Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Рабінович С.П. ; Львівський нац. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011
102.
Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
103.
Селецька О.О. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для визначення часу плазмохімічного травлення [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.11.08 / Селецька О.О. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
104.
Гребінь В.В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного водного режиму річок України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Гребінь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
105.
Волосенко І.В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волосенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
106.
Калякін С.О. Розвиток наукових основ безпечного провадження вибухових робіт в газоносних масивах вугільних шахт [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Калякін С.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2011
107.
Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
108.
Ракочий Я.В. Розвиток тоталітаризму в архітектурі Львова XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ракочий Я.В. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
109.
Стороженко М.С. Розробка керамічних, металокерамічних матеріалів та електроіскрових покриттів на основі TiB2-SiC з підвищеним рівнем зносостійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Стороженко М.С. ; НАНУ, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – Київ, 2011
110.
Рибкіна С.П. Розробка технології одержання поліолефінових композицій прискореного розкладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Рибкіна С.П. ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2001
111.
Годованець Н.І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусульманського права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Годованець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
112.
Кривак А.П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Кривак А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
113.
Мельник Р.С. Система адміністративного права України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Р.С. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
114.
Козьмін Ю.С. Системи багатомірного керування процесами виробництва органічних сцинтиляторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Козьмін Ю.С. ; Національний технічний ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2010
115.
Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
116.
Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011
117.
Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
118.
Рогожа М.М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному просторі Модерну [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Рогожа М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
119.
Пількевич В.О. Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991-2009 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
120.
Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010
121.
Ашраф Алі Сміда М. Становлення і розвиток співробітництва Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахарії і України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ашраф Алі М. Сміда ; КНУТШ. – Київ, 2010
122.
Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
123.
Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
124.
Якубцова І.В. Структурно-функціональний стан клітин слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки за умов експериментальної виразки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Якубцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
125.
Раєвська І.В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Раєвська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,