-966-483-528-9
115.
Актуальні питання інноваційного розвитку [Журнал] : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків : Вид-во "ФІНН", 2011-
116.
Актуальні питання інноваційного розвитку [Журнал] : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків : Вид-во "Юрайт", 2011-
117.
Актуальні проблеми господарського права [Книга] : навч. посіб. / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.О. Джуринський, О.А. Заярний, О.В. Кологойда [та ін.]] ; за заг. ред. В.С. Щербини ; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 528 с. – Бібліогр.: с. 526-527. – ISBN 978-966-667-522-7
118.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
119.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2225-7586
120.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ
121.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ
122.
Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 1 червня 2012 р. – Тернопіль : [ФО-П Шпак В.Б.], 2012. – 130, [2] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками)
123.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
124.
Альманах 2008-2012 Міжнародної україно-німецької літературної премії імені Олеся Гончара [Книга] = Almanach 2008-2012 Deutsch-Ukrainischer Literatur-Forderpreis Oles Hontchar / [упоряд. Л. Гончар]. – Київ : Нова Січ ; [Агентство Україна], 2012. – 233, [1] с. : іл. – Парал. назва нім. мовою. – ISBN 978-966-2157-68-0
125.
Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – 297, [1] с. – Темат. дод. до Укр. щорічника міжнар. права. - Текст укр., рос. - Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex