Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Мателешко О.Ю. Водні твердокрилі Українських Карпат [Книга] = Water beetles of the Ukrainian Carpathians / О.Ю. Мателешко ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Фонд охорони дикої природи ; Фонд Вітлі. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 200с., [ 8c. іл. ]. – ISBN 978-966-8764-68-4
102.
Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Брошура] : Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2007. – 44с.
103.
Володарский Э.Я. Вольф Мессинг. Видевший сквозь время [Книга] : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-367-00489-2
104.
Григорович Д.В. Воспоминания [Книга] / Дмитрий Григорович. – Москва : Захаров, 2007. – 560 с. – (Биографии и мемуары). – ISBN 978-5-8159-0718-8
105.
Воспоминания о Марке Карминском [Книга]. – Харьков : Каравелла, 2000. – 132с. – ISBN 966-586-005-4
106.
Карандоніс А. [Вступ до новітньої поезії. Студії з сучасної грецької поезії [Книга] / Андреас Карандоніс. – 7-е вид., доп. – Афіни : Видавництво Н. Пападимаса, 1990. – 338, [8] с. – На тит. арк.: Ч. 1 : Вступ до новітньої поезії ; ч. 2: Студії з сучасної грецької поезії. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-206-081-6
107.
[Вчені доби панування Османської імперії [Книга]. – Афіни : б. в. – ([Основна бібліотека ; т. 4])
108.
Выступление Президента Евразийской Ассоциации университетов, ректора Московского университета академика В.А. Садовничего на 10 съезде Евразийской Ассоциации университетов [Брошура]. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2007. – 20с.
109.
Эйдельман Н.Я. Вьеварум [Книга] / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 336с. – ISBN 978-5-9697-0434-3
110.
Геннадій Олександрович Прокопець [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 48с. – (Вчені НаУКМА ; Вип.16)
111.
Кочетов Г Э. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства [Книга] : учебник для вузов по курсу "Мировая экономика" / Э.Г. Кочетов. – Москва : НОРМА, 2006. – 16с., 512с. – ISBN 5-89123-906-Х
112.
Гід журналіста [Книга] : зб. навч. матеріалів, складена за фр. методикою вдосконалення працівників ЗМІ. – Київ : [б. в.], 1999. – 96 с. – ISBN 966-7048-18-7
113.
Глобализация [Книга] : учебник / [Абрамова О.Д. и др.] ; под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : РАГС, 2008. – 544 с. – Библиогр. в конце глав. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации / науч.-ред. совет: Медведев Д.А. (председатель), Егоров В.К. и др.). – ISBN 978-5-7729-0291-2
114.
Королева М.А. Говорим по-русски правильно [Книга] / Марина Королева. – Москва : Российская газета, 2007. – 464с. – ISBN 978-5-94829-020-1
115.
Золотусский И.П. Гоголь [Книга] / Игорь Золотусский. – Изд. 6-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 496с., [ 24 л. илл. ] : илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1282 (1082)). – ISBN 5-235-03069-5
Книга о Гоголе, принадлежащая перу И.П. Золотусского, по праву считается классикой биографического жанра
116.
Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец 18 - первая половина 19 века [Книга] / Александр Куприянов ; РАН, Ин-т российской истории. – Москва : Новый хронограф, 2007. – 480с., [ 6л. илл. ]. – (Российское общество. Современные исследования). – ISBN 978-5-94881-018-8
117.
Государственное регулирование рыночной экономики [Книга] : учебник / Архангельский В.Н. [ и др. ] ; Российская академия гос. службы при Президенте РФ ; под общ. ред. В.И.Кушлина. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : РАГС, 2008. – 616с. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации / научно-редакц. совет : Медведев Д.А., Егоров В.К., Бойков В.Э. и др.). – ISBN 978-5-7729-0310-0
118.
Уоттс Н. Греческий за три месяца [Книга] = Greek in three months : учебное пособие / Н. Уоттс; Ники Уотс ; [ пер. с англ. С.А. Степанцова ]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2004. – 240с. – ISBN 5-17-023357-4
119.
Елисеева О.И. Григорий Потемкин [Книга] / Ольга Елисеева. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 672 с. : [16 л. ил.]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1199 (999)). – ISBN 5-235-02882-1
Первая отечественная научная биография светлейшего князя Потемкина-Таврического. От аналогов ее отличают глубокое раскрытие эпохи, ориентация на документ, а не на исторические анекдоты, яркий стиль
120.
Тамоников А.А. Грозовые ворота [Книга] : [ роман ] / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2006. – 352с. – ISBN 5-699-15171-0
121.
Мальханова И.А. Деловое общение [Книга] : учебное пособие для студентов вузов / И.А. Мальханова. – 6-е изд., исправл. и доп. – Москва : Академический Проект; Мир, 2008. – 246с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0969-1
122.
Демографический ежегодник России. 2007 [Книга] = The demographic yearbook of Russia : статистический сборник. – Москва : Росстат, 2007. – 552с. – ISBN 978-5-89476-228-9
123.
Фігурний Юрій Державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі [Брошура] : (до 65-річчя її героїчної смерті) / Фігурний Ю. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2007. – 40с. – ISBN 966-6540-83-5
124.
[Діонісій Соломос [Книга]. – Афіни : Аетос, 1953. – 187 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 15])
125.
Лукьяненко С.В. Дневной дозор [Книга] / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 384 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-008349-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex