Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАНУ; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1102.
Техноекологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 966-8440-65-X
1103.
Фесенко М.В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин : концептуальний і прогностичний вимір [Книга] / Микола Фесенко. – Київ : Центр вільної преси, 2008. – 238 с. – ISBN 978-966-2123-05-0
1104.
Гельфонд А.О. Трансцендентные и алгебраические числа [Книга] / А.О. Гельфонд. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2006. – 224 с. – ISBN 5-484-00381-4
1105.
Кипнис М. Тренинг коммуникации [Книга] / Михаил Кипнис. – 3-е изд., стереот. – Москва : Ось-89, 2007. – 128 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-384-7
1106.
Кипнис М. Тренинг лидерства [Книга] / Михаил Кипнис. – 3-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2008. – 144 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-845-3
1107.
Тахцис К. [Третій вінець [Книга] / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1108.
Дудина Л.Н. Турецкий язык [Книга] : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1109.
Соколов Б.В. Тухачевский [Книга] / Борис Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 448 с., [ 32 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1304 (1104)). – ISBN 978-5-235-03057-2
1110.
Україна - НАТО [Журнал] = Ukraine - NATO : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2004-
1111.
Україна - НАТО [Журнал] = Ukraine - NATO : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2004-
1112.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
1113.
Україна: Оцінювання системи врядування. Березень 2006 року [Книга] = Ukraine. Governance assessment. – Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007. – 248 с. – ISBN 966-8918-10-Х
1114.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
1115.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
1116.
Українське комерційне право [Журнал] : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
1117.
Українське літературознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
1118.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
1119.
Українські мовознавці та письменники-мовотворці [Книга] : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – 348 с.
1120.
Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Балинський І.О. ; МОНУ ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
1121.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
1122.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1123.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1124.
Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку [Книга] : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8958-30-4
1125.
Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте. 1 класс [Електронний ресурс]. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 DVD. – системные требования : Microsoft Windows 2000 и выше, процессор Pentium 3, 600 Мг, 256 Мб ОЗУ, поддержка разрешения 1024х768, зв. карта 16, 24 скор. CD-ROM, совместим с ОС Microsoft Windows Vista.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Свед. об изд. с конт. – (Начальная школа)
16 уроков
170 анимированных интерактивных игровых упражнений
Мультимедийный учебник поможет ребенку :
познакомиться со всеми буквами русского алфавита
познакомиться со звуками и буквами в словах
научиться распознавать заданные буквы на фоне других знаков
научиться прочитывать буквы в составе простых слогов и слов
научиться соотносить прочитанное слово с картинкой и значением
развить речь ребенка и научиться правильно говорить
стимулировать логическое мышление. внимание, творческую фантазию
развить зрительное восприятие
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,