Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Дмитренко В.І. Творчість митців об"єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини 20 століття: аспекти та рецепції [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Дмитренко В.І.; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ, 2009
1077.
Терзакіс А. [Театр [Книга] : Весільний марш : Теофано : Томас з двома душами / Ангелос Терзакіс. – Афіни : Естія. – 238, [ 4 ] с. : ноти. – Видання новогрецькою мовою
1078.
Галонська О.І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.04 / Галонська О. І.; Харк. держ. акад. – Харків, 2009
1079.
Недопитанський М.І. Тележурналістика: досвід, проблеми, стратегії [Книга] : практичний посібник / Микола Недопитанський. – Київ : Газетно-журнальне вид-во Мін-ва культури і туризму України, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-2280-43-2
1080.
Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1081.
Теоретическая фонетика английского языка [Книга] : учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Филология" / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова; М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Владос, 1996. – 286с. – ISBN 5-691-00014-4
1082.
Теоретична електротехніка [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1966-
1083.
Буриан А. Теория международных отношений [Книга] : курс лекций / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 544 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-754-1
1084.
Овсянников В.В. Теория перевода [Книга] : актуальные проблемы научных исследований : учебное пособие для студ. переводческих отделений ун-тов / В.В. Овсянников. – Запорожье : Просвіта, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-653-215-5
1085.
Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования [Книга] : сборник работ из научного наследия крупнейшего советского экономико-географа Н.Н. Колосовского / Н.Н. Колосовский. – Москва : Мысль, 1969. – 336 с.
1086.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
1087.
Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
1088.
Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) [Книга] / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1089.
Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України 1911 - 1992 [Книга] : довідник / Держ. комітет архівів України, Центральний держ. науково-технічний архів України ; [ авт.- упоряд. : О. Балишева, М. Балишев, О. Барикіна, О. Дождьова ; наук. ред. Г.В. Боряк ]. – Харків : ФедоркО. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – ISBN 978-966-2920-16-1
1090.
Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
1091.
Крельштейн П.Д. Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн П. Д.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2009
1092.
Перехейда В.В. Тижневик "Освіта" як чинник християнського виховання молоді : соціально-комунікаційний аспект (1992-2005) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Перехейда В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1093.
Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького [Книга] : повість-есей / Іван Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-2151-16-9
1094.
Пападопулу А. [Тітонька щастя [Книга] : новела / Александра Пападопулу ; вступ, ред. Я. Папакостаса. – Афіни : Естія, 1988. – 233, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 297])
1095.
Цюриць С. Товсті і тонкі [Книга] : повісті, оповідання, гуморески / Сергій Цюриць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 112с. – ISBN 966-361-007-7
1096.
Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності [Книга] : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1097.
Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / С.Р. Блавацький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. в.], 2009
1098.
Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда [Книга] : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1099.
Турбулентность в свободной атмосфере [Книга] / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Н. Шур. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 336 с.
1100.
Черненко Г.А. У пошуках соціолінгвістичної відповіді на мовне питання в Україні [Книга] : (за результатами експертного опитування) / Черненко Г.А. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex