Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
The Ukrainian gymnasium, Regensburg, Germany, 1945-1949 [Книга] = Українська гімназія, Регенсбург, Німеччина, 1945-1949 : our reunions and legacies : pictorial review of past and present / [ editor-in-chief: Bohdan Z. Malaniak ]. – New Jersey, 2008. – 6, 471 p. : ill. – Текст англ. та укр. мовами
102.
The Yale review [Журнал] / Yale university. – New Haven. – ISSN 0044-0124
103.
Trafficking in Ukraine [Книга] : Аn assessment of current responses. – Kyiv : UNICEF ; British Council, 2005. – 220 p.
104.
Sykes J. Trouble in Seventh Heaven [Книга] = Неприятности на седьмом небе / Jo Sykes. – Київ : Знання, 2010. – 128с. – (Lovestories 4 Girls ; вып. 4). – ISBN 978-966-346-750-4
105.
Walichnowski T. U zrodel walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce [Книга] / Tadeusz Walichnowski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1980. – 345, [ 2 ] s.
106.
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie [Електронний ресурс] : zalozony w 1364 r. : Nainowsze badania : mozliwosci ksztalcenia : zarys historii. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 1 CD. – Wymagania sprzetowe : Pentium 166 MHz, 16 Mb RAM, CD-ROM 4x, karta graf. 2 Mb.-Заголовок з етикетки диску. – (Europejskie miasto kultury ; Krakow 2000)
Uniwукынеуе Jagiellonski w Krakowie -
ok.30 tys. studentow. II wydzialow, 36 kierunkow, 37 specialnosci ksztalcenia
107.
Zeilinga Volcanoes in human history [Книга] : the far-reaching effects of major eruptions / Jelle Zeilinga de Boer, Donald Theodore Sanders. – 4th printing. – Princeton, Oxford : Princeton university press, 2005. – 17, [ 1 ], 295 p. : ill. – Copyright 2002. – ISBN 0-691-11838-8
108.
Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze [Книга] = Варшавські українознавчі записки. – Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniw. Warszawskiego. – ISBN 83-920750-2-1
109.
Pharr D. Writing today [Книга] : contexts and options for the real world / Donald Pharr, Santi V. Buscemi. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 32, 790 p., [ 24 с. розд. паг. ]. – ISBN 0-07-232602-6
110.
Василікос В. [Z. Фантастична хроніка одного вбивства [Книга] / Василіс Василікос. – Афіни : Неа Сінора - Лівані, 1996. – 423 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-236-638-9
111.
Серова М. А счетчик тикает [Книга] : Каменное сердце : повести / Марина Серова. – Москва : Эксмо, 2002. – 384 с. – ISBN 5-699-01340-7
112.
Нечипоренко А.Ф. Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Нечипоренко А. Ф.; КНУТШ, Ін-т філол., Каф. сучасної укр. мови. – Київ, 2009
113.
Костаки Г.И. Административное право [Книга] / Г.И. Костаки, В.П. Игнатьев, В.П. Кушмир ; Академия Наук Молдовы, Ин-т Философии, Социологии и права ; Днестровский ин-т Экономики и Права. – Кишинев : [ PRAG-3 ]. – ISBN 9975-9631-4-5
114.
Зозуля О.І. Адміністрація Президента Росії: організаційно-правові засади формування та діяльності [Книга] : монографія / О.І. Зозуля. – Харків : Харків юридичний, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-8395-40-6
115.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
116.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
117.
Ковальчук Т.Т. Актуалітети політики розвитку [Книга] = Topicality of the development policy / Т. Ковальчук, В. Черняк, В.Шевчук. – Київ : Знання, 2009. – 326 с. – ISBN 978-966-346-757-3
118.
Актуальні питання масової комунікації [Журнал] : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
119.
Актуальні питання масової комунікації [Журнал] : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2000-
120.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
121.
Альманах кримінального права [Журнал] : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
122.
Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куман В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961
123.
Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961
124.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка [Книга] : у 2 кн.: підручник / Панчишин С.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – Київ : Знання. – ISBN 978-966-346-627-9
125.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex