Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Книга] : навчальний посібник / Бабіч В.В., Сагова С.В. ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 282 с. – ISBN 966-574-815-7
1152.
Ольхович О.П. Фітоіндикація та фітомоніторинг [Брошура] / О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.
1153.
Флора СССР [Книга]. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
1154.
Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави [Книга] : монографія / С.З. Мошенський ; МОНУ ; Житомирський держ. технол. університет. – Житомир, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-683-195-1
1155.
Фондовый рынок [Книга] = An introduction to eguity markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 277 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1156.
Дзидзишвили М.П. Фонетические процессы в древнегрузинском языке [Автореферат] : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзидзишвили М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961
1157.
Поляничко Е.Г. Формирование международжных режимов борьбы с терроризмом [Книга] / Е.Г. Поляничко. – Москва : Вита-Пресс, 2008. – 168 с. – ISBN 978-5-7755-1697-0
1158.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1159.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISSN 0201-758Х
1160.
Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009
1161.
Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи [Книга] : монографія / І.П. Лопушинський ; Нац. академія державна управління при Президентові України. – Київ : Олді-плюс, 2006. – 460 с. – ISBN 966-7914-99-5
1162.
Красильникова О.А. Фразеологический состав поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филолог.наук: / Красильникова О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953
1163.
Строцька Є.А. Функціонування Н+, К+ - АТФази парієтальних клітин шлунка щурів за умов розвитку експериментальної виразки [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Строцька Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
1164.
Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попелюшко В.О.; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог, 2009
1165.
Харьковский политехнический [Книга] : выпускники - гордость и слава. – Харьков : Прапор, 2000. – 88 с. – ISBN 966-7880-01-X
1166.
Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства [Книга] / Галина Могильницька. – Вид. 4-е. – Київ : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2104-13-4
1167.
Хихадзе Л.Д. Художественное творчество Н.П.Огарева как этап развития русской революционно-демократической поэзии [Автореферат] : Автореф... канд. филологич.наук: / Хихадзе Л.Д.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1953
1168.
Художественный алюбом "Прощание с Сортавалой". [Книга] : 32 этюда русского художника Б.А. Смирнова-Русецкого. – Одесса : Астропринт, 2005. – 44 с. : 32 ил. – ISBN 966-318-270-9
1169.
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України [Книга] : навчальний посібник / О.О. Штефан ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-667-343-8
1170.
Цивільний кодекс України [Книга] : офіційний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с. – ISBN 966-667-135-2
1171.
Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз [Дисертація] : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Паскар А. Л.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009
1172.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2001-
1173.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
1174.
Часопис Парламент [Журнал] : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001-
1175.
Человеческая целостность и встреча культур [Книга] : Успенские чтения. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-378-055-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex