Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юрид. наук з спец.12.00.09 - кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза і 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура [Брошура]. – Львів, 2007. – 35с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 12)
102.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юридичних наук з спеціальностей 12.00.11 - міжнародне право та 12.00.12 - філософія права [Брошура]. – Львів, 2007. – 23 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 5)
103.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.03-цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 39с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 10)
104.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень [Брошура]. – Львів, 2007. – 40с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 6)
105.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 - конституційне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 21с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 4)
106.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 14с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 7)
107.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.05-трудове право ; право соціального забезпечення [Брошура]. – Львів, 2007. – 16с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 9)
108.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 16 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 8)
109.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право [Брошура]. – Львів, 2007. – 43с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 11)
110.
Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право [Брошура]. – Львів, 2007. – 36с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 3)
111.
Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях [Книга] / М.В. Кирсанова. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2008. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00613-5
112.
Плевнеш Jордан Драми [Книга] / J. Плевнеш. – Скопje : Детска радост, 1996. – 175 с. – На тит. арк. зміст: Подземна република ; Безбог ; Notre femme de Paris. – (Библиотека "Перуники"). – ISBN 9989301352
113.
Трофимова Н.В. Древнерусская литература [Книга] : Воинская повесть 11 - 17 вв.: курс лекций ; Развитие исторических жанров : материалы к спецсеминару / Н.В. Трофимова. – Москва : Флинта ; Наука, 2000. – 208с. – ISBN 5-89349-181-5
114.
Тураев Б.А. Древний Египет [Книга] : учеб. пособие / Б.А.Тураев ; [ cост. О.В.Томашевич ]. – Москва : Высшая школа, 2007. – 519с. – Шифр. дубл. 9.2 Тура. – (Классика исторической науки). – ISBN 978-5-06-005141-4
115.
Эдвардс М. Древняя Индия. Быт, религия, культура [Книга] = Everyday life in Early India / Майкл Эдвардс. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 224с., [ 8 ] л. илл. : илл. – ISBN 5-9524-1908-9
116.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь [Книга] / Л.Н. Гумилев. – Москва : АСТ, 2007. – 768с. : илл. – ISBN 978-5-17-036348-3
117.
Ковальчук І.В. Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
118.
Мамченко С.Д. Економічна інформатика [Книга] : навчальний посібник / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2008. – 710с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-437-4
119.
Андрєєва Г.І. Економічний аналіз [Книга] : навчально-методичний посібник / Г.І. Андрєєва. – Київ : Знання, 2008. – 264с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-365-0
У посібнику висвітлено теоретичні основи економічного аналізу
120.
Макарчук С.А. Етнічна історія України [Книга] : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – 472с. – ISBN 978-966-346-409-1
121.
Дмитриева Е.Е. Жизнь усадебного мифа [Книга] : утраченный и обретенный рай / Е.Е.Дмитриева, О.Н.Купцова. – 2-е изд. – Москва : ОГИ, 2008. – 528с. – ISBN 978-5-94282-466-2
122.
Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература 19 века. Романтизм [Книга] : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / Т.Л. Шумкова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 240с. – ISBN 5-89349-339-7
123.
Зарубежная литература 20 века [Книга] : практические занятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - филология / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. Павлова, Е.А. Петрова, Е.А. и др. Разумовская; И.В. Кабанова [ и др. ] ; под ред. И.В. Кабановой. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 472с. – ISBN 978-5-89349-977-3
124.
Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств [Книга] : підручник / Т.Є. Кучеренко, В.С. Уланчук, О.Г. Шайко ; за ред. В.С. Уланчука. – Київ : Знання, 2008. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-343-8
125.
Золотухин В.С. Знаю только я [Книга] / Валерий Золотухин ; [ cост., примеч. В. Краснопольского ]. – Москва : Вагриус, 2007. – 528с., [ 12л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0336-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex