Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Тиркусова Н.В. Аналіз даних [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Тиркусова Н.В., Боровик В.О., Глущенко Л.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-657-223-6
102.
Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків : Основа, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-495-041-8
103.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
104.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
105.
Антикризисное и внешнее управление [Журнал] : информационно-аналитический журнал. – Москва : Издательский Дом "Деловая Пресса"
106.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
107.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
108.
Тищенко К.М. Арабський пласт топонімії України 7-13 ст. [Книга] : текст доповіді на Міжнародній науковій конференції "Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки", Київ, УКМА, 29.05.2008 / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ, 2008. – 64 с. : іл. – ISBN 978-966-529-167-1
109.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
110.
Гаврилюк В.А. Архитектоника системы категорий развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 2)
111.
Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex - оцінок в моделях регресії з похибками у змінних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Гонтар О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
112.
Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.01.05 - теор. ймовірностей і математ. статистика / Шкляр С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
113.
Матесис А. [Базилік [Книга] / Антоніос Матесис ; вступ. А. Терзакіса. – Афіни : Ерміс, 1991. – [21], 145, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 24])
114.
Алексеев В. Бегом от Европы? [Книга] : Кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств / Владимир Алексеев. – Харьков : Факт, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-637-619-3
115.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
116.
Библиография [Журнал] : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
117.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
118.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
119.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
120.
Соколов А.В. Библиотечная интеллигенция в России [Книга] : исторические очерки / А.В. Соколов. – Москва : Либерея-Бибинформ. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 72). – ISBN 5-85129-175-3
121.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
122.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
123.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
124.
Битва нефтяных великанов [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории [ ; Фильм 3, Фильм 4)
На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась готова к переменам?

Фильм 3. Во второй половине 19 ст. России принадлежало одно из богатейших нефтяніх месторождений. Оно располагалось на Апшеронском полуострове, территории бівшего Бакинского ханства. В 1806-м году в страхе перед иранским нашествием оно добровольно присоединилось к России. Через полвека єтот суровій край стал центром небівалой деловой активности.

Фильм 4.
20 в. наз. "веком нефти". В начале столетия бурное развитие техники резко увеличило спрос на нефтепродукты. Борьба нефтяных гигантов обострилась.
125.
Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Єфремова О.О.; Державна екологічна академія пілядипломної освіти і управління мінприроди України. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex