Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
1077.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1078.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
1079.
Травкина Н.М. США [Книга] : партии, бюджет, политика / Н.М.Травкина ; РАН, Ин-т США и Канады ; [ отв. ред. В.С. Васильев ]. – Москва : Наука, 2008. – 278 с. – ISBN 978-5-02-035953-6
1080.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1081.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1082.
Сьомий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) [Книга] : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1988. – 238 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 16)
1083.
Савчук А.Ф. Так начиналась жизнь [Книга] / А.Ф. Савчук. – Свердловск, 1939. – 271с.
1084.
Меллентин Ф.В. Танковые сражения 1939 - 1945 [Книга] : боевое применение танков во второй мировой войне / Ф. Меллентин ; [ пер. с нем. ]. – Санкт-Петербург ; Москва : Полигон ; АСТ, 2003. – 448 с. – (Военно-историческая библиотека). – ISBN 5-17-015028-8
1085.
"Твій вибір" - як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ [Книга] = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media; Відом. про відпов. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-7
1086.
Твої, Фемідо, уповноважені [Книга] : Юридичний факультет : випуск 1956 року / КНУТШ; [ упоряд. А.Г. Ковтун ]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-96-651-656-8
1087.
"Твой выбор" - как сделать выбор граждан сознательным при помощи СМИ [Книга] = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-5
1088.
Княжинський А. Творчий шлях Лесі Українки [Книга] = Lesia Ukrainka in her poetic works / Антін Княжинський. – 2-е вид., переглянене. – Філядельфія : [ б. в. ], 1961. – 55 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1089.
Киримов Т.Н. Творчість Джеміля Керменчіклі : тематика, семантика, лінгвостильові особливості [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. філол. наук :10.01.10 / Киримов Т. Н. – Київ, 2009
1090.
Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти та рецепції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Дмитренко В.І.; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ, 2009
1091.
Терзакіс А. [Театр [Книга] : Весільний марш : Теофано : Томас з двома душами / Ангелос Терзакіс. – Афіни : Естія. – 238, [ 4 ] с. : ноти. – Видання новогрецькою мовою
1092.
Галонська О.І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.04 / Галонська О. І.; Харк. держ. акад. – Харків, 2009
1093.
Недопитанський М.І. Тележурналістика: досвід, проблеми, стратегії [Книга] : практичний посібник / Микола Недопитанський. – Київ : Газетно-журнальне вид-во Мін-ва культури і туризму України, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-2280-43-2
1094.
Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1095.
Теоретическая фонетика английского языка [Книга] : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Филология" / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова; М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Владос, 1996. – 286с. – ISBN 5-691-00014-4
1096.
Теоретична електротехніка [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1966-
1097.
Буриан А. Теория международных отношений [Книга] : курс лекций / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 544 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-754-1
1098.
Овсянников В.В. Теория перевода [Книга] : актуальные проблемы научных исследований : учебное пособие для студ. переводческих отделений ун-тов / В.В. Овсянников. – Запорожье : Просвіта, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-653-215-5
1099.
Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования [Книга] : сборник работ из научного наследия крупнейшего советского экономико-географа Н.Н. Колосовского / Н.Н. Колосовский. – Москва : Мысль, 1969. – 336 с.
1100.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,